Arhive etichetă: universitatea suceava

Lansare de carte la USV – Un strop de eternitate

Miercuri, 31 octombrie, începând cu ora 12:00, la Biblioteca Universităţii „Ştefan Cel Mare” din Suceava va avea loc lansarea cărţii „Un strop de eternitate” (Editura Curtea Veche, 2018), în prezenţa autorului, Jacques Salome – poet, psiholog şi umanist de renume.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Librăriile Alexandria şi se va desfăşura în Sala de lectură „Mihail Iordache”, Corp A, camera 103.

Sala de lectură a fost renovată recent, fiind dotată cu mobilier şi aparatură (constând în 40 de tablete Huawei MediaPad T3), prin intermediul Proiectului privind Învăţământul Secundar ROSE, finanţat prin Schema de Granturi, Centre de învăţare – 86/SGU/CI/I.

Cartea va fi prezentată de doamna Valeria Salome, alături de conf.univ.dr Olga Gancevici şi conf.univ.dr. Dan Dascălu.

Dialogul va fi moderat de doamna prof. univ. dr.  Sanda-Maria Ardeleanu.

 

Reclame

Activităţi preventive cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava pentru aniversarea Zilei Direcţiei Generale Anticorupţie

Serviciul Judeţean Anticorupţie Suceava continuă activităţile destinate aniversării Zilei Direcţiei Generale Anticorupţie –30 mai, prin organizarea unei acţiuni preventive, în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi cu sprijinul structurii centrale a Direcţiei Generale Anticorupţie.

În acest context, în data de 24 mai 2018 s-a desfăşurat Atelierul de lucru ”Modalităţi de promovare a eticii şi integrităţii în rândul studenţilor” la care au participat studenţi din cadrul Facultăților Drept şi Științe Administrative, Ştiinţe Economice şi Administrație Publică, Litere şi Ştiinţe ale Comunicăriişi din cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni.

Cele 8 echipe de tineri au elaborat şi susţinut, argumentat şi creativ, modalităţi proprii de promovare a unui mediu universitar etic.

În data de 25 mai 2018, coroborând cu activităţile din cadrul Proiectului „Tinerii României la Centenarul Marii Uniri”, iniţiat de Universitatea „Ovidius” din Constanţa, concursul deeseuri ”Integritatea – valoare naţională a culturii româneşti” a înscris o diversitate de teme: „Geneza Eticii”, „Etica în societatea contemporană. Etica şi discriminarea”, „Etica în marketing” sau „Valori etice în lumea contemporană”.

Evaluarea lucrărilor a fost realizată de un juriu alcătuit din doamna prefect Mirela Adomnicăi, a domnului prorector al universităţii, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a şefului Departamentului Drept şi Ştiinţe Administrative, prof. univ. dr. Sandu Ştefan Antonio, a comandantului Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, a reprezentantului Inspectoratului de Poliţie la Judeţului Suceava, eseul câștigător fiind „Actualitatea valorilor etice. Etica şi morala – corolare indispensabile preeminenţei dreptului”.

Eseurile premiate vor fi publicate în Buletinul Documentar şi de Informare privind Activitatea de Prevenire şi Combatere a Corupţiei.

 

Direcţia Generală Anticorupţie pune la dispoziţia cetăţenilor o linie telefonică gratuită, Call center anticorupție 0800.806.806, undecetăţenii pot semnala faptele de corupţie comise de funcţionarii publici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Cei mai buni studenți suceveni din domeniul mecanicii, în competiție la Universitatea din Craiova

În perioada 17-19 mai 2018, s-a desfășurat faza națională a celei de-a IX-a ediții a Concursului studențesc de Mecanică „Andrei Ioachimescu”.

Competiția este organizată sub tutela Ministerului Educației Naționale, cu sprijinul Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR), a Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR) și a Societății Române de Mecanică Teoretică și Aplicată (SRMTA).

În acest an, evenimentul a fost găzduit de Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova și a reunit 75 de studenți din 13 instituții de învățământ superior din Romania: Universitatea  „Politehnica” din Bucureşti, Academia Tehnică Militară – București, Universitatea Tehnică de  Construcții București, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Tehnică din Pitești, Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu si Universitatea din Craiova.

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat cu un echipaj format din studenții Apetri Alexandra, Policiuc Daniel, Rusu Diana și Zelionii Vasile, coordonați de s.l.dr.ing. Luminita Irimescu.

Zelionii Vasile, student în anul II la specializarea Mecatronică, a fost premiat cu mențiune la Secțiunea Mecanică II, fiind considerat printre cei mai buni studenți din concurs.

Misiunea asumată de această competiție, echivalentă cu olimpiadele naţionale din învăţământul preuniversitar, este de a menţine un învăţământ de calitate în  domeniul tehnic, prin formarea şi structurarea gândirii viitorilor ingineri, Mecanica fiind una dintre cele mai importante discipline din planul de învăţământ al facultăţilor de inginerie.

Două contribuții ale profesorilor de la USV la un volum de excepție despre literatura română ca literatură a lumii

literatura romanaIntegrarea literaturii române în circuitul valorilor literaturii universalenu se poate face, în anul 2018, decât prin interogări lucide, eliberate de obsesiile etnocentrismului și ale naționalismului comunist. Autori canonici și texte se cer citite și interpretate cu instrumentarul critic al actualității, o actualitate care anulează granițele dintre centru și periferie, din perspectiva recuperării literaturilor est-europene, bine ascunse, vreme de decenii, după Cortina de fier.

În acest context trebuie încadrată și inițiativa celor trei editori ai volumului Romanian Literature as World Literature, apărut la prestigioasa editură americană Bloomsbury, în decembrie 2017. Mircea Martin, Christian Moraru și Andrei Terian propun o lectură proaspătă a literaturii române, văzută ca un punct de intersecție a imperiilor, regiunilor și a celor mai variate influențe. O literatură conectată, prin fire încă insuficient revelate, lamarea literaturăa lumii, o literatură română poate nicicând izolată într-o margine politică și valorică.

Lansat cu ocazia zilei universității, volumul adună contribuțiile câtorva dintre cei mai importanți cercetători literari români ai momentului, preocupați de o justă și documentată situare a literaturii noastre pe harta reconfigurării micro- și macroliteraturilor. Printre cei cincisprezece autori publicați se numără și doi universitari suceveni, coordonatori de doctorat în domeniul Filologie, titulari ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu și prof. univ. dr. habil. Ovidiu Morar. Articolul profesorului Diaconu, Reading Microliterature: Language, Ethnicity, Polyterritoriality, demonstrează cât de flexibile sunt concepte precum graniță, teritoriu sauetnie, urmărind, în dinamica relațiilor intra- și extrateritoriale,dificultățile încadrării fără restîn canonul literaturii române a unor autori și texte din Basarabia sau Voievodina. În egală măsură, este problematizat și statutului pe care îl au cărțile unor autori etnici maghiari sau germani, scrise în aceste limbi, în configurarea identitară a literaturii române. În articolul Cosmopolites, Deracinated, étranjuifs : Romanian Jews in the International Avant-Garde, profesorul Ovidiu Morar prezintă contribuția substanțială a avangardiștilor români de origine evreiască la arta avangardistă a secolului al XX-lea.

Impunându-se prin calitatea contribuțiilor și prin actualitatea lecturilor critice, prezentul volum marchează un moment de reper în studiile românești, un foarte bun punct de plecare pentru specialiștii străini interesați nu doar de istoria literaturii române, ci de europenitatea culturii române.