Arhive etichetă: Învăţământ

Restanţele Guvernului în faţa angajaţilor din educaţie – motiv pentru declanşarea protestelor

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului.

FSLI cere Guvernului aplicarea de urgenţă a măsurilor reparatorii în cazul salariaţilor încadraţi part-time sau cu fracţiuni de normă, care au venituri sub salariul minim pe economie, dar care sunt obligaţi, potrivit Codului Fiscal aflat în vigoare, să plătească contrbuţii la nivelul salariului minim pe economie. Trebuie precizat că salariaţii încadraţi cu jumătate de normă vor încasa venituri mai mici cu 200 de lei, iar încadraţi cu ¼ normă nu vor încasa niciun leu la salariu, ci vor fi nevoiţi să achite din venitul familiei contribuţiile către bugetul de stat.

FSLI cere modificarea de urgenţă a Legii cadru nr. 153/2017, privind salarizarea bugetarilor, întrucât a creat discriminări atât în rândul anajaţilor din sistemul bugetar, dar şi în rândul angajaţilor din învăţământ. Reîncadrarea personalului didactic, pe această lege, începând cu data de 1 iulie 2017, a dus la situaţii absurde prin care personalul didactic necalificat este mai bine plătit decât personalul didactic calificat cu definitivat, grad didactic II sau chiar grad didactic I.

Prin Legea cadru nr. 153/2017, prin care a fost stabilit raportul de 1/12 între cel mai mic şi cel mai mare salariu de la stat, personalul didactic de predare este poziţionat între 1,64 şi 2,76, în  treimea inferioară a grilei de salarizare. Pentru aleși, însă s-au făcut reguli speciale care s-au aplicat chiar de la data de 1 iulie 2017, când a intrat în vigoare acest act normativ. În cazul acestora se acordă indemnizații calculate prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare cu salariul minim brut pe economie, care este începând cu data de 1 ianuarie 2018,  de 1.900 lei.

FSLI solicită, de asemenea, ca majorarea de 20% de la 1 martie 2018 să se acorde întreg personalului angajat în educaţie şi nu doar personalului de predare.

Blocarea posturilor din sistem aduce un alt pericol: sute de angajaţi nu îşi vor putea încasa salariile pe data de 14 februarie. În mai multe unităţi de învăţământ lipsesc administratorii financiari care trebuie să semneze statele de plată şi, deşi sunt posturi vacante, acestea nu pot fi ocupate, din cauza deciziei Guvernului.

FSLI cere Executivului ca la următoarea rectificare bugetară să acorde sumele necesare pentru plata hotărârilor judecătoreşti. Este vorba despre restanţe pentru anul 2017, precum şi  plata integrala a tranşelor aferente anului 2018.

“Guvernul trebuie să se gândească bine înainte să aplice strategia vorbelor aruncate în vânt. Federaţia noastră nu va face compromisuri şi nu va accepta promisiuni care nu se vor regăsi în prevederi legislative. Legea de salarizare unitară se dovedeşte a fi un eşec, întrucât nu au avut loc discuţii reale. Cerem Guvernului responsabilitate, altfel se va face direct răspunzător de protestele de stradă, pe care membrii de sindicat sunt pregătiţi să le înceapă”, a declarat preşedintele FSLI, Simion Hancescu.

 

Reclame

De la legendă şi mit la adevăr ştiinţific

nicu_gane_1În amfiteatrul Colegiului Național “Nicu Gane”, un grup de inimoşi elevi din clasa a XII-a F au demonstrat un adevăr posibil şi au rezolvat o dilemă: legendele şi miturile pot sta la temelia unor realităţi istorice, ştiinţifice ori tehnice. În fond, deplasarea covorului fermecat, zborul calului năzdrăvan cu viteza vântului sau a gândului, călătoria spre tărâmul tinereţii veşnice, toate şi multe altele au anticipat fundamentele gândirii ştiinţifice, ale inventivităţii şi ale creativităţii.

Tema proiectului – Cum ar fi putut Arhimede să aprindă corăbiile romane – a avut componentă multidisciplinară: istorie, matematică, fizică, chimie, tehnologie, informatică, literatură, mitologie. Ne-am organizat echipa la sugestiile domnilor profesori. Documentare şi apoi muncă riguroasă. Am realizat părţile în Word, PowerPoint şi, în final, am susţinut public proiectul.

Arhimede, cea mai strălucită minte a antichităţii, a fost şi un nemaipomenit strateg militar, inginer şi executor al maşinilor de război care ar fi pregătit cu precizie ştiinţifică şi tehnică oglinzile care să aprindă corăbiile comandantului roman Marcellus în anul 212 î.e.n.. Negreşit că arma lui a fost lentila convergentă. Se poate ca scuturile din bronz şi cupru, fin polizate, să fi putut concentra razele soarelui. Acestea ar fi acţionat colectiv ca o oglindă parabolică sau ca un cuptor solar.

De altfel, problema a stat în atenţia comunităţii ştiinţifice internaţionale. Raportul dintre aproapele şi departele, respectiv distanţa oglindă–ecran sau soldat–corabie a fost calculată cu maximă precizie în 1973 de către filosoful grec Sakkos ce a reuşit experimentul. Fizicianul grec a folosit 70 de soldaţi echipaţi cu câte o oglindă metalică de cupru cu dimensiunile: 90×150 cm2 ce au dirijat fasciculul luminos reflectat spre o copie a unei corăbii de lemn aflată la 200 metri de mal, ceea ce a dus la aprinderea corăbiei în câteva secunde.

Cealaltă ipoteza că 392 de soldaţi echipaţi cu oglinzi plane ar fi trimis fascicule luminoase concentrate în aceeaşi zonă aprinzând corăbiile am demonstrat-o prin calcul matematic având cauzalitate fizică şi motivaţie chimică.

Victoria s-a datorat capacităţii militare a savantului siracuzian. Soarta lui Arhimede a fost însă tragică. În neorânduiala de după victorie, romanii au pătruns în cetate. Marcellus a ordonat ca savantul să fie protejat, dar un soldat, nedându-şi seama de valoarea bătrânului ce făcea o demonstraţie pe nisip, l-a ucis pe cel ce-şi apăra cercetarea: non tangere circulos meos!

Vicleşugul Calului Troian a dus la distrugerea Troiei. Barbaria romanului a adus moarte celei mai luminate minţi a antichităţii. Şi totuşi, câte şi câte invenţii de la Arhimede a moştenit omenirea: legile fundamentale ale pârghiilor şi scripeţilor, legile de bază ale hidrostaticii şi plutirii corpurilor, roata dinţată, şurubul fără sfârşit şi catapulta. Părinte al mecanicii având contribuţii majore în statică, matematician, astronom, filosof, inginer, strateg militar şi figură ilustră a antichităţii.

Demonstraţia noastră este doar un punct de vedere pe care îi puteţi îmbrăţişa sau căuta alte explicaţii sau cauzalităţi. În euforia momentului şi a demonstraţiei noastre, avem tăria de a striga Evrika!, noi, cei din clasa a XII-a F, încurajaţi de profesorii noştri Liliana Oniciuc şi Sorin Gafencu, după care semnăm cu gratitudine: Bobu Vasilica Carmen, Brădăţanu Mădălina, Gogu Loredana, Guţă Roxana, Moroşanu Theodora Ruxandra, Pavăl Andreea, Pavăl Laura, Tanasă Mădălina, Tanasă Sorina şi Murariu Vlad, mulţumind asistenţei formate din elevii claselor a X-a F, a X-a G, a XI-a C, şi a XII-a G.

Activitate de formare în public speaking la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni

public_speaking_nicu_gane_2Programul „Academia de Training pentru Elevi”, program ce urmărește livrarea de traininguri către elevi din toată țara, s-a derulat în acest weekend (21-22 noiembrie) la Fălticeni unde, elevi de clasa a X-a la Colegiul Național „Nicu Gane”  au participat la primul training de Public Speaking și Tehnici de Prezentare, având drept scop îmbunătățirea abilităților de comunicare în rândul elevilor de liceu. Inițiat pentru satisfacerea nevoii de educație non-formală în rândul tinerilor, acest program urmărește livrarea de training-uri elevilor din toată țara.
Prin intermediul acestui program, Uniunea Studenților din România, inițiatorul acestuia,  își propune pentru primul an livrarea de training-uri în licee pentru elevii de clasa aX-a.
Training-urile au fost special pregătite pentru elevi și au conținutpărti esențiale din: Tehnici de Prezentare, Public Speaking, Management eveniment, Management de proiect, Managementul Emoțiilor, Managementul Conflictelor și Tehnici de Comunicare.
În plus, se urmărește crearea unor comunități ale elevilor pe domeniul de interes manifestat, pentru a putea difuza către aceștia informații utile despre facultate si carieră.
În cele două zile de ateliere de lucru, de activități interactive diverse au participat 24 de elevi, care și-au sacrificat week-end-ul pentru a participa la aceste activități care contribuie la dezvoltarea personală, la formarea unor competențe noi, necesare adaptării la cerințele și provocările secolului XXI. Cei doi traineri, Andreea Ștefan și Tania Brighidinau oferit elevilor fălticeneni posibilitatea de a lua contact cu acest gen de activități și de a interacționa într-un spațiu public.

Programul va continua și în următorii ani, dificultatea training-urilor crescând direct proporțional cu creșterea experienței cursanților.Astfel din anul doi se vor face training-uri atât cu elevii deja ajunși în clasa a XI-a, cât și cu cei din clasa a X-a, reluând procesul.

Prof. Ioan Caulea – Consilier educativ.

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni

Cursuri gratuite de limba franceză pentru cei mai mici elevi ai Școlii “Mihail Sadoveanu”

scoala_mihail_sadoveanuȘcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”organizează cursuri speciale pentru elevii săi în vacanța de vară.

Sub genericul „Bonjour, la France ! Salut, le français !”, elevii claselor pregătitoare, claselor I și a II-a, beneficiază de cursuri gratuite de limba franceză.

Cursurile sunt organizate în perioada 1 iulie-31 august 2015. Programul este stabilit de comun acord cu familiile copiilor. Pentru informații suplimentare și înscrieri părinții trebuie să contacteze secretariatul școlii, ne-a informat prof. Elena Pașcovici.