Etichetă: Religie

Vocaţia omului spre absolut

 „Neliniştit este sufletul meu, Doamne, până ce se va odihni întru Tine” (Fericitul Augustin)     Lupta pentru desăvârşire are ca punct de plecare predispoziţia omului spre ceva mai presus de forţele sau legile care guvernează firea lui. Efortul de ameliorare a mediului și mijloacelor de trai trădează atracţia pe […]

Nevoia de mediere religioasă

Prin cuvântul natural se înţelege ceea ce este conform cu raţiunea umană, iar prin supranatural se înţelege ceea ce este peste capacitatea de percepţie a raţiunii umane. Supranaturalul se poate manifesta în multiple moduri: absolut dacă este depăşită orice natură a realităţii create; relativă dacă este vorba de […]

Aspecte definitorii ale teologiei

Teologia provine din grecescul theologia și înseamnă cuvânt/știință despre Dumnezeu. În accepția lumii antice   greco-romane se poate vorbi despre: sensul mitologic de la Platon și tratatele antice despre zei; sensul filosofico-cosmologic de la Aristotel prin care se lucrurile mobile prin ființa imobilă; sensul civil care se referă la […]

Romanii il cinstesc astazi pe Cuviosul Daniil Sihastrul

Dupa cum bine ştiţi, în anul mântuirii 1992, la 21-22 iunie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat în mod solemn mai mulţi sfinţi din România printre care şi pe Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Daniil Sihastrul, rânduindu-i zi de prăznuire peste an la 18 decembrie. Daniil Sihastrul […]

Parlamentul decreteaza moartea lui Dumnezeu

Camera Deputaţilor a aprobat recent o iniţiativă legislativă prin care se urmăreşte scoaterea studiului religios din şcoală. Demersul a pornit de la deputatul Remus Cernea care reprezintă doar aproximativ 20 zeci de mii de persoane din totalul de peste 21 milioane de cetăţeni români. Este vorba aici de […]