Categorie: Religie

Vocaţia omului spre absolut

 „Neliniştit este sufletul meu, Doamne, până ce se va odihni întru Tine” (Fericitul Augustin)     Lupta pentru desăvârşire are ca punct de plecare predispoziţia omului spre ceva mai presus de forţele sau legile care guvernează firea lui. Efortul de ameliorare a mediului și mijloacelor de trai trădează atracţia pe […]

Sfânta Parascheva este luminătoarea casnică a Moldovei

Simbol al unității Ortodoxiei de pretutindeni, Sfân­­ta Parascheva ne aduce din acea primă ju­mă­tate a veacului al XI-lea în care a viețuit pe pă­mânt, când Biserica era una și nedespărțită, nădejdea biruinței asu­pra patimilor, dez­bi­nă­ri­lor și suferințelor din lume. Iubirea smerită a lui Dumnezeu, generozitatea sa neîntrecută, renunțările […]