Arhive etichetă: evaluarea natională

Simulări ale examenelor naţionale la sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii martie

evaluarea nationalaMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a stabilit ca simulările examenelor naţionale din anul şcolar 2015-2016 să se desfăşoare în zilele de 22, 23 şi 24 februarie (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 7, 8, 9 şi 10 martie (Bacalaureat – pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a).

Simulările au un dublu obiectiv: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional, respectiv optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015 – 2016, sunt: Limba şi literatura română (22 februarie), Matematică (23 februarie) şi Limba şi literatura maternă – pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (24 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 4 martie.

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2015-2016 are următorul calendar: Limba şi literatura română (7 martie), Limba şi literatura maternă (8 martie), proba obligatorie a profilului (9 martie) şi, exclusiv pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului şi specializării (10 martie). Toate probele sunt scrise. Afişarea rezultatelor va avea loc pe data de 18 martie.

În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.

 

Reclame

Stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat

simulare_bacalaureatGuvernul a aprobat miercuri, 15 iulie, printr-o Hotărâre, acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și în sesiunea iunie-iulie a  examenului de Bacalaureat în anul 2015.
Un număr de 88 de absolvenți de liceu care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015 vor beneficia de câte un stimulent financiar în valoare de 3000 de lei, iar cei  457 de absolvenți de clasa a VIII a  promoția 2015, care au obținut media 10 la Evaluarea Națională vor primi câte un stimulent financiar în valoare de 1000 de lei.
Sumele necesare acordării stimulentelor financiare se alocă din bugetul aprobat pe anul 2015 Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Recompensa acordată de Guvernul României va ajunge astfel şi la trei elevi din Fălticeni: Larisa Andreea Pălie, absolventă a Colegiului Naţional „Nicu Gane”, care a obţinut media 10 la Bacalaureat, respectiv Ana Andreea Babiuc de la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” și Andrei Lămășanu de la Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”, singurii elevi din Fălticeni care au încheiat Evaluarea Națională cu nota maximă.

Alex S.

Extremele evaluării naţionale: Şcoala Gimnazială nr. 1 din Vadu Moldovei şi Şcoala din Gulia

evaluarea_nationala_4Promovabilitata în zona Fălticeni a fost de aproape 75%

Evaluarea Naţională a fost susţinută în zona Fălticeni de peste 1350 de elevi (de la circa 50 de şcoli din municipiul Fălticeni şi comunele arondate). Lucrările absolvenţilor au fost corectate în cele două centre din Fălticeni.  Calculele arată o promovabilitate de peste 74% (cca 1030 de absolvenţi).

Situaţia a rămas neschimbată şi după soluţionarea contestaţiilor. Peste 100 de elevi, de la 27 de şcoli ,au sperat să-şi mărească mediile finale. Au fost înregistrate 90 de contestaţii la limba română şi 28 de contestaţii la matematică. În 33 de cazuri notele au crescut (28 la limba română şi 5 la matematică) iar în alte 5 cazuri notele au scăzut (4 note la limba română şi 1 notă la matematică).

După cum v-am informat, pentru un elev de la Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu”, rezultatul contestaţiei i-a adus media 10.00. Au existat şi două situaţii în care mediile finale au scăzut după contestaţii sub nota 5 (un caz în Fălticeni).

În Fălticeni, de la cele patru instituţii de învăţământ, au depus contestaţii 36 de elevi (33 de contestaţii la limba română şi 11 contestaţii la matematică. Au crescut 10 note la limba română, iar o medie a scăzut. La matematică notele nu s-au modificat.

Extremele evaluării naţionale: Şcoala Gimnazială nr. 1 din Vadu Moldovei şi Şcoala din Gulia

Promovabilitate maximă sau aproape de acest nivel, medii mari, au obţinut şi elevii din localităţile arondate Fălticeniului.

La acest capitol s-a detaşat  Şcoala Gimnazială nr. 1 din Vadu Modovei, unde toţi cei 18 absolvenţi de clasa a opta au promovat examenul şi au adus şcolii locul 30 în topul judeţean. Cea mai mare notă obţinută la această şcoală a fost de 9.90.

Şcoala din Corni (Liteni) a avut de asemenea promovabilitate 100% (la 6 absolvenţi). O situaţie inedită s-a înregistrat la Şcoala Gimnazială din Bogata. Din cei 6 absolvenţi, 4 au absentat, dar şcoala a înregistrat promovabilitate maximă cu cei doi elevi care au susţinut examenul. Aproape de promovabilitate maximă au fost şi şcolile gimnaziale din Găineşti- 95%, Râşca  -92% , Petia şi Leucuşeşti  – 90%.

La polul opus se situează Şcoala Gimnazială din Gulia. Aici promovabilitatea a fost de doar 17,64%. Din 17 absolvenţi care au susţinut evaluarea naţională, 14 au luat note sub 5. Cea mai mare notă obţinută la această şcoală a fost 5.32.

Alte două şcoli cu promovabilitate scăzută au fost cele din Pleşeşti – 33,33% şi Basarabi – 38,88%.

Alex S.

92,94% promovabilitate la Evaluarea Naţională în Fălticeni

evaluarea_nationala

Şcolile din Fălticeni au publicat primele note ale Evaluării Naţionale din 2015. Promovabilitatea generală la cele patru şcoli gimnaziale şi Colegiul Naţional „Nicu Gane” a fost de 92,94%, potrivit calculelor Cronicii de Fălticeni. Promovabilitate maximă s-a înregistrat doar la Colegiul Naţional „Nicu Gane”.

Un singur absolvent a obţinut media generală 10.00. Este vorba despre eleva Andreea Babiuc de la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”. Singurul băiat în topul celor mai mari medii generale este Cosmin Cozma, cu media 9.90, de la Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu”. A treia medie, 9.80 a fost obţinută de Alexandra Vrăjitoru de la Colegiul Naţional „Nicu Gane”. La Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, cea mai mare medie a fost obţinută de Lavinia Bianca Gherman – 9.75, iar prima medie la Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” este a elevei Narcisa Bianca Camilar – 9.65.

La nivel de municipiu au fost obţinute 26 note de 10: la limba română – 2, la matematică – 24. Cele mai multe note de 10 au fost obţinute de elevi de la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”.

Situaţia la fiecare şcoală se prezintă astfel, potrivit calculelor noastre:

Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”

Numărul absolvenţilor care au susţinut cele două probe: 42

Promovabilitate 97,61% (1 medie sub 5)

Note de 10: limba română – 0 / matematică 2

Cea mai mare notă: 9.75 – Lavinia Bianca Gherman

Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu”

Numărul absolvenţilor care au susţinut cele două probe: 52

Promovabilitate 94,23% (3 medii sub 5)

Note de 10: limba română – 1 / matematică – 4

Cea mai mare notă: 9.90 – Cosmin Cozma

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”

Numărul absolvenţilor care au susţinut cele două probe: 82

Promovabilitate 87,80% (10 medii sub 5)

Note de 10: limba română – 1 / matematică – 10

Cea mai mare notă: 10.00 – Andreea Babiuc

Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea”

Numărul absolvenţilor care au susţinut cele două probe: 28

Promovabilitate 89,28% (3 medii sub 5)

Note de 10: limba română – 0 / matematică – 0

Cea mai mare notă: 9.65 – Narcisa Bianca Camilar

Colegiul Naţional „Nicu Gane”

Numărul absolvenţilor care au susţinut cele două probe: 37

Promovabilitate 100%

Note de 10: limba română – 0 / matematică – 8

Cea mai mare notă: 9.80 – Alexandra Vrăjitoru

Alex S.