ZONA FĂLTICENI

zona-falticeni

FĂLTICENI DOLHEȘTI PREUTEȘTI
DOLHASCA DRĂGUȘENI RĂDĂȘENI
LITENI FÂNTÂNA MARE RÂȘCA
BAIA FORĂȘTI SLATINA
BOROAIA HÂRTOP VADU MOLDOVEI
BUNEȘTI HORODNICENI VULTUREȘTI
CORNU LUNCII MĂLINI

Poziție geografică: sud-estul județului Suceava

Forme de relief: munți, podișuri, dealuri, văi și lunci (Munții Stânișoarei, Podișul Fălticenilor)

Climă: temperat continentaă de munte (ierni cu zăpadă și veri răcoroase, bogate în ploi) și temperată de podiș (mai blândă)

Hidrografie: râurile Moldova (cu afluienții Suha Mică, Suha Mare, Săscuța, Râșca, Șomuzul Rece), Șomuzul Mare, Șomuzul Mic, Suceava, Siretul

Vegetație: pășuni și fânețe, păduri de foioase (stejar, fag, frasin, carpen, mesteacăn, paltin, ulm, tei, alun), păduri de conifere (brad, molid) și vegetație de luncă (salcie, plop, arin, salcâm, plante ierboase)

Faună: animale (urs, lup, râs, jder, vulpe, mistreț, cerb, iepure, etc), păsări (uliu, păsărar, bufniță, sticlet, ciocănitoare, gaiță, etc.), pești (păstrăv, mreană, clean, boiștean, porcușor, scobar, etc.)

Așezările fălticenene: sate de tip răsfirat, înșirate de-a lungul apelor curgătoare

Atestare deocumentară: perioada 1329 (Baia) – 1844 (Hârtop)

Populație: români, ruși-lipoveni, romi, germani

Religie: ortodoxă, romano-catolică, penticostală, adventistă, baptistă, creștină de stil vechi, creștină de rit vechi, creștină după evanghelie

Arhitectura tradițională: gospodării din lemn, cu spații pentru adăpostirea animalelor și pentru depozitarea furajelor sau cu anexe pentru depozitarea produselor și uneltelor agricole. Locuințele erau construite din lemn în cheotori, cu cerdac înflorat

Zona etnografică: Gospodăria din zona Fălticeni ilustrează una din ocupațiile de bază ale localnicilor, pomicultura. Casa de locuit are două camere (“casa cea mare” și bucătăria) și o tindă în partea stângă, de unde se pătrunde în ambele camere. Temelia este din zidărie de piatră de râu cu liant de mortar, iar fundația este din beton și din zidărie de piatră. Pardoseala construcției este din lut stabilizat. Acoperișul este construit în patru ape, având învelitoare din draniță de brad bătută în rânduri suprapuse pe fiecare dintre acestea și două lucarne pe tabla din față. Costumul tradițional din Fălticeni se remarcă prin bundița cu prim negru de miel, cu broderie. Sensibilitatea sufletului fălticinean se rasfrânge în frumusețea liniștită a râurilor de pe ii, în rafinamentul maramelor și sobrietatea sumanelor.

sursa: turism-suceava.ro

Reclame