2005

Ianuarie – Februarie

Primaria încaseasa taxele si impozitele locale aferente anului 2005
Începînd cu data de 6 ianuarie Serviciul de Impozite si Taxe al Primariei Falticeni a început oficial colectarea darilor locale aferente anului 2005 precum si a ramasitelor din anii anteriori. Plata integrala a datoriilor catre bugetul local – impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa auto – pâna la data de 15 martie a.c., aduce o bonificatie de 10 procente. Contribuabilii persoane juridice trebuie sa completeze si sa depuna pâna la data de 30 ianuarie declaratiile de impunere privind materia impozabila pentru anul 2005.

Veniturile proprii din impozite si taxe au fost estimate pentru acest an la valoarea de 37,9 miliarde de lei, cu 13 miliarde peste veniturile proprii prognozate în 2004. Va fi un an deosebit de greu pentru ca functionarii trebuie sa recupereze – chiar si prin aplicarea sentintelor judecatoresti – restantele persoanelor fizice (35%) si persoanelor juridice (20%), ramase neîncasate de anul trecut.
(Alexandru Mîţu)

Primaria Falticeni si-a reluat activitatea cu o noua organizare interna
Noua organigrama avizata la sfârsitul anului trecut de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici a fost aprobata si de alesii locali în sedinta din luna decembrie. Actul are la baza ierarhizarea functiilor publice prin deconcentrarea deciziei administrative la nivel de directii, servicii si compartimente.Noua organigrama vine în sprijinul responsabilizarii, motivarii si evaluarii juste atât a persoanelor de conducere cât si a celor de executie. În total, în aparatul propriu exista 85 de functii bugetare, din care 68 functii publice si 17 functii contractuale.

Doar sapte functionari au functii de conducere – secretarul municipiului, directorii directiilor nou-înfiintate (economica, administratie publica locala si tehnica) si doi sefi de servicii, acestia din urma fiind promovati din rândul tinerilor angajati în primarie în ultimii patru ani. Directia Economica, condusa de directorul economic Valerea Chivu, coordoneaza activitatea Serviciului Impozite si Taxe si a Compartimentului Buget Finante – Contabilitate. Directia Administratie Publica Locala, condusa de directorul Corneliu Monoranu are în subordine serviciile nou înfiintate – Serviciul Resurse Umane-Salarizare si Serviciul Administrativ-Control si alte trei compartimente: Informare si deservire publica, Informatica si Mass-media. În plus directorul D.A.P.L va coordona si institutiile culturale. Atributiile decizionale ale directorului Directiei Tehnice, ing. Octavian Perju, se extind din acest an si asupra Serviciului Utilitati Publice (Prestari servicii, Achizitii publice aprovizionare, Gestionarea câinilor fara stapân). În subordinea sa au ramas si compartimentele fostului Serviciu de dezvoltare urbana, respectiv Urbanism, Integrare-Strategie-Programe, Investitii, Mediu, Fond funciar, Salubritate, Spatiu locativ, Sere-spatii verzi. Ierarhic, Directia Tehnica este subordonata viceprimarului Sabin Ghilea.

Mihaela Busuioc, secretarul municipiului, are în subordine Oficiul juridic si compartimentele Autoritate tutelara, asistenta sociala si protectia copilului, Stare civila si Registrul Agricol-Arhiva.

Primarul Vasile Tofan a prezentat luni, 3 ianuarie, în cadrul unei sedinte cu întreg personalul, motivatiile adoptarii noii formule de organizare. El le-a cerut functionarilor ca în primarie sa primeze doar interesul cetateanului iar fiecare sa-si faca treaba asa cum se cuvine, conform fisei postului. Vasile Tofan a spus ca a ajuns, în cele sase luni scurse de la învestire, sa cunoasca activitatea fiecarui angajat în parte, iar noua organizare vine sa eficientizeze munca din primarie. „Nu vreau sa fac caprarie în administratia publica. Am acordat putere de decizie celor trei directori pentru sectoarele pe care le vor coordona”, a declarat primarul Tofan mentionînd ca astfel va avea timpul necesar pentru rezolvarea problemelor mari ale municipiului, cum ar fi atragerea investitiilor si a proiectelor cu finantare internationala, nerambursabile, tinte care nu pot fi atinse daca ar sta zilnic în primarie.
(Alexandru Mîţu)

Noi criterii de repartizare a locuintelor
Noile criterii pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor ANL destinate închirierii, aprobate de Consiliul Local Falticeni la sfârsitul anului 2004, pornesc de la situatia locativa actuala, starea civila, starea de sanatate, vechimea cererii si nivelul de pregatire al solicitantului. În functie de aceste situatii, solicitantii locuintelor sociale pot obtine punctaje maxime daca locuiesc cu parintii în aceeasi localitate unde se afla locul de munca – 15 puncte. Pentru fiecare copil minor aflat în întretinere, un punct si un bonus de doua puncte pentru alte persoane în întretinere. Solicitantul sau un alt membru al familiei în întretinere care sufera de o boala de gradul I obtine 10 puncte. Pentru fiecare an de vechime se câstiga un punct iar studiile superioare aduc cinci puncte.

În cazul locuintelor realizate prin programul A.N.L se acorda 10 puncte pentru faptul ca solicitantul este casatorit si 15 puncte daca venitul mediu net lunar pe membru de familie este mai mic decât venitul minim pe economie. Studiile de specialitate îi aduc solicitantului 10 puncte iar studiile superioare 25 de puncte. Constituie un avantaj de 15 puncte locul de munca în institutii publice de interes national si comunitar. Pentru situatiile în care solicitantul locuintei este în una dintre situatiile de repatriat, apatrid, tânar institutionalizat, daca locuieste într-un imobil cu structura afectata sau daca este evacuat dintr-o casa nationalizata, la punctajul final se acorda un bonus de cinci puncte. (Alexandru Mîţu)

S-au modificat, dupa sapte ani, taxele de piata si bazar
Dupa ce timp de sapte ani nu a modificat taxele de închiriere a spatiilor si terenurilor din bazar si piata agroalimentara, Consiliul Local a stabilit, începând cu 2005, actualizarea taxelor o data cu impunerea valabilitatii anuale a acestora. Stabilirea perioadei de valabilitate sustine proiecte posibile de modernizare a infrastructurii pietei. Începutul de an aduce astfel taxe majorate cu suta la suta si chiar peste acest nivel, cu precizarea ca toate taxele practicate în bazar si piata agroalimentara nu au mai fost modificate din 1997, ceea ce a generat în ultimii ani dificultati în autofinatarea celor doua obiective.

În categoria taxelor pentru folosirea locurilor publice se disting cele pentru vânzarea produselor de orice fel din autovehicule de peste 5 tone cu remorca sau autotrenuri, care au crescut de la 200.000 la 500.000 de lei pe zi. Pentru folosirea platourilor, teraselor si tarabelor din piete, producatorii particulari vor plati zilnic 20.000 lei pentru un metru patrat, iar agentii economici 30.000 lei. Vechile taxe erau de 10.000 respectiv 15.000 de lei. Pentru depozitarea temporara a marfurilor pe platou si în jurul mesei, producatorii vor plati zilnic contravaloarea a 1kg marfa daca este vorba de pepeni, varza, lazi, saci sau butoaie pâna la 100 de kilograme. Pentru butoaie de peste 100 de kilograme se achita contravaloarea a doua kilograme de marfa. Mai sunt prevazute taxe pentru expunerea spre vânzare a florilor, rasadurilor, pomilor fructiferi si pasarilor, pentru ocuparea platformelor limitrofe pietei agroalimentare si oborului de mijloacele de transport si pentru folosirea locurilor ocupate de spatii comerciale.

Taxele pentru expunerea spre vânzare a obiectelor de ocazie în zilele de târg au ramas neschimbate. În schimb au suferit modificari tarifele pentru prestari servicii în piete (cântare, halate pentru vânzare carne si produse lactate si butucul pentru transat).

Pentru desfacerea produselor din carne, dupa ani buni exista o diferentiere între producatorii particulari si agentii economici. Daca pâna acum se platea doar 40.000 de lei, noile taxe, relativ mari, zilnic 160.000 lei pe masa pentru particulari respectiv 200.000 lei pentru agentii economici, pot fi acoperite usor daca ne raportam la pretul unui kilogram de carne.

Alte tarife modificate prin noile contracte de închiriere sunt cele pentru folosirea grupului social – 4.000 lei de persoana si cel de cazare a producatorilor particulari – 40.000 lei patul pentru o noapte.
(Alexandru Mîţu)

Aplicarea Legii venitului minim garantat
Au fost stabilite noi masuri organizatorice pentru aplicarea Legii venitului minim garantat. Pentru a fi mai aproape de realitatea veniturilor realizate de persoanele sau familiile care solicita acest ajutor, Consiliul Local a stabilit în limite minime veniturile detinatorilor de terenuri si animale sau spatii locative. Legea 416 nominalizeaza cele mai multe venituri care pot fi dovedite cu acte legale, dar lasa consiliilor locale posibilitatea de a stabili si alte venituri care pot fi luate în calcul la stabilirea venitului minim garantat.

Veniturile lunare obtinute din vânzarea sau utilizarea terenurilor agricole variaza de la 166.667 lei pentru un hectar de teren arabil la 66.667 lei pentru fânete si pasuni si la putin peste 2 milioane de lei pentru livezi si gradini de zarzavaturi. Pentru cresterea sau vânzarea animalelor s-a stabilit un venit minim lunar de 291.667 lei pentru o vaca, 208.333 lei pentru un porc, 20.833 lei pentru o oaie si 416.667 lei pentru un cal. Pasarile aduc venituri de 8.333 lei iar albinele de 62.500 de lei. Pentru închirierea locuintei, solicitantii ajutorului social trebuie sa adauge la veniturile proprii 30.000 lei lunar iar daca spatiul are destinatie comerciala 150.000 de lei. Cele 72 de ore de munca în folosul comunitatii, vor fi repartizate diferentiat pe grupe de vârsta, pe sexe precum si în functie de sumele pe care urmeaza sa le primeasca. În anul 2004 Primaria Falticeni a platit lunar peste 279 de beneficiari ai Legii venitului minim garantat. (Alexandru Mîţu)

Boboteaza fara ger, fara cruce de gheata
Cea mai mare parte a falticenenilor, peste 28.000 de persoane potrivit structurii confesionale recenzate, a sarbatorit ieri Boboteaza. Pentru ca afara a fost neobisnuit de cald pentru o zi de Boboteaza, în cele 11 parohii ortodoxe crucile de gheata au fost înlocuite cu cruci de lemn. Chiar si asa, localnicii au asteptat înca de la primele ore ale zilei sfintirea apelor pentru a duce acasa un strop de agheasma. Cei mai dezamagiti pentru lipsa crucii de gheata în ziua de sfârsit al ciclului de sarbatori dedicate Anului Nou au fost copiii, cei care practicau traditional ritualul de a lipi în gheata monede încalzite.

Dupa 1989…
Statul nu si-a mai spalat costumul cu detergentii METADET

Mofturile guvernantilor si politicile economice în domeniu, dezastruoase, au îndatorat an de an METADET iar dumpingul si importurile dubioase de produse similare au atras în câtiva ani falimentul societatii. Mii de falticeneni, oameni rupti de la sate pentru a realiza maretele planuri cincinale, au urmat scolarizari si perfectionari, pentru ca în ultimii ani sa îngroase rândurile muritorilor de foame. Trecutul nu le tine de cald iar perioada când la Falticeni se producea AXION, ABC si plexicul aviatic, unic în România, a apus de mult. Doar amintirile mai razbat de sub maldarele de moloz si din siluetele de beton si fier…

Nasita în 1982 de Elena Ceausescu, conceputa pentru a fi al doilea producator din România de polimetacrilat de metil dupa Copsa Mica, METADET – initial CHIMIA – a fost cea mai mare societate din Falticeni. Dupa 1990, însa, aceeasi scara de marime s-a aplicat si în privinta problemelor acumulate, ceea ce a condus la diminuarea numarului de angajati de la 1050 la 144 cu putin înainte de închiderea definitiva.
Importul de detergenti din 1992 a fost prima lovitura data METADET
Conducerea METADET a avut în 1999 una dintre ultimele ocazii de a explica de ce a trebuit sa dispara intreprinderea chimica de la Falticeni. În acel an, fosta METADET mai avea o capacitate de producere a detergentilor de 1000 de tone pe luna, o alta capacitate de prelucrare a polimetacrilatului de metil, materia prima pentru stiplex si centrala termica urbana care asigura aburul tehnologic si termoficarea municipiului.

Societatea a mers bine pâna în 1992, dupa care a început declinul productiei de detergenti. Statul român a contractat atunci un import masiv de detergenti în contul creantelor din Egipt. Detergentul egiptean a fost vândut cu mult sub pretul de piata, prin girul guvernului din epoca, dolarul de importare fiind socotit la jumatate din valoare. Aceste circumstante au cauzat începutul degringoladei societatii falticenene. Pretul era mult mult mai mic la detergentii de import, astfel ca au fost date peste cap atât productia cât si calitatea. Importurile din 1992 au însemnat invazia detergentilor pe piata româneasca, fapt care a dus la încetarea temporara a activitatii de la METADET.

În 1999, METADET producea kilogramul de detergent cu 8000 de lei, fata de 40000 lei cât costa cel importat. Paradoxal, nici la acest pret detergentul produs la Falticeni nu era vandabil, produsul pierzând la competitivitate. Nici încercarea de a intra pe consumul colectiv nu a dat roade, chiar daca, la acea data, armata, spitalele, CFR sau TAROM nu se spalau cu Ariel. Participarile la licitatii au fost sortite esecului, la fel cum au sfârsit si încercarile de a ridica calitatea produsului. Aceeasi soarta a avut-o si detergentul lichid, acesta vânzându-se cu 14.000-15.000 lei pe piata, în timp ce produsul similar de la Falticeni costa doar 7000 lei. Pe piata acestui produs METADET a pierdut o data cu restrângerea activitatii din industria textila.
AXION si ABC made in Falticeni
Faptul ca societatea era competitiva este dovedit de interesul unor firme occidentale. BENCKISER a prezentat în 1995 o scrisoare de intentie, însa lacunele legislative au împiedicat concretizarea afacerii. În schimb, METADET a dat lovitura – desi afacerea a fost conditionata de confidentialitatea partilor – cu concernul american COLGATE – PALMOLIVE. Chimistii falticeneni au lucrat de doua ori, în 1998, pentru americani. În acest fel la METADET au fost produse 80 de tone de detergent ABC. Tot cu reteta americana a fost produs si AXION, partenerii fiind multumiti. Instalatiile de la METADET puteau produce orice detergent, dar COLGATE nu a continuat colaborarea…
Stiplex-ul se importa la un pret de doua ori mai mare decât cel autohton
Si în producerea polimetacrilatelor METADET a pierdut piata româneasca si beneficiari traditionali ca ELBA, PRECIZIA sau CONTACTOARE. Cu granulele de la Falticeni ELBA producea triplele si plafonierele de la DACIA, iar PRECIZIA Sacele, bordurile aceleiasi marci de autoturism. Si pe aceasta ramura, recurgerea la importuri – la peste o data si jumatate fata de pretul românesc – nu a avut motivatii de pret sau calitate. Conducerea METADET mentiona, în 1999, ca numai pentru firmele publicitare din Bucuresti Falticeniul ar fi trebuit sa lucreze în flux continuu timp de 5-6 ani.
Alexandru Mîţu

Finantele Publice au declarat ca inactive 194 de firme falticenene
Potrivit sefei Administratiei Finantelor Publice Falticeni, Mioara Nechifor, din aceasta saptamâna poate fi consultata la sediul de pe strada Republicii lista firmelor locale declarate inactive. Publicarea acestei situatii are la baza intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie a.c., a dispozitiilor Legii 495/2004 care întareste reglementarile Codului Fiscal.

În consecinta, 194 de firme din Falticeni nu vor mai putea sa intre în relatii de afaceri cu alte societati, acestea din urma riscând sa nu-si mai poata deduce cheltuielile. Mioara Nechifor a confirmat ca exista acte de control întocmite de Directia de Control Fiscal a DGFP Suceava care confirma starea curenta a acestor firme. Inactivitatea a fost constatata în urma nedepunerii în ultimele 12 luni consecutive a declaratiilor fiscale si a situatiilor financiare. Firmele în cauza nu au facut plati si nu au prezentat solicitari organului fiscal. Certificatele de înregistrare fiscala au fost suspendate, iar reactivarea este posibila în momentul în care este depusa o declaratie fiscala sau o situatie financiara la organul fiscal.

O situatie asemanatoare se înregistreaza si la Administratia Finantelor Comunale Falticeni unde figureaza în stare de inactivitate înca 190 de firme din comunele arondate municipiului Falticeni.
(Alexandru Mîţu)

Calm relativ de Sarbatori
La maternitate, dupa foarte multi ani, în noaptea de Revelion si în prima zi a Anului Nou nu a venit pe lume nici un copil. Abia în seara zilei de 1 ianuarie, de la Bradatel a fost transportat la Falticeni un copil nascut la domiciliul parintilor. Medicii s-au bucurat pentru ca, desi a intrat mai târziu în evidentele lor, primul copil din 2005 este baiat, ceea ce aduce, conform superstitiilor, noroc în noul an.

Politia Falticeni a anuntat ca primul eveniment nedorit s-a produs abia în zorii zilei de luni, 3 ianuarie, când o batrâna de 71 de ani a murit în autoturismul fiului sau în urma unui accident rutier petrecut în comuna Draguseni.

Cei mai solicitati în intervalul 31 decembrie – 2 ianuarie au fost jandarmii care asigura ordinea publica. Sectia de jandarmi Falticeni a aplicat în intervalul amintit 21 de contraventii pentru tulburarea ordinii publice (folosirea materialelor pirotehnice), însumând 15 milioane de lei.

La Urgentele Spitalului municipal Falticeni s-au prezentat doar trei persoane cu tulburari digestive usoare – gastrita, colita si ulcer perforat.

Taxe pentru transportul de calatori
Alte doua firme de transport calatori au intrat în legalitate la începutul acestui an, dupa ce consilierii locali falticeneni au aprobat taxele de parcare pentru acest serviciu. Este vorba de 3 milioane de lei lunar, în cazul Holding Atlassib – Transporturi Auto Suceava si 1,5 milioane lei lunar pentru Deleanu – Gradinita Ioana S.N.C. Iasi, care au solicitat spatii în vederea amenajarii unor statii de îmbarcare calatori. În aceste conditii localnicii beneficiaza de transport direct spre Capitala si de legaturi mai bune spre satele Petia si Plesesti.

Casa de la Spataresti a actorului Matei Millo a disparut definitiv
* Pe 25 noiembrie se împlinesc 190 de ani de la nasterea marelui om de teatru *Veche de peste 300 de ani, Casa memoriala „Matei Millo” a pierdut orice sansa în fata istoriei. *Dupa ce imobilul s-a auto-demolat iar comunitatea a pierdut în instanta dreptul de a-si revendica trecutul cultural, proprietarul terenului poate acum sa faca orice vrea pe vechiul amplasament.

Poarta de intrare în municipiul Falticeni, Spatarestiul oferea trecatorilor spre Roman, pâna nu de mult, privilegiul de a admira conacul cu cerdac, construit în secolul XVII, care a adapostit vlastarele familiei Millo. Numele de Millo este mentionat pentru prima data în 1726 într-o misiva a dragomanului Grigore Ghica adresata marchizului de Bonnag.

Datele existente pledeaza pentru originea franceza a familiei. Matei Milu, poet, bunic al actorului, primul din familia Millo stabilit la Spataresti, unde vor ramâne si urmasii sai, mai bine de un veac. Casa a fost preluata în mod abuziv de P.C.R. în anul 1952 si data spre folosinta pentru birouri Statiunii de Mecanizare a Tractoarelor. Începând cu acel an casa a fost închiriata la diferite persoane fizice si juridice. În anul 1992 imobilul a fost vândut printr-o factura de mâna unui cetatean din Spataresti cu toate ca, în acelasi an, anterior vânzarii, casa a fost înregistrata ca monument de valoare nationala. De atunci si pâna la disparitia sa definitiva în acest an, imobilul a ajuns o ruina. Acoperisul casei a disparut în întregime, iar zidurile s-au topit o data cu trecerea zilelor.

Regretatul profesor falticenean Radu Orac a fost unul dintre putinii sustinatori ai conservarii casei lui Matei Millo. Pâna în vara acestui an, când a trecut fulgerator în lumea umbrelor, Radu Orac, fost profesor la Liceul „Costache Negruzzi” din Iasi, a militat pentru soarta cladirilor-monument, cum ar fi casa vestitei soprane Haricleea Darclee, de pe strada Lapusneanu din Iasi sau aceea a lui Theodor Pallady, din Bucium. În 1990, la interventia profesorului Orac, casa lui Matei Millo a fost pe punctul de a fi renovata prin alocarea a doua milioane de lei, însa, o data cu aparitia Legii fondului funciar, proiectul a esuat. Imobilul cu o vechime de peste 300 de ani a ajuns, dupa moartea proprietarilor Millo, în posesia familiei Vîrnav, oameni de suflet, patrioti adevarati. Scarlat Vîrnav, capul familiei, a înfiintat prima pinacoteca din România. În 1999, Radu Orac nu excludea acordul mostenitorilor în cazul vânzarii pamântului pe care era construita casa.În 1995, Ministerul Culturii a dorit sa restaureze Casa Matei Millo, dupa ce Radu Orac a apelat la ajutorul televiziunii nationale, care a prezentat, în epoca, o serie de documente având ca tema casa dramaturgului si actorului Millo. Dupa mai multe memorii la Ministerul Culturii, Radu Orac a primit raspuns de la Vasile Golban, directorul adjunct al Directiei Asezaminte Culturale, ca „atât casa lui Matei Millo, cât si cea a lui Theodor Pallady sunt incluse pe lista de restaurari”. Profesorul Orac a ramas însa cu promisiunile.

Nebuloasa a sporit dupa 1995. Doua fundatii cu acelasi nume – „Matei Millo” – s-au aruncat pe ruinele casei memoriale, una la Vadu Moldovei, a doua la Falticeni. Fundatia de la Vadu Moldovei se baza pe promisiunile venite de la Bucuresti si era, potrivit unor declaratii ale primarului din mandatul 1996-2000, pe cale de a demara lucrarile de renovare. La rândul sau Primaria Falticeni a înfiintat o fundatie cu acelasi nume, întrucât se intentiona preluarea Spatarestiului ca suburbie a orasului, plan care a cazut în 1996. Greul a ramas pe umerii celor din Vadu Moldovei care au vrut, în 1999, sa demoleze casa si apoi sa o reconstruiasca, însa pentru acest lucru aveau nevoie de 1,5 miliarde de lei.

În mai 2003, cu putin timp înaintea reîmpartirii teritoriale a comunei, Spatarestiul a intrat în administrarea noii comune Forasti. Primaria Vadu Moldovei a încercat, cu un ultim efort, sa obtina ruinele conacului pentru a acorda o sansa reconstruirii locului în care a locuit Matei Millo. Executivul a chemat în judecata societatea AGROMEC din Spataresti si pe cetateanul care detinea imobilul. În revendicarea imobiliara adresata Judecatoriei Falticeni, Primaria Vadu Moldovei arata ca este, potrivit extrasului din Arhivele Statului, proprietara Casei Memoriale Matei Millo. În septembrie 2003, prin sentinta instantei superioare, judecarea procesului a fost suspendata. Replica în instanta a Primariei Vadu Moldovei a venit abia în anul urmator. În aprilie 2004, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava constata perimata actiunea primariei, pentru ca trecusera cele sase luni prevazute în codul de procedura civila pentru o noua chemare în judecata. Primaria Vadu Moldovei accepta (!!!) prin reprezentantul sau legal, exceptia invocata de instanta de judecata. Astfel îsi încheie administratia locala lupta pentru salvarea ultimelor marturii fizice ale trecerii marelui artist prin satul Spataresti. La alegerile din iunie 2004, fostul edil al comunei Vadu Moldovei a câstigat alegerile din comuna Forasti, entitate în administrarea careia se afla acum si satul Spataresti si care a preluat si datoria de a continua demersurile pentru redobândirea casei. La sfârsitul acestei veri, pentru ca legea îsi spusese deja cuvântul, în curtea prin care pasise cândva unul dintre parintii teatrului românesc, satenii au participat la o slujba de sfintire pentru… o casa noua.

Cine a fost Matei Millo
Actor si cântaret, autor de texte dramatice, initiatorul jocului în travesti în teatrul românesc, prin interpretarea rolului „Coana Chirita”, Matei Millo este autorul piesei „Baba Hârca”, prezentata pentru prima data la Iasi, la 27 ianuarie 1849. Nascut la 25 noiembrie 1814, la Stolniceni, actorul si dramaturgul de mai târziu provine dintr-o familie cu radacini în rândul boierilor din fostul judet Suceava. Nepotul poetului satiric Matei Milu a beneficiat de o frumoasa instructie înca din copilarie. Pensionul lui Cuenim din Iasi este locul în care studiaza împreuna cu Kogalniceanu si Alecsandri pâna când trece la Academia Mihaileana (1835 – 1836). Primele texte dramatice scrise în aceasta perioada si faptul ca Asachi îl remarca si îl distribuie în „Serbarea pastorilor moldoveni”, constituie primii pasi ai tânarului Millo care, la numai 22 de ani, pornea cu succes spre îndeplinirea destinului sau artistic. În timp ce prietenii sai Kogalniceanu si Alecsandri preiau directia Teatrului National (1840), Matei Millo pleaca la Paris pentru a urma cursurile politehnice. În orasul luminilor, arta scenica ramâne pe prim plan, chiar daca plecase sa studieze ingineria. La întoarcere familia si prietenii ramân surprinsi de dorinta sa de a deveni actor. Va alege din nou Iasiul pentru începutul carierei, unde va fi si director al Nationalului. Numeroasele turnee în provinciile românesti sunt catalogate în epoca drept adevarate triumfuri ale teatrului, ale limbii si ale ideii nationale. Din 1855, timp de mai bine de un deceniu, este directorul Teatrului National din Bucuresti si profesor la Conservator. A fost personalitatea care a dominat scena româneasca în a doua jumatate a secolului al XIX lea, interpretând sau montând piesele lui Alecsandri sau pe cele scrise de el însusi. Comediant original si interesant, a stiut sa raspunda interesului publicului pentru teatrul românesc.
Alexandru Mîţu

Consumatorii falticeneni trebuie sa se protejeze singuri
Protectia consumatorului nu mai are punct de lucru în Falticeni din anul 1997. În lipsa informatiilor privitoare la drepturile si obligatiile pe care fiecare le are atunci când achizitioneaza un produs sau un serviciu, falticenenii trebuie sa se protejeze singuri. Din nefericire aceasta grija este cotidiana.

În bazarul industrial din Falticeni se comercializeaza de ani buni aparatura electronica fara respectarea prevederilor legale. Marci pirat, de calitate inferioara, sunt vândute fara certificate de garantie si fara prospectul în limba româna. Daca esti pe placul comerciantului poti obtine garantia ca… îti repara el casetofonul când se strica. În rest, dupa tranzactie, cumparatorul nu primeste chitanta sau alt document care sa autentifice cumpararea produsului.

Comertul tip second-hand si-a trait perioada de glorie, astfel ca în pragul iernii, pe piata locala mai functioneaza doar noua depozite de acest fel. Dupa o perioada de aparenta pauza cauzata de reîmprospatarea marfii de sezon, magazinele second-hand au fost luate cu asalt de mii de falticeneni. Afluenta cumparatorilor creste la anuntarea reducerilor de pret. Hainele de mâna a doua sunt cautate de toate categoriile sociale fiind, în fapt, o expozitie vie a starii municipiului.
Alexandru Mîţu

MARTIE
Autoritatile cred în refacerea ecologica a fostului depozit de cianuri
Actiunile de ecologizare din depozitul de substante periculoase de la fosta întreprindere chimica METADET continua. În cel mai scurt timp, autoritatile vor demara actiunea de înamântare a ierbii, în vederea redarii terenului pasunatului în anii urmatori. Pentru aceasta echipele primariei lucreaza la degajarea betoanelor rezultate din demolarea stâlpilor de pe platforma si demontarea gardului de incinta. Ultimele bucati de metal ramase din taierea rezervoarelor sunt pregatite pentru a lua calea depozitelor specializate Din urma un strat de pamânt de aproximativ un metru va îngropa definitiv ceea ce a mai ramas din „bomba de la METADET”. Este vorba de platforma betonata care nu poate fi dezmembrata, fiind instalata pe o perna de balast groasa de peste 10 metri.
(Alexandru Mîţu)

De ziua pacalelilor, o veste de cinci miliarde
De ziua pacalelilor, deputatul falticenean Romica Andreica le-a dat celor care l-au trimis în parlament, o veste pe bune. Municipiului Falticeni va primi suma de 5 miliarde de lei de la rezerva nationala de stat, urmare a unei hotarâri pe care Guvernul României a aprobat-o joi în ultima sedinta a executivului. În calitate de sustinator al acestui proiect Romica Andreica a declarat ca suma de 5 miliarde de lei ar urma sa fie folosita pentru plata unor cheltuieli ale Primariei Falticeni, precum si pentru realizarea unor investitii în acest municipiu. Hotarîrea de Guvern are avizul Ministerului Finantelor Publice, Falticeniul fiind singurul oras din judet care a obtinut acest sprijin financiar. Suma asteptata de municipalitate poate fi un balon de oxigen pentru bugetul local, în conditiile în care primaria este înglodata în datorii de zeci de miliarde, unele cu hotarâre de executare judecatoreasca.
(Alexandru Mîţu)

Dupa 20 de ani…!
Împreuna cu SC Piscicola si Ocolul Silvic Falticeni, administratia locala a demarat actiunea de consolidare a malului stâng al Iazului Somuz, pentru a se evita blocarea acesului spre locuintele din zona. Este pentru prima data în ultimii 20 de ani când aceasta fâsie de pamânt, lata de aproape sase metri, cunoscuta si sub numele de strada Câmpului, beneficiaza de astfel de lucrari. În prima faza, timp de trei zile mai multe utilaje au carat prundis din statia de betoane de la Praxia (undeva la 10 km de Falticeni – n.r.), pentru a umple gropile foarte adânci care împiedicau accesul în zona al masinilor mici. În fiecare an apa musca din maluri si exista pericolul ca drumul sa devina inaccesibil chiar si pentru mersul pe jos. Calea proaspat balastata de primarie scurteaza accesul spre locuintele proprii pentru cel putin zece familii, care, pentru a ajunge acasa sau pentru a merge în oras cu masina, trebuiau sa faca un ocol de cel putin patru kilometri.
(Alexandru Mîţu)

Au fost impartite terenurile în statiunea pomicola!
Comisia de fond funciar a Primariei Falticeni a incheiat actiunea de punere în posesie a proprietarilor validati sa primeasca terenuri în Statiunea Pomicola Falticeni. Comisia judeteana a validat un numar de 119 proprietari. Cele 92,78 hectare trecute din domeniul public în domeniul privat, în vederea punerii în posesie a fostilor proprietari, conform HG 1486/2004, au fost împartite astfel:livada Horbaza (la iesirea din Falticeni spre comuna Radaseni),livada fostei ferme Spataresti – suburbia Tâmpesti, suburbia Tarna Mare, în livada „Mina Dumitriu” si tarlaua Visina.
(Alexandru Mîţu)

Scolile sau mobilizat pentru a ajutora ASIA
La nivelul municipiului Falticeni s-a încheiat campania „Alatura-te SI Ajuta”, dedicata strângerii de bani pentru copiii afectati de valul tsunami din Asia de Sud – Est. Campania initiata de Scoala Ioan Ciurea cu sprijinul Primariei Falticeni a vrut sa sensibilizeze comunitatea fata de gravele probleme cu care se confrunta semenii nostri Asia. Cele 25.446.500 lei contabilizate la finalul campaniei, au fost depuse de reprezentantii initiatorilor acestei actiuni într-un cont deschis special la BRD Falticeni. Chiar daca suma strânsa nu este extraordinar de mare, unitatile economice nefiind receptive la apelul facut, merita a fi consemnata mobilizarea unitatilor scolare care au fost printre principalele donatoare: Scoala Ioan Ciurea – 14.335.000, Colegiul National Agricol – 8.400.000 lei si Gradinita nr.4 – 1.260.000 lei.
(Alexandru Mîţu)

Falticeniul este pregatit pentru un atac aerian!
Zece morti, 135 de raniti, 196 de sinistrati, distrugeri de retele de apa si canalizare, retele electrice si telefonice, drumuri si alei blocate, incendii de masa si izolate, sectii de productie distruse si avariate, bombe neexplodate si multe alte pierderi si distrugeri, au fost înregistrate ieri la Falticeni în timpul unui atac aerian. A fost afectat centrul civic, depozitul PECO – Statia CFR si zona industriala si a unitatilor militare. Din fericire a fost vorba doar de o simulare realizata în cadrul celui mai mare exercitiu de alarmare publica care a avut loc în judetul Suceava. Organizatorii acestei activitati-scoala – Administratia Publica Locala, Comitetul municipal pentru situatii de urgenta, Inspectoratul pentru situatii de urgenta „Bucovina” Suceava, servicii voluntare si subunitati profesionale de interventie -, au urmarit pregatirea populatiei, pentru trecerea în scurt timp si în mod organizat la aplicarea masurilor de protectie în situatii de urgente civile (calamitati naturale, accidente tehnologice, explozii, avarii, incendii, etc.). Peste 500 de persoane au asistat „la spectacolul” efectivelor disponibilizate pentru interventii la obiectivele afectate de atacul aerian în centrul civic, la Magazinul general Altex – Nada Florilor. Chiar daca trebuiau respecte masurile prevazute pentru semnalul „Alarma Aeriana”, falticenenii au preferat sa râmâna „gura-casca” pe trotuoarul opus sa vada ce se întâmpla. Punctul municipal de comanda a coordonat activitatile din teren, dupa anuntarea unei explozii la centrala termica a magazinului general, explozie urmata de dislocari de ziduri si incendii la nivelul superior. De pe acoperisul cladirii, angajatii Serviciului Salvamont Cîmpulung Moldovenesc au evacuat cu ajutorul corzilor ranitii si persoanele retrase acolo din calea flacarilor. În zona au actionat concomitent echipe de cercetare si remediere a avariilor ale unor societati comerciale, jandarmi, gardieni publici, echipe ale Electrica, Romtelecom, Distrigaz, Constar, sectiei de Drumuri Nationale, Serviciul de Ambulanta, Serviciul de Protectie Civila Suceava, filialele Falticeni si Suceava ale Crucii Rosii, Autolaboratorul Agentiei de Protectia Mediului Suceava, Serviciul de descarcerare de la Suceava, pompierii militari de la Falticeni si Suceava, serviciile de pomieri civili de la Falticeni si Malini. În acelasi moment cu producerea exploziei de la magazinul general, în strada, a avut loc un accident rutier soldat cu trei morti si doi raniti – evacuti dupa interventia serviciilor de descarcerare -, iar o cisterna a Statiei PECO care transporta 25 tone de combustibil s-a rasturnat si s-a fisurat, înregistrându-se pericolul unei explozii de proportii. Exercitiul de alarmare s-a încheiat în jurul orei 11.00 dupa care organizatorii au realizat bilantul actiunilor si interventiilor. Actiunea a fost condusa de colonelul Eugen Gaitan, inspectorul sef as Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” si a fost coordonata din punctul municipal de comanda de catre primarul Vasile Tofan. Apreciez activitatea de astazi si implicarea comisiei locale pentru situatii de urgenta. Multumesc fortelor participante si celor cu care am colaborat si zic ca prin momentele tactice create, atât noi cât si cei care si-au desfasurat fortele au avut ce învata”, a declarat colonelul Eugen Gaitan. La rândul sau primarul Vasile Tofan a multumit tuturor celor care au participat la exercitiu urându-le sa dea Dumnezeu sa nu ajunga în situatia reala de a-si demonstra abilitatile si fortele.

Luna curateniei
Municpalitatea a demarat luna curateniei, urmând ca pâna pe data de 15 aprilie orasul sa capete o alta înfatisare. Dupa o descindere în teren, la nivelul conducerii si a serviciilor de specialitate, au fost stabilite principalele actiuni ale campaniei de curatenie. Acestea constau în: Toaletarea, varuirea arborilor si taierea celor uscati, Repararea si vopsirea cosurilor de gunoi si a bancilor, Revizuirea, înlocuirea si vopsirea semnelor de circulatie, Curatarea, spalarea si vopsirea stâlpilor de iluminat, Repararea parapetilor si a gardurilor metalice, Repararea bordurilor, vopsirea bordurilor de la intersectii, Reparatii asfaltice pe Drumul European 85 si pe strazile principale (în prima etapa), Marcarea trecerilor pentru pietoni si Pregatirea spatiilor verzi pentru plantarile din etapa I. Pâna acum în teren au actionat salariatii de la spatii verzi, salubritate si doua echipe formate din beneficiarii legii venitului minim garantat, dar executivul a cerut tuturor asociatiilor de proprietari sa se asocieze la actiunile de curatenie. În aceasta primavara, în functie de starea vremii, vor fi organizate trei noi parcari pentru 120 de masini, în cartierele Maior Ioan, 2 Graniceri si Republicii.Lucrarile de asfaltare vor fi atribuite prin selectie de oferta. Împreuna cu SC Piscicola si Ocolul Silvic Falticeni, administratia locala a demarat actiunea de consolidare a malului stâng al Iazului Somuz 1, pentru a se evita blocarea acesului spre 10 locuinte din zona.
(Alexandru Mîţu)

Politia comunitara la examen
Primaria a organizat concursul pentru ocuparea posturilor de politist comunitar. Pentru a se acoperi necesarul pazei obiectivelor si asigurarii climatului de ordine publica, tinându-se cont si de estimarile prevazute în bugetul de cheltuieli pentru personalul politiei comunitare, s-a aprobat înfiintarea unui numar de 15 functii publice de agenti comunitari. In urma concursului au fost ocupate ocupate toate functiile de agent comunitar, pentru care au candidat 21 de persoane. Functia de sef al Serviciului de Politie Comunitara va fi scoasa la concurs in perioada urmatoare. Regulamentul de organizare si functionare a Politiei comunitare prevede structura serviciului, categoriile de personal si modalitatile de selectie, drepturile si atributiile personalului noului serviciu. Pentru început, aria de selectie a viitorilor politisti comunitari este restrânsa la actualii gardieni publici care, daca vor vrea sa ocupe un astfel de post, vor trebui sa treaca mai întâi testele psihologice si medicale ale unor institutii specializate. Concursul va cuprinde trei etape: selectarea dosarelor de înscriere, lucrarea scrisa, pentru verificarea cunostintelor necesare îndeplinirii atributiilor functiei sau postului si interviul.
(Alexandru Mîţu)

Selectii de oferte pentru strazile Falticeniului
Mentinerea la parametrii minimi de circulatie a strazilor din municipiul Falticeni impune anual un program de reparatii curente care sa cuprinda lucrari de plombari a partii carosabile, urmare a degradarilor datorate timpului friguros, precum si balastarea arterelor marginale. În ultima sedinta deliberativa a alesilor falticenei, a fost aprobata propunerea executivului de atribuire prin selectie de oferta a executarii lucrarilor de reparatii la drumurile publice din municipiu. Initial, executivul a dorit sa propuna scoaterea la licitatie publica a acestor lucrari, în ideea efectuarii unor lucrari ample si în speranta obtinerii unor sume de bani consistente. Pentru ca resursele financiare au ramas deocamdata la nivelul prevazut în bugetul local, s-a optat în final la varianta abordarii programului de reparatii curente prin selectie de oferta. Chiar si asa, lucrarile vor fi executate respectându-se Caietul de sarcini întocmit de Directia Tehnica a primariei. Reamintim ca anul trecut municipalitatea a avut datorii de peste 9 miliarde de lei la acest capitol, mai bine de jumatate din aceasta suma trebuie sa fie achitata în acest an.
(Alexandru Mîţu)

Respiram bine
Agentia pentru Protectia Mediului Suceava a transmis Primariei Falticeni, rezultatele masuratorilor de poluanti gazosi, pulberi si monoxid de carbon, masuratori efectuate în luna martie cu ajutorul autolaboratorului de specialitate. Interpretarea rezultatelor cuprinse în raportul privind rezultatele analizelor de emisii din centrul municipiului a avut în vedere si caracteristicile de amplasament si conditiile meteo ale regiunii.Municipiul Falticeni este înconjurat de livezi si are pe latura de nord-est o salba de iazuri, care acumuleaza 1,2 milioane mc. de apa. Industria falticeneana actuala (mobila, sticla, textile, procesare alimentara), nu mai produce o cantitate îngrijoratoare de noxe. Se evidentiaza totusi în atmosfera cantitati mici de praf, cenusa, rumegus, fibre textile, gaze de esapament, gaze rezultate de la încalzirea locuintelor. Se simte acut nevoia construirii unei sosele de centura pentru reducerea poluarii aerului cât si a celei fonice.Fata de masuratorile efectuate în octombrie 2002, care sau încadrat sub limitele maxime admise de standardele europene, în martie 2005 mediile concentratiilor pentru poluantii deja mentionati nu depasesc valoarea limita pentru protectia sanatatii umane. În ceea ce priveste pulberile, chiar daca nu au fost depasiri ale valorilor limita pentru protectia sanatatii, specialistii suceveni au aratat ca în conditiile carosabilului uscat si încarcat cu praf, lipsa unei turbulente atmosferice si traficul rutier sunt factori care pot favoriza cresterea concentratiilor de pulberi.
(Alexandru Mîţu)

Inregistrare vehicule
Pentru a putea circula în municipiu, proprietarii masinilor autopropulsate folosite pentru lucrari agricole sau forestiere, vehiculele cu tractiune animala si a celorlalte vehicule pentru care nu exista obligativitatea înmatricularii, vor trebui sa obtina de la primarie un certificat special. Odata cu înregistrarea acestor vehicule în registrul Directiei Tehnice a Primariei Falticeni, se emite certificatul de înregistrare si se atribuie un numar de înregistrare compus din indicativul „Falticeni” si un numar de ordine. Intrarea în trafic fara certificatul special si placuta atribuita de primarie atrage amenzi contraventionale de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei în cazul persoanelor juridice.
(Alexandru Mîţu)

Casare
Un numar de 185 mijloace fixe si obiecte de inventar apartinând serviciului public aferent sistemului apa – canal – epurare vor fi valorificate prin procedura de licitatie publica cu strigare. Decizia a fost luata de catre deliberativul falticenean – în calitate de proprietar -, în baza procesului verbal de inventariere a mijloacelor fixe si apropunerilor pentru casare prezentate de concesionarul sistemului SC CONSTAR SA Falticeni. Odata cu concesionarea serviciului public aferent sistemului apa – canal – epurare, au fost preluate de catre SC CONSTAR o serie de mijloace fixe si obiecte de inventar cu durata de functionare expirata sau uzata fizic si moral. Aceste obiecte – cu o valoare de inventar de aproape 1 miliard de lei -, provin de la statiile de captare Baia I, II si III, statia de epurare precum si de la retelele de distributie a apei. În luarea deciziei, alesii locali au avut în vedere caracterul nefunctional al acestor mijloace, ca urmare a depasirii termenului de uzura. Numai la statia de captare-tratare a apei Baia III, din totalul celor 214 mijloace înscrise în listele de inventar, un numar de 105 pozitii sunt propuse pentru casare iar valoarea de inventar a acestor mijloace depaseste jumatate de miliard de lei.
(Alexandru Mîţu)

Executivul pregateste sezonul de pasunat
Primaria Falticeni a demarat o campanie de informare a posesorilor de animale, premergator începerii pe 1 mai a sezonului de pasunat. Timp de aproape o luna reprezentantii executivului si specialistii în problemele fondului funciar din primariei vor convoca sedinte în toate suburbiile orasului, fiind vizate zonele celor cinci trupuri de pasune aflate în evidenta administratiei locale.Executivul recurge la acest mijloc de informare pentru a preîntîmpina neîntelegerile din ultimii ani. Pe lânga aducerea la cunostinta a Hotarârii Consiliului Local din luna februarie privind organizarea pasunatului, vor mai fi discutate aspecte legate de curatirea pasunilor, împrastierea musuroaielor, taierea spinilor si fertilizarea cu îngrasamânt, actiuni care se vor derula cu sprijinul cetatenilor. Pentru o buna organizare a acestor activitati, cetatenilor li se va propune alegerea comitetelor zonale de organizare a pasunatului. Anul trecut, pe cele 286 hectare de teren cu destinatie de pasune – Soldanesti Poligon, Soldanesti Epurare, Tâmpesti, Tarna Mare si Buciumeni -, au pasunat 546 de vite si 214 oi. Singura pasune destinata oilor este cea din Buciumeni.Tot cetatenii vor trebui sa organizeze paza înainte de începerea pasunatului. Solutia asigurarii pazei este propusa pentru a se evita situatiile din anii anteriori, când, înainte de debutul sezonului de pasunat, pe pasuni au intrat oile. Si în acest an ramâne în vigoare interdictia de pasunat pe suprafata de 3 hectare aflata în vecinatatea fostelor bazine de pe platforma METADET.
(Alexandru Mîţu)

Taxele de pasunat au fost majorate
Consiliul Local Falticeni a stabilt taxele speciale pentru pasunat în anul 2005 astfel : pentru bovine adulte – 200.000 lei/cap animal, tineret bovin – 100.000 lei/cap animal, ovine si caprine adulte – 90.000 lei/ cap animal, tineret ovin si caprin – 45.000 lei/cap animal. Taxele percepute se vor folosi în procent de 80% pentru întretinerea si îmbunatatirea celor cinci trupuri de pasuni existente. Fata de anul trecut, toate taxele au fost majorate cu sume între 10.000 lei – 20.000 lei. Perioada de pasunat a fost stabilita între 1 mai – 31 octombrie iar accesul animalelor bolnave pe pasune este interzis. Termenul limita pentru încheierea contractelor de pasunat este data de 15 aprilie. Crescatorii de animale au obligatia de a achita taxa de pasunat la casieria Primariei pâna la data de 1 mai 2005. Au fost prevazute si taxele de gloaba pentru pasunatul fara drept – 350.000 lei / cap animal – bovine, cabaline, porcine si 180.000 lei / cap animal – ovine caprine. Organizarea stânilor pe raza municipiului se va face numai cu autorizarea Primariei Falticeni, cu o taxa de 500.000 lei.
(Alexandru Mîţu)

Taxe pentru taxi
De la 1 aprilie se instituie taxe pentru parcarea microbuzelor si autovehiculelor care desfasoara transport de persoane în regim de taxi. Pentru autovehicule, taxa lunara care trebuie platita pentru o masina este de 450.000 de lei. În cazul microbuzelor, cele doua societati care desfasoara transport de persoane spre comunele arondate vor achita la bugetul local, suma de 2.000.000 lei. Achitarea taxei de parcare se face lunar, pâna la data de 15 inclusiv, pentru luna urmatoare.
(Alexandru Mîţu)


MAI

VZW „Hulp aan Roemenie” a revenit la Falticeni pentru derularea unor proiecte comunitare
Asociatia belgiana VZW „Hulp aan Roemenie” – Ajutor pentru România” din Beveren a revenit la Falticeni cu ocazia vizitelor pe care le efectueaza în fiecare an în orasele cu care are relatii de colaborare. Belgienii s-au întâlnit cu membrii executivului falticenean. Discutiile purtate cu primarul Vasile Tofan s-au axat pe colaborarea între cele doua orase, ajutorul primit de comunitatea falticeneana atât de la municipalitatea din Beveren cât si de la membrii Asociatiei VZW Hulp aan Roemenie. În urma cu doi ani asociatia a donat pentru cititorii falticeneni 205 carti în engleza, germana si franceza pentru înfiintarea unei sectii de carte straina, iar Consiliul Local din Schoten a facut o donatie în mobilier modern pentru salile de depozitare a cartilor. Impresionati de modul cum falticenenii folosesc darurile primite dar si de amitirea vizitei anterioare când la Biblioteca din Falticeni au regasit pick-upul ca mijloc audio pentru auditii, oaspetii din Belgia nu au venit cu mâna goala, ci au adus pentru sala de auditii o moderna combina muzicala.

VZW Hulp aan Roemenie este a doua asociatie belgiana care se implica în viata comunitatii falticenene prin proiecte sociale la Centrul de Plasament „Dumbrava Minunata” si la o parohie ortodoxa, donatii în rechizite pentru elevii proveniti din familii defavorizate. În urma unui contact între reprezentantii celor doua localitati, în anul 2002, asociatia a donat din partea politistilor din St. Niklas o ambulanta Mercedes spitalului municipal, medicamente, aparatura medicala, paturi, lenjerii, etc. Un alt proiect al VZW derulat prin interemedierea secretarului Raf Bettens a fost cel prin care câtiva tineri din Falticeni au beneficiat la Baisoara – Cluj, în iulie 2003, de instructajul organizatiei belgiene Somepro. În urma acestei întâlniri, la Falticeni s-a înfiintat Grupul Local de Tineret „Aripi în Europa” care beneficiaza în continuare de consultanta Somepro. Si în acest an, prietenii Falticeniului au venit cu o donatie, o aotospeciala Mercedes, donata de cei din Beveren. Masina are numai zece mii de kilometri la bord, este dotata conform standardului belgian si este în perfecta stare de functionare. În urma vizitei pe care au efectua-o la Detasamentul pentru situatii de urgenta Falticeni, unde au purtat o discutie cu Colonelul Ioan Apopi, belgienii au promis un ajutor constând în echipamente pentru interventii. VZW Hulp aan Roemenie a anunta ca are în intentie un parteneriat scolar cu o unitate de învatamânt. În perioada urmatoare, elevi si profesori de la Colegiul Agricol din Falticeni si din Belgia vor participa la un schimb de experienta axat pe metodele de predare din cele doua tari si nivelul de pregatire al elevilor din învatamântul liceal. „E o problema de viitor. Ne dorim o înfratire la nivel de primarii, am vrea o înfratire în mult mai multe domenii, nu numai pentru ajutorarea copiilor ci si a scolilor” ne-a declarat secretarul Asociatiei VZW Hulp aan Roemenie, Raf Bettens.

Fitness, aerobic si masaj profesionist pe faleza Falticeniului
De luni, 23 mai, falticenenii – doamne, domnisoare, domni, si cine mai crede ca poate -, au la dispozitie unul dintre cele mai moderne centre de întretinere corporala din judet. În ziua Sfintilor Constantin si Elena, pe aleea pietonala a fost inaugurat un complex sportiv – pe doua nivele -, destinat exclusiv celor care vor sa-si modeleze corpul dupa ultima moda. Pentru început, doi instructori si un maseour îi vor învata pe cei care vor trece peste tabu-uri, ce înseamna fitnes- antrenament, nutritie, suplimente, programe de slabire, dieta, sanatate, celulita si multe altele, precum si executia corecta a exercitiilor fizice (asa-zisul culturism) – muschi implicati, respiratia corecta, anatomie si fiziologie. Sefa, Mirela Nastaca ne-a precizat ca pretul unui abonament lunar nu va fi mare, situîndu-se undeva la 350.000 lei pentru femei si 400.000 lei pentru barbati.Dincolo de investitia în constructie, trebuie spus ca aparatura profesionala de productie bulgareasca si aparatele cardio de productie americana depasesc valoarea de 900 milioane de lei. Complexul ofera doua sali de dimensiuni considerabile pentru fitness si aerobic, dusuri, sauna, sali de masaj.

La inaugurarea de sâmbata au fost prezente oficialitatile locale, sefii de institutii, profesori si mult tineret. Aleea pietonala – arhicunoscuta faleza fara apa si nisip -, se dovedeste a fi în ultima vreme scena unor investitii neasteptate pentru un oras în care cea mai profitabila afacerea parea sa fie deschiderea unui bar. Aceasta ultima investitie întregeste tabloul ocupatiilor pe care le poate avea o familie moderna … europeana: tata poate sta linistit la o bere pe una dintre terase, copilul îsi pierde vremea jucându-se în centrul “Pinochio”- deschis si el de curând, iar doamnele îsi vad de fitness-ul si nelipsitele bârfe femeiesti … la sala.

Coliba lui mos Pascal
Mos Pascal este un batrân ca oricare altul. Asemenea oamenilor care ajung sa traiasca dintr-o pensie amarâta, el trebuie sa-si caute surse alternative de câstig. Cum la Radaseni, locul sau natal nu-l mai leaga nimic de… casa si de familie, batrânul a zis ca ar fi cazul sa-si caute norocul la oras. Omul nostru poate fi invidiat de multi din cei care-si duc viata de azi pe mâine. Sarac lipit pamântului, mos’Pascal a convins administratia Asociatiei de Proprietari nr.14 ca este un om harnic, fiindu-i încredintata pastrarea curateniei pe platforma punctului de colectare a deseurilor menajere. Pentru 1.700.000 de lei pe luna, mosul si-a luat treaba în serios si, ca un vajnic aparator care-si însuseste consemnul, si-a improvizat din lemn, – la subsolul unui punct termic dezafectat -, o coliba în care-si mai odihneste oasele când nu este nevoit sa strânga mizeria pe care unii o arunca la întâmplare în jurul buncarului. Când am vorbit cu el, mos’Pascal era fericit nevoie mare. Dupa ce a tras o dusca la barul din buza drumului a gasit motiv sa faca haz de necaz. Tocmai i-au mai mai furat din coliba un aparat de radio si alte lucruri sortate de la buncar. „Las sa fure! Au si de la cine, ca eu sunt bogat, am si salariu, cine-i mai boier ca mine?! Unii se plâng ca nu au unde sa locuiasca iar eu am doua case, o coliba-n Falticeni si una pe deal la Radaseni”.

Tv color si DVD – toata averea reginei gunoaielor din Falticeni
Mergând pe firul sesizarilor repetate ale locatarilor din blocul de garsoniere nr. 28 de pe strada Dimitrie Leonida, functionarii Primariei Falticeni, ai Politiei si ai Centrului Teritorial de Sanatate Publica au reusit sa patrunda în locuinta unei batrâne în vârsta de 78 de ani care-si terorizeaza vecinii cu gândacii si sobolanii care se aduna la gunoaiele pe care le aduna de ani de zile în locuinta. În camera în care locuieste împreuna cu fiul sau ( cel care nu a permis accesul în locuinta la penultima vizita a functionarilor – n.r), nu exista mobilier, nici macar un pat în care proprietarii sa se poata odihni, doar mormane de gunoaie si culmea printre toate lucrurile uzate a fost gasit un televizor color si un sistem DVD aproape noi. La staruintele femeii care s-a aratat întelegatoare fata de nemultumirile vecinilor, echipa de control a acceptat sa-i acorde un termen de câteva zile pentru a se debarasa singura de lucrurile nefolositoare din casa, în caz contrar gunoaiele vor fi scoase cu forta – fara a mai fi sortate – de catre salubristii primariei.
(Alexandru Mîţu)

IULIE
Sala de sedinte a primariei poarta numele primarului Iorgu Radu
Dupa 225 de ani de istorie a administratiei publice locale, sala de sedinte în care se desfasoara întâlnirile Consiliului Local Falticeni si alte manifestari ale comunitatii a primit numele primului primar al urbei, Iorgu Radu. Atribuirea numelui se va produce în cadru festiv în deschiderea manifestarilor consacrate Zilelor Municipiului. Necunoscut pentru mare parte din falticenenii de astazi, Iorgu Radu are o biografie si o activitate profesionala bogate: fost primar, prefect de Bacau, profesor universitar si om politic. S-a nascut la Falticeni în iunie 1852, cu radacini genealogice în familia Vasescu. Dupa bacalaureatul sustinut la Iasi a obtinut titlul de doctor în Drept si Stiinte politice si administrative la Bruxelles. Tot la Iasi, a fost profesor la Catedra de economie politica a Facultatii de Drept. Revine în Falticeni ca profesor la Gimnaziul Alecu Donici, magistrat, decan al baroului iar mai apoi deputat si primar. Lui Iorgu Radu i se datoreaza însemnate primeneli ale vechiului târg: pavarea strazilor si construirea de trotuare. Cladirea primariei a fost ridicata în timpul mandatului sau (25 octombrie 1895 – 10 septembrie 1897), dupa planurile întocmite de arhitectul Peceny. O scurta trecere în revista a istoriei acestei cladiri ne arata ca â, aici a fost adapostita din 1902, Societatea „Cultura”, având ca scop „cultivarea cunostintelor literare, stiintifice si artistice”. Aici a cântat în repetate rânduri fanfara si orchestra militara, în timp ce protipendada orasului se întâlnea în saloanele primariei pentru baluri. Sala de sedinte a primariei pastreaza si acum o parte din vestigiile acelei perioade: doua sobe din teracota alba si decoratiunile de pe tavan specifice si holului mare. S-a bucurat de mare popularitate în epoca, apreciat atât pentru aleasa sa distinctie intelectuala, cât si pentru tinuta sa morala, de om dedicat binelui obstesc. A colaborat la „Gazeta de Falticei” a lui Petru Gorovei. A scris „Productiunea în economia politica” – Falticeni 1896 si „Economia politica” – doua volume publicate la Iasi în anul 1898.

APADOR-CH prijina primaria în promovarea Legii accesului la informatia publica
Cu sprijinul Asociatiei pentru Apararea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki, Primaria Falticeni desfasoara o ampla campanie de informare a cetatenilor municipiului privind dreptul acestora de a obtine informatii de interes public în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. APADOR-CH a oferit gratuit peste 2.000 de brosuri „GHID PRACTIC – LEGEA 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public” care sunt oferite cetatenilor în diferite locuri publice din municipiu. Locuitorii urbei de pe Somuz pot afla din acest ghid ce este informatia de interes public, cum pot afla informatii de interes public, ce trebuie sa faca cetatenii daca autoritatea publica refuza sa comunice informatia publica, dar si exemple de informatii de interes public, exemple de cereri de informatii si exemple de reclamatii adminsitrative. Primaria municipiului Falticeni, a mai derulat astfel de campanii pentru obtinerea informatiilor în baza Legii 544 pe canalul de videotext al societatii locale de cablu Astral Telecom. Anul trecut administratia locala a primit în baza Legii 544/2001 peste 300 de solicitari.. Cele mai multe solicitari au fost în domeniul taxelor si impozitelor (45), fond funciar (41), urbanism (32), realatii – comunicare (31), oficiul juridic (22). Daca anul trecut 90 % dintre solicitanti au preferat cererile scrise, anul acesta, din cele aproape 200 de solicitari în primele 6 luni ale anului 75 % sunt solicitari scrise, restul fiind verbale sau în format electronic.
(Alexandru Mîţu)

120 de apartamente fara apa potabila
Dupa o luna de amenintari, SC CONSTAR operatorul sistemului apa-canal-epurare, a trecut la grogramul de debransari colectrive, constrâns de datoriile restante neachitate ale populatiei. Chiar de luni 4 iulie, în conformitate cu prevederile legale si cu avizarea primariei si a Centrului Teritorial de Sanatate Publica Falticeni, s-a trecut la oprirea apei potabile pe scarile de bloc cu datorii. Indiferent daca sunt sau nu cu platile la zi, primii afectati de restrictii sunt locatarii din asociatiile de proprietari urmatoare: A.P 6 – bl. 11, sc. B, str. Pictor Hârlescu, bl.5 sc. A, str. Aleea Nucului; A.P. 2 – bl. 8A, sc. A, bl.2, sc.A, bl.6, sc. A – str. Maior Ioan si A.P. 3 – bl.8, sc.A – str. Aleea Nucului. Programul de debransari continua chiar daca vor exista foarte multe nemultumiri din partea locatarilor care sunt cu facturile la zi. „Noi ar trebui sa avem ca prioritati interventiile pe defectiunile din retea, nu debransarile, dar se pare ca locatarii doresc acest lucru”, ne-a declarat un angajat al operatorului. În blocurile afectate au aparut si anunturi prin care operatorul îsi cere scuze pentru neplacerile pricinuite cetatenilor buni platnici si le cere acestora sa faca front comun pentru recuperarea datoriilor. Campania de constientizare derulata de primarie la staruintele operatorului nu au avut efectul scontat la populatie, din cele peste 3 miliarde datorie fiind recuperate 800 milioane de lei. CONSTAR a facut un efort financiar pentru a achita la sfârsitul saptamânii trecute 1,4 miliarde de lei la Electrica pentru energia electrica necesara functionarii statiilor de captare si pompare a apei potabile.
(Alexandru Mîţu)

Lostrita, Clopotnita si Însailata au reînviat traditia plutasilor pe Bistrita
Cei sapte temerari falticeneni plecati într-o expeditie inedita pe râul Bistrita la sfârsitul trecute, s-au întors acasa cu tolba plina de amintiri placute si sute de fotografii imortalizate în locuri de basm întâlnite chiar aici în România. Dupa week-end-ul petrecut vâslind pe apele învolburate ale Bistritei, în ambarcatiuni confectionate din PET-uril, povestile falticenenilor îi fascineaza pe toti cei îndragostiti de natura. Au plecat din Falticeni într-o veche DACIA condusi de prieteni si privirile curioase ale trecatorilor care nu întelegeau la ce folosesc miile de PET-uri transportate în remorca atasata si mai ales de ce tinerii sunt îmbracati ca de carnaval: tricouri cu dungi colorate, bandane, esarfe si ochi de pirat, etc.”Lansarea la apa s-a facut în Cheile Zugrenilor pe o Bistrita umflata si furioasa. Dupa câteva zile ploioase apa era tulbure si rece ca gheata. În chei am trecut primul pasaj dificil cu apa îmbulzindu-se printre stânci si aglomerari de Busteni. Aici am realizat ca ambarcatiunile au stabilitate si rezistenta.A urmat apoi un parcurs de 2 ore cu ape când calme, când repezi. Toti asteptam cu nerabdare zona la Toance. Aici Bistrita se napustea printre bolovani, creând un spectacol nemaipomenit, valuri înspumate cu praguri de pâna la 80 de centimetri”, ne-a declarat purtatorul de cuvânt al celor sapte “nebuni”, Ciprian Constantineanu. Satisfactia a fost mare. Unii dintre membrii celor trei ambarcatiuni au catalogat pasajul drept dificil, altii care au avut mai multa adrenalina, doar spetaculos. Au cazut însa cu totii de acord în privinta dificultatii la intrarea în canal, în zona localitatii Borca, unde un sistem de praguri a creat doua rânduri de valuri care au ridicat cele trei barci pâna la verticala. ” Traseul a fost de aproximativ 60 de kilometri, parcursi 40 de kilometri în prima zi si 20 de kilometri în a doua zi. “Localnicii ne priveau cu mirare si ne încurajau. Actiunea a fost un remake a unei experiente de acum sapte ani, când au fost doar doua ambarcatiuni”. Membrii echipajelor: Calin Danila si Iulian Spiridopulos; Marius Grigoras si Andrei Mihai; Ciprian Constantineanu, Nicu Cretu si Toni Constantineanu au navigat ambarcatiuni cu nume special alese pentru aceasta aventura, ”Lostrita II” precursoarea “Lostritei I” de acum 7 ani, “Clopotnita” este o gluma, la modul ca nu se stia cum se se va comporta barca pe Bistrita, glumindu-se ca se va scufunda ca o clopotnita, iar a III-a barca este “Insailata”, deoarece a fost cusuta precar, fiind mai mult „insailata” decât cusuta… . Pentru fiecare pluta au fost folosite în medie 600 de PET-uri, adunate în saci de rafie care au fost cusuti între ei cu sfoara de cizmarie. Pentru a vâsli au fost folosite padele de caiac.Valoarea unei amarcatiuni de acest fel este de numai 500.000 lei în timp ce o barca de coborât pe ape repezi (rafting) poate fi achizitionata la preturi cuprinse între 20 si 30 de milioane de lei. Ultima aventura pe Bistrita va fi tema unei expozitii speciale gazduita de Muzeul Apelor “Mihai Bacescu”, pe care cei sapte o vor propune publicului falticenean în luna iulie cu prilejul Zilelor Municipiului.

Horor: Etajul 13 în varianta Falticeni
Celebrul thriller american „Etajul 13” are de doua luni o replica originala în Falticeni. Locatarii din blocul 2 D, de pe strada N. Balcescu traiesc un cosmar în toata regula dupa ce Vasile Tibichi, vecinul de la ultimul etaj, a tinut timp de mai multe zile în locuinta trupul sotiei sale decedate, fara sa anunte pe nimeni ca aceasta a murit. Calvarul a început pe 18 iunie când vecinii au sesizat politiei locale faptul ca din apartamentul lui Tibichi se raspândeste un miros foarte urât, de hoit. Pentru ca locatarul nu a catadicsit sa raspunda, la fata locului au fost chemati pompierii. Comandantul unitatii de pompieri din Falticeni, col. Ioan Apopi ne-a declarat ca militarii au avut nevoie de corzi de siguranta pentru a forta intrarea în apartament escaladând blocul de patru etaje. În casa a fost gasit cadavrul femeii în vârsta de 59 de ani aflat în putrefactie si sotul acesteia…în stare avansata de ebrietate. Cel mai probabil femeia a decedat în prima decada a lunii. Dupa ce legistii si-au facut treaba si femeia a fost îngropata crestineste, prin mila vecinilor, sotul acesteia s-a închis din nou în casa fara sa mai accepte macar un sfat de la cei care vroiau sa-l ajute. De atunci omul nu mai este vazut decât atunci când coboara pe furis sa-si cumpere bauturi alcoolice. Îngroziti de ceea ce s-a petrecut în blocul lor vecinii familiei Tibichi vor sa-l ajute pe batrân sa-si faca curatenie în casa. Mirosul persista si acum iar oamenii sunt nevoiti sa stea zi si noapte cu geamurile deschise. În acest sens, oamenii au facut sesizari la Centrul Teritorial de Sanatate Publica si Primarie. De doua saptamâni inspectorii sanitari si cei ai asistentei sociale încearca zi de zi sa obtina cooperarea lui Vasile, dar nu este decât un dialog al surzilor. Astazi, cele doua institutii vor înainta o adresa comuna Politiei Falticeni, care la rândul ei sa obtina un mandat din partea procuraturii, în baza caruia sa se poata patrunde în apartamentul cu pricina.

Copiii mai întâi!
În prezenta vicepresedintelui Consiliului Judetean Suceava, Stela Acatrinei, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava a inaugurat ieri la Falticeni a doua casa de tip familial, sugestiv numita DALIA, pentru copii cu dizabilitati mintale de la Centrul de plasament „Lizuca” din municipiu. Proiectul PHARE 2001 „Copiii mai întâi” a fost demarat la sfârsitul anului trecut cu o valoare de 420.273 Euro si vizeaza deschiderea a trei module, doua la Falticeni si unul în Vicovul de Jos si dezvoltarea unei retele de asistenti maternali, pentru copii aflati în grija asistentilor maternali din comuna Baia. Achizitionarea casei de pe strada Nada Florilor si dotarile adiacente au costat înca 52.000 Euro ridicând investitia în cele doua centre deschise la Falticeni la peste 100.000 Euro. Modulul DALIA ofera conditii de tip familial pentru 9 copii (5 – 11 ani) cu dizabilitate mintala, continua procesul educativ si recuperativ si pregateste copiii pentru reintegrarea în familia naturala. Opt referenti educativi, supraveghetori de zi si de noapte, muncitori si un asistent medical vor avea grija ca micutii sa se integreze în acvest mediu si în comunitate. Se urmareste obtinerea unui grad mai mare de control, autocontrol, autocoordonare si autonomie personala si cresterea încrederii copiilor în sine, în familie, scoala, comunitate si societate. Peste o saptamâna, ultimii sase copii cu nevoi speciale vor fi integrati într-un modul asemanator la de la Vicovul de Jos, ocazie cu care Centrul de Plasament „Lizuca” din Falticeni se închide.

Huciul „Dumbrava Minunata” – vatra pentru Manastirea Buciumeni
Consiliul Local Falticeni a aprobat în ultima sedinta , joi 30 iunie, atribuirea în folosinta gratuita a suprafetei de 2,73 ha, în care intra si paduricea „Dumbrava Minunata”, Manastirii „Sfântul Gheorghe” din suburbia Buciumeni. Terenul, proprietate publica, nu beneficiaza de protectie si paza iar defrisarile necontrolate pun în pericol existenta renumitei paduri care pastreaza farmecul personajelor sadoveniene Lizuca si Patrocle. Manastirea intentioneaza sa organizeze în aceasta vatra un centru cultural – misionar si o tabara de creatie pentru elevi. Însusi ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor sustine proiectul prezentat alesilor locali de catre stareta maria Malaescu. Dupa ce în urma cu 14 ani consilierii din epoca aprobau transformarea bazei de agrement „Dumbrava Minunata” în manastire, joi alesii urbei s-au lasat mai greu înduplecati sa treaca în administrarea manastirii padurea, si doar dupa ce în hotarârea finala s-a specificat ca maicutele trebuie sa conserve si sa întretina fondul forestier existent. Glumind, unul dintre consilierii care a participat si la actul din 1990 a precizat ca padurea de altadata a ajuns între timp o padurice si risca sa ajunga un pâlc.

50.000 lei grei pentru reparatii urgente la doua scoli
Consiliul Local Falticeni a alocat pentru doua scoli din urbe suma de 500 milioane lei (50.000 lei grei) pentru executarea unor reparatii urgente în vacanta de vara. Cea mai mare suma o va primi Colegiul National „Nicu Gane”, 350 milioane de lei pentru amenajarea unor sali de clasa în incinta corpului B a colegiului. Corpul principal al scolii, vechi de 113 ani va intra în reparatii capitale iar cursurile urmeaza sa se desfasoare în doua schimburi, în corpul B, corpul C si în sali de clasa amenajate în internat. În lucrarile de amenajare vor fi concentrate si fonduri ale comitetului de parinti. Beneficiara a fondurilor alocate de catre deliberativ este si Scoala „Al. Cuza” care va primi 150 milioane de lei pentru refacerea acoperisului si a grupurilor sociale ale localului vechi, construit în anul 1900. În 105 ani aici nu au fost facute niciodata reparatii capitale, doar mici reparatii de întretinere. La prima vedere suma alocata este mica pentru nevoile pe care le implica functionarea unitatilor scolare. În plus, pentru asigurarea curateniei de vara, scolile si gradinitele vor primi în total 250 milioane de lei.

Sera din vecinatatea primariei va intra în conservare Edilii care au condus municipiul dupa anul 1989 au încercat sa înteleaga de ce sera situata în vecinatatea primariei nu poate deveni rentabila pentru administratia locala. Constructia are 21 de ani si a fost ridicata cu scopul cultivarii plantelor ornamentale de talie mare si nu pentru producerea de material floricol uzual. Drept dovada, aici se cultiva si acum palmieri, ficusi, arbori de cafea, etc. Administratia locala are doua sere, dar sera de la primarie nu multumeste pe nimeni, chiar daca aici se produce o mare parte din materialul floricol cultivat pe spatiile verzi. Constructia de sticla a fost în legislatura 1996 – 2000 motiv de razboi între membrii executivului, primarul Costica Arteni si viceprimarul Vasile Apopei.Primul – culmea cel care a nasit constructia-, aflat în conflict cu o angajata, tinea sus si tare ca sera trebuie sa fie închisa pentru ca nu aduce profit iar al doilea sustinea contrariul. Pentru ca ultima situatie economica a aratat ca sera a adus în 2004 pierderi de peste 600 milioane de lei iar în primele cinci luni din 2005 pierderi de peste 300 milioane, executivul a cerut închiderea serei, dezafectarea acesteia si folosirea terenului pentru parcul auto al Serviciului de utilitati publice.Proiectul de hotarâre înaintat Consiliului Local Falticeni în ultima sedinta deliberativa a împartit consilierii în trei tabere: pentru demolare, împotriva demolarii si cei care s-au abtinut în speranta ca generatiile viitoare de consilieri locali vor gasi poate solutia rentabilizarii acestei sere. În concluzie, alesii au fost de acord ca sera merge în pierdere, dar proiectul nu a întrunit suficiente voturi favorabile. Obiectivul va ramâne în picioare … ca simplu monument, activitatea sa urmând sa fie preluata de cealalta sera a orasului.

Pentru apa falticenenilor: 320 milioane de lei si … Dumnezeu cu mila!
Constar Falticeni, operatorul temporar al serviciului de alimentare cu apa, nu mai dispune de fonduri pentru înlocuirea componentelor defecte, necesare mentinerii sistemului în parametrii minimi de functionare. „Nu mai avem nici macar un surub pe stoc iar populatia înregistreaza datorii de peste 3 miliarde de lei”, a declarat seful serviciului de alimentare cu apa ing. Mina Par. El a raspuns nemultumirilor exprimate de mai multi consilieri locali, care nu au considerat oportuna rezolvarea problemelor cu care se confrunta operatorul doar de la bugetul local. Alesii au criticat Constar pentru ca nu face nimic pentru a obliga abonatii sa plateasca datoriile restante si pentru ca lasa acest lucru în spatele administratiei locale. Culmea alesii au dat ca exemplu Comertul Românesc pentru modul în care avea organizate încasarile în perioada când a administrat sistemul, 80% încasari lunare. Pâna la preluarea sistemului de catre operatorul regional SC ACET Suceava, apa falticenenilor va ajunge la robinete cu mari eforturi. Rezultatele analizelor raportate lunar de catre Centrul Teritorial de Sanatate Publica Falticeni arata ca mai sunt foarte multe lucruri de facut pâna când falticenenii vor putea consuma apa fara riscul de a se îmbolnavi. Alocarea bugetara de 350 milioane lei este ultima concesie facuta de alesi fata de operatorul local, o noua cerere riscând sa nu mai fie luata în considerare.

Putini lei noi în bancomatele din Falticeni
Leul nou a ajuns si la Falticeni, într-un singur bancomat, la Banca Comerciala Româna. Celelalte patru banci cu subfiliale locale: Raiffeisen Bank, BRD, Transilvania si Carpatica ofera în continuare lei vechi, bancomatele functionând normal. Potrivit informatiilor furnizate de bancheri, nu se stie înca când vor fi adaptate ATM-urile la noua moneda. Falticeniul va mai avea milionari câteva luni. De exemplu, la BRD, banca de la care îsi iau salariile si mare parte dintre bugetari, pâna la trecerea bancomatului pe leul nou va mai trece cel putin o luna. Bancile din localitate pun la dispozitia cetatenilor sapte ATM-uri.

Viitorul an scolar este pregatit din primele zile de vacanta
Nici nu s-a încheiat bine anul scolar si autoritatile au convocat conducerile scolilor, liceelor si gradinitilor la o întâlnire pregatitoare a noului an scolar 2005 – 2006. Pentru ca vor urma câteva modificari în structra scolara locala, primarul Vasile Tofan a invitat la Falticeni si conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Suceava. Vestile proaste au fost iminenta închidere a Scolii „Ion Creanga” din suburbia Opriseni si a Gradinitei cu Program Prelungit „Mugurasii”. Prima din cauza numarului redus de copii iar a doua pentru ca incinta unde functioneaza gradinita este proprietate particulara, urmând ca doua grupe de copii cu program normal sa fie gazduite de Scoala „Ioan Ciurea” iar grupele cu program prelungit sa fie preluate de celelalte doua gradinite cu program prelugit. Întalnirea a fost si prilejul unei inventarieri a spatiilor de învatamânt si de schimbare a destinatiei unor spatii. Prin desfiintarea Scolii „Ion Creanga” Colegiul Agricol Falticeni va utiliza cele 11 sali de clasa în care va functiona Scoala de Arte si Meserii. În acest an scolar, la Colegiul Agricol au învatat 1716 elevi iar din anul scolar 2005 – 2006 vor învata cu 200 mai mult, procesul de învatamânt desfasurându-se pâna în aceasta vara în camerele de internat care au devenit provizoriu sali de clasa. Scoala „Mihail Sadoveanu”, va ceda unul din corpurile de cladire Serviciului Public de Alimntare cu apa si Canalizare în vederea amenajarii unui seediu si a unui atelier mecanic. Cele doua clase de elevi care învatau în acest corp de cladire, se vor muta în fostul atelier de lacatuserie al Scolii „Ion Irimescu”, în urma reamenajarii acestuia. Desfiintarea cantinei de ajutor social, va duce la intrarea în posesia Gradinitei cu Program normal nr. 7 „Voinicelul” a doua sali de clasa, în care pâna în acasta vara functioneaza bucataria pentru cei 50 de asistati sociali. Într-una din aceste doua sali se va muta o grupa d egradinita de la G.P.P. „Pinochio”. Tot doua sali de grupa va avea în plus si Gradinita cu Program Normal nr. 1, prin desfiintarea Sectiei de Jandarmi Falticeni. La o simpla recapitulare a situatiei spatiilor de învatamânt si a numarului de prescolari sau elevi, se observa un excedent al spatiilor de învatamânt, la nivelul gradinitelor fiind doua sali care nu vor fi ocupate, în conditiile în care sunt si unitati de învatamânt în care numarul de elevi în grupa este cu mult sub 20. La fel si în cazul Scolii „Mihail Sadoveanu”, unde conducerea scolii da cinci sali de clasa pe doua. Cu acelasi prilej au fost împartiti si banii pentru curatenia de vara, 250 milioane de lei, cu 100 milioane de lei mai mult decât vara trecuta. Saracia bugetului nu va permite reparatii la retelele interne de termoficare, sansa de a mai repara ceva pe ici pe acolo fiind personalul tehnic al primariei care poate deservi toate unitatile subordonate, fara a plati sume imense unor firme specializate.

Sute de miliarde investite pentru furnizarea apei potabile în municipiul Falticeni
Lucrarile din proiectul Companiei Apelor Române de regularizarea a râului Moldova prin reamenajarea captarii de apa de la Statia Baia III a intrat în a treia luna de derulare. Pentru constructorul, „CONSIR” Siret nu exista zile de odihna, programul de lucru fiind în unele zile chiar si de 12 ore. Draglinele si celelalte utilaje ale societatii lucreaza de zor pentru a finaliza devierea cursului Moldovei în perspectiva începerii lucrarii principale din prima faza a proiectului, respectiv un prag de beton înalt de sase metri si lat de doi metri, care va înlocui vechiul dig distrus de apele învolburate în urma cu trei ani. Acest prag va traversa râul de pe malul drept pâna pe malul stâng, sprijinit pe culee trainice. Pentru a acoperi o lungime de peste 115 metri (dublu fata de vechiul dig) constructorul va folosi peste 2000 de metri cubi de beton. În teren, în functie de volumul de munca si conditiile meteorologice, lucrarile se pot întinde chiar mai mult de doi ani si jumatate. Atunci va fi asigurata si fuctionarea în parametri normali a statiei de captare a apei ce ajunge la robinetul falticenenului de rând. Pâna atunci gradul de alerta ramâne la cote ridicate. În urma cu doua zile, între orele 23.00 – 12.00, statia de captare a apei potabile Baia III a fost închisa, dupa ce prin lucrarile de refacere a digului din zona afectata de inundatiile din vara anului 2002, a fost deviat cursul normal al râului Moldova. În municipiul Falticeni, chiar daca în unele cartiere s-a semnalat reducerea presiunii la robinete, abonatii serviciului de furnizare a apei nu au avut de suferit. Norocul furnizorului a fost ca miercuri s-a consumat apa mai putina în oras (în zilele toride sistemul functionaeza la putere maxima de pompare datorita celor care-si uda culturile cu apa furnizata de CONSTAR), ramânând apa suficienta în rezervoare pentru a trece peste noapte. La insistentele executivului local, care a fost prezent la Baia din primele momente ale crizei, realimentarea statiei de captare a fost posibila începând cu ora 12, dupa ce au fost efectuate lucrari de drenaj care sa aduca firul de apa la debitul necesar functionarii pompelor de captare. Primarul Vasile Tofan nu exclude ca astfel de evenimente sa se mai repete, fiind vorba de un important volum de munca care se întinde pe înca doi ani si jumatate de acum înainte. „Important este ca aceste crize sa fie gestionate cu seriozitate”. Ca alternativa de moment, pentru a oferi siguranta lucrarilor în derulare, autoritatile locale vor încerca saptamâna viitoare sa foreze câteva puturi pentru a ajunge la apa de adâncime. Învestitia Apelor Române pentru regularizarea râului Moldova depaseste 200 miliarde de lei. Vineri, muncitorii care deservesc Baia III ne-au declarat ca situatia s-a remediat în totalitate, cantitatea de apa pompata spre oras încadrându-se în parametri normali de 300 metri cubi pe ora. În plus, apa este acum filtrata natural prin barajul de balast ridicat în fata puhoaielor de apa.

ÎNTÂLNIRE CU AMERICA
Aula Colegiului National „Nicu Gane” a gazduit la sfârsitul saptamânii ce-a de-a doua editie a manifestarii „Întâlnire cu America”, dedicata Zilei Nationale a S.U.A. Si-au dat concursul prep. univ. Cristina Sturzu si un grup de studenti de la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava. Actiunea s-a derulat pe cinci sectiuni: sociopolitica – importanta planului Marshall pentru Europa; jurnalism – cum a fost prezentata în presa americana împlinirea a 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea razboi mondial; arta vizuala, o sectiune muzicala în care s-a audiat muzica country si o sectiune literara în care studentii suceveni au citat pentru invitati din unicul roman al poetei Sylvia Plath, „Clopotul de sticla”. Organizatorii actiunii au fost si în acest an Centrul româno- american de cultura si informatie (Filiala a SIMARC Foundation – SUA, condusa de prof. univ. dr. Eliot Sorel, cetatean american de origine româna, nascut la Falticeni), Galeria Oamenilor de Seama si Colegiul National “Nicu Gane”).

Cine nu stie sa utilizeze calculatorul manânca banii companiei
59% dintre angajati nu au urmat niciodata cursuri de instruire IT România cuantifica pierderi de 500 milioane de EURO în cadrul companiilor datorita utilizarii ineficiente a computerului la locul de muncaMatei Dimitriu, Director General al ECDL Romania a prezentat la mijlocul acestei saptamâni, concluziile seminarului “ECDL pentru Companii”, având ca tema competitivitatea IMM-urilor românesti în contextul societatii informatice. Evenimentul organizat ECDL Romania si Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti (Directia Informatii si Dezvoltare Afaceri) i-a avut ca invitati pe Florin Pogonaru, Presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania si Aurel Vainer, vicepresedintele Camerei de Industrie si Comert a României si a Municipiului Bucuresti, care au sustinut implementarea programului ECDL în companii si institutii publice pentru eficientizarea activitatii angajatilor din sectorul public si privat. Programul seminarului a cuprins prezentari despre programe si facilitati oferite intreprinderilor pentru diagnosticarea si instruirea în domeniul IT, Programe ale Uniunii Europene pentru sprijinirea trainingului IT, precum si prezentarea sondajului de opinie privind gradul de utilizare a tehnicii de calcul în cadrul companiilor românesti. Sondajul de opinie realizat de ECDL România si CCIRM a fost adresat unui numar de 2.000 de companii si institutii publice si a evidentiat faptul ca: 75% dintre persoanele chestionate folesesc computerul la serviciu mai mult de 24 de ore pe saptamâna (aproape 5 ore / zi); 79% dintre angajati utilizeaza aplicatiile de Procesare de Text – Word, Calcul Tabelar – Excel, Prezentari – Power Point, Internet si Posta Electronica; 69% dintre cei care utilizeaza calculatorul la locul de munca pierd timpul zilnic pentru rezolvarea unor probleme legate de necunoasterea unor anumite comenzi / operatii simple de utilizare a computerului, cum ar fi tiparirea documentelor, probleme întâmpinate de ei insisi sau de colegii de serviciu; 59% dintre angajati nu au urmat niciodata cursuri de instruire IT. Cele mai recente studii, efectuate în Italia, cuantifica pierderi de 15 miliarde EURO în cadrul companiilor datorita utilizarii ineficiente a computerului la locul de munca. ECDL Romania a extrapolat aceste analize pe situatia din România rezultând pierderi de peste 500 milioane EURO.

Octombrie – Noiembrie
Primarul Tofan a vizitat Belgia pentru viitoare relatii de colaborare
La sfarsitul lunii octombrie, primarul Vasile Tofan a vizitat localitatea Beveren din Belgia, la invitatia comuna a omologului sau si a Comitetului Asociatiei VZW Huulp aan Roemenie. El a fost însotit de directorul executiv Corneliu Monoranu si de directorul tehnic Octavian Perju. Desi initial – în septembrie – invitatia a fost adresata cu titlu de vizita turistica primarului, directorului Corneliu Monoranu si sotiilor acestora, Vasile Tofan a optat pentru o vizita de lucru în urma careia sa se stabileasca relatii de colaborare între cele doua administratii. Asa cum era prevazut si în prima varianta, toate cheltuielile de transport international, masa si cazare sunt suportate de partea belgiana, în speta de membrii Comitetului Asociatiei VZW Huulp aan Roemenie. Marti, 25 octombrie, delegatia administratiei falticenene a vizitat Liceul Tehnic din Sint-Niklaas, unde, în prezenta mai multor reporteri, între care si cei ai statiei regionale TV3, viceprimarul de Beveren a înmânat primarului Vasile Tofan cheile pentru doua autoutilitare destinate Detasamentului pentru Situatii de Urgenta din Falticeni. Masinile vor fi donate de pompierii din Beveren, cu aprobarea municipalitatii si în urma solicitarii Comitetului Asociatiei VZW Huulp aan Roemenie. Este vorba de masini folosite, însa în stare foarte buna de functionare, un Mercedes cu 10.000 km la bord si un Renault cu scara de 25 m cu 30.000 km rulati. Autoutilitarele urmeaza sa fie preluate de pompierii falticeneni în cel mult doua saptamâni, partea belgiana asigurând si combustibilul pentru aducerea în tara. Gazdele au rezervat oaspetilor o surpriza, o iesire la Marea Nordului pe puntea unui vas militar NATO, iar seara a fost dedicata vizitarii unui centru de asistenta sociala pentru batrâni. Ziua de vineri este dedicata întilnirii oficiale la Municipalitatea din Beveren. VZW Hulp aan Roemenie este a doua asociatie belgiana care se implica în viata comunitatii falticenene prin proiecte sociale la Centrul de Plasament „Dumbrava Minunata” si la o parohie ortodoxa, donatii în rechizite pentru elevii proveniti din familii defavorizate. În urma unui contact între reprezentantii celor doua localitati, în anul 2002, asociatia a donat din partea politistilor din St. Niklas o ambulanta Mercedes spitalului municipal, medicamente, aparatura medicala, paturi, lenjerii, etc. Un alt proiect al VZW derulat prin interemedierea secretarului Raf Bettens a fost cel prin care câtiva tineri din Falticeni au beneficiat la Baisoara – Cluj, în iulie 2003, de instructajul organizatiei belgiene Somepro. În urma acestei întâlniri, la Falticeni s-a înfiintat Grupul Local de Tineret „Aripi în Europa” care beneficiaza în continuare de consultanta Somepro.

Cultura, o emblema a României care poate îmbogati Uniunea Europeana în momentul aderarii
• Interviu acordat Cronicii de Falticeni de catre prof. Eliot Sorel, presedintele Asociatiei Mondiale de Psihiatrie Sociala
Rep: Beneficiind de obiectivitatea pe care o da distanta dar si de un ochi atent la tot ce se întâmpla în România, ce credeti ca s-a schimbat în tara de la ultima dumneavoastra vizita, în bine sau în rau? “România continua sa faca progrese dar în acelasi timp exista si un paradox al acestor progrese. Este vorba de saracia care continua sa existesi care trebuie rezolvata cu actiuni si activitati nationale, judetene si internationale. Fara aceste actiuni România va fi înpotmolita în progresele potentiale pe care le poate face. În momentul intrarii României si Bulgariei în UE sunt alocate deja în buget 44 miliarde de Euro. Deci, daca putem sa gasim formula de rezistenta înca unu, doi ani, din punct de vedere a finantelor va fi foarte diferit. În acest moment trebuie sa vedem cum ne dezmeticim pentru ca vor fi fonduri extraordinare. Nu putem astepta anul 2007 sau poate 2008 când România va intra în UE, nu am nici un dubiu. România este o tara esentiala si din punctul de vedere al europenilor si al americanilor, esentiala pentru securitatea strategica a Europei si a întregii lumi din mai multe puncte de vedere: acces la Marea Neagra, marimea, colaborarea extraordinara cu O.T.A.N.- ul, cu USA. Este un aliat bine considerat de USA. Deci este vorba de la care trebuie lucrat, dar România va fi în Uniunea Europeana”. Rep: Parintele Uniunii Europene, Jean Monnet spunea referitor la reconstructia Europei, ca ar începe prin cultura. Cât de valabila mai este aceasta sintagma pentru România si, prin extrapolare, pentru renasterea culturala a Falticeniului? În ce masura cultura poate fi un factor determinant în integrarea noastra europeana? „Falticeniul a fost si ramâne o oaza exceptionala a culturii de vârf a României si acest aspect bogat al patrimoniului falticenean trebuie sa fie mentinut si promovat nu numai pentru valoarea pe care o are în sine dar si pentru valoarea catalizatoare potentiala pe care o are pentru dezvoltarea economiei durabile. Din punct de vedere geografic, centrul Europei este în România, în Maramures, deci este nevoie de o schimbare a mentalitatii în care lumea se refera la România ca s-ar afla în Europa de Est si Europa Balcanica. România este în Europa centrala si aceasta regândire trebuie prezentata si promovata. Pentru integrarea României în Europa este nevoie de a dezvolta aspectele economice si de a îmbina valorile intelectuale si culturale în aceasta dezvoltar, în care frumusetea României, podoabele sale naturale si patrimoniul cultural bogat vor putea fi elemente esentiale de dezvoltare, de integrare si de satisfactii morale, economice si intelectuale, nu numai a românilor dar si ale Europei si ale întregii lumi”. Rep: Într-un interviu acordat recent revistei „Dilema veche”, Jonathan Scheele, seful Delegatiei Comisiei Europene în România a nominalizat Muzeul de Arta “Ion Irimescu” de la Falticeni, printre lucrurile pe care le-ar lua cu el la încheierea misiunii în România. Au strainii un mai mai mare respect pentru valorile Româneiei? „Maestrul Ion Irimescu este unul dintre cei mai mari sculptori contemporani, nu numai al României dar al Europei. Din pacate acest muzeu este un secret care trebuie dezvaluit. A durat prea mult si dureaza pâna când acest muzeu va intra în circuitul turistic chiar românesc si european. Deci trebuie sa dezvaluim acest secret al culturii române, acest muzeu, trebuie sa dezvaluim aceasta comoara culturala pe care o reprezinta lucrarile maestrului. Muzeul de Arta „Ion Irimescu” este perla coroanei Falticeniului care nu a fost bine exploatata pentru a fi integrat în dezvoltarea economico – turistica. De fapt am început anumite demersuri în luna iulie a acestui an, de a integra acest muzeu în patrimoniul UNESCO. Am implicat deja trei ambasadori în acesta diirectie: ambasadorul USA la OECD, ambasadorul USA la UNESCO si pe ambasadorul României la UNESCO – Andrei Gheorghe Magheru si voi mai avea si o întâlnire la Ministerul Culturii. Am o idee, aceea de a face din muzeul de la Falticeni o embelma a Româiei si în general cultura ca emblema a României. Ministrul de externe Razvan Ungureanu a îmbratisat si întelege foarte bine aceasta idee. De fapt a si pus-o în aplicare în mod genial acum câteva saptamâni, când a invitat la Iasi un grup de ambasadori sa guste cultura României, pentru ca îsi da seama ce importanta are cultura pentru promovarea imaginii dar indirect pentru a fi catoalizator în dezvoltarea durabila. L-am provocat atunci si i-am spus ca a uitat de muzeul maestrului Irimescu. De fapt Falticeniului nu i se da importanta pe care o are pentru România. Fiind situat la un drum european important, nu este semnalizat rutier. Am venit de la Bucuresti cu o masina. Pe traseu, dupa ce se trece de un oras ai semnale pentru orasul urmator, cu exeptia Falticeniului. Nu exista asa ceva decât foarte aproape de Falticeni. Este incorect. Suceava este punct tinta, dar este o exceptie care m-a întristat. Cine a uitat de Falticeni si de ce? Se spune de Pascani care nici macar nu este pe ruta nationala. Falticeniul este dar nu este mentionat”. Rep: Care credeti ca sunt valorile care ar putea îmbogati Uniunea Europeana prin integrarea României? „România are un patrimoniu cultural exceptional care este necunoscut sau foarte putin cunoscut de catre europeni si nu numai. Când un strain vine în România este surprins de bogatia si de aspectele cuprinzatoare în toate domeniile: artizanat, pictura, sculptura, etc. Un patrimoniu cultural bogat, complex, surprinzator de frumos care trebuie dezvaluit Europei si lumii întregi si care trebuie dezvaluit Europei si lumii. Ar putea satisfactii nu numai din punct de vedere al turistilor, dar va fi si un patrimoniu si o sursa de dezvoltare economica durabila de care România are foarte mare nevoie în acest început de secolu XXI.”. Rep: Recent ati fost numit consilier al Consiliului Înternational de Studii Strategice de la Washinghton, pentru Europa centrala si de sud-est. Cum puteti ajuta România din aceasta postura? „Este vorba de un proiect de modernizare a asistemelor sanitare din Europa centrala si de sud-est care se va lansa în aceasta toamna. Prima întâlnire a acestui proiect a avut deja loc. Este vorba de 15 tari iar România este cea mai mare tara a acestui proiect. În contextul nevoilor sanitare ale populatiei rurale din aceste zone ale Europei, voi încerca sa înfluientez dezvoltarea unei strategii pentru populatia rurala si în acest context ar putea intra si aceste spitale din localitati precum Falticeniul. Sistemul sanitar din România este în criza, la pamânt. Am intrat vineri la cabinetul ministrului Cinteza. Am venit cu doua minute mai devreme. Tocmai vazusem pe masa ziarul Viata medicala. Pe prima pagina Rep: Cum ati regasit locurile natale? „Sunt cam întristat sa fiu la Falticeni. Am aflat de la primar ca somajul este de peste 60%. Oraselul cu frumusetea sa ramâne, acel orasel frumos, valea Somuzului pe care am vizitat-o la apus de soare împreuna cu fata si sotia mea. Ramâne acelasi loc fermecator. Trebuie însa sa ne gândim cum vom putea salva Falticeniul din punct de vedere economic. Este inadmisibil ca în secolul XXI, într-o tara asa de bogata sa existe o astfel de situiatie economica si vom încerca sa dezvoltam anumite proiecte , inclusiv includerea Muzeului de Arta „Ion Irimescu” în patrimoniul UNESCO si de a invita falticenenii de pretutindeni la Falticeni în vara anului 2007, pentru initierea anumitor proiecte de dezvoltare durabila în care cultura si economia sa fie îmbinate spre binefacerea zonei”. ( A consemnat Alexandru Mitu)

Casa de Ajutor Reciproc ramâne singura sursa pentru protectia sociala a pensionarilor • Interviu acordat de catre col.rez. Ioan Aciubotaritei, presedintele C.A.R.P. Falticeni, presedintele filialelor CARP din judetul Suceava si al Consiliului Judetean al Persoanelor Vârstnice
În judetul Suceava funtioneaza sapte filiale ale Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, la Falticeni, Suceava, Radauti, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului si Siret, plus înca 88 de comitete din mediul rural. În total, în judet sunt 57.500 de pensionari membri ai C.A.R.P, adica un sfert din pensionarii judetului. Rep: Domnule presedinte, recent autoritatile judetului Suceava au remarcat activitatea unitatii pe care o conduceti la Falticeni. “Alaturi de Suceava si Câmpulung Moldovenesc, CARP Falticeni este una dintre unitatile exponentiale ale judetului Suceava, care se evidentiaza printr-o contributie deosebita în protectia sociala a vârstnicilor si în special a pensionarilor membri ai Casei de Ajutor Reciproc. Pe lânga ajutoarele financiare pe care le gestionam, ne mai ocupam si de prestarea unor servicii catre pensionari dar ne implicam si în activitati culturale si recreative”. Rep: În ce au constat ajutoarele acordate pensionarilor din zona Falticeni în prima jumatate a anului 2005 ? „Pensionarii, nu numai din Falticeni, reprezinta o categorie sociala importanta pentru comunitatea locala, cu nevoi specifice. Am acordat ajutoare pentru deces în valoare de 679.450.000 lei pentru 291 de urmasi ai pensionarilor decedati. Alti 193 de pensionari , cu venituri mici, pâna în 2 milioane de lei, au primit ajutoare nerambursabile, suma totala fiind de 159.221.000 lei. În primele sase luni au beneficiat de ajutoare pentru tratament în statiuni de specialitate 78 de pensionari, contavaloarea ajutoarelor fiind de 15.600.000 lei. Am avut si 22 de pensionari care au primit ajutoare pentru asi procura proteze, ochelari, proteze dentare, etc”. Rep: Legat de nevoile aparte ale pensionarilor, care au fost principalele motive pentru care pensionarii au solicitat împrumuturi cu dobânzi?„Valoarea maxima a împrumuturilor cu dobânzi pe care le asigura CARP Falticeni este de 40 milioane lei (ROL), si au fost folositi în special pentru întrtinerea locuintelor proprietate personala, întretinerea animalelor, constructii dar si pentru asigurarea traiului zilnic. Pe acest segment au fost rulate în jumatate de an peste 27 miliarde de lei (ROL), bani de care au beneficiat 5073 de membri ai CARP Falticeni”. Rep: În ce consta implicarea institutiei pe care o conduceti în activitatile culturale si recreative al pensionarilor falticeneni? „Asa cum stiti, am înfiintat la Falticeni un club al pensionarilor care pe perioada verii va mai functiona în cadrul Casei de cultura, dupa care se va muta înapoi în sediul de pe aleea pietonala, aflat în renovare. Ne putem mândri cu o biblioteca ce cuprinde peste 3000 de volume si un colt al presei cu cotidiane centrale si judetene. Mai nou, casa de ajutor reciproc le ofera membrilor o contributie de 30% la pretul biletelor de calatorie pentru excursiile efectuate în judet si în tara. Este cazul a 80 de pensionari. În aceasta directie, CARP Falticeni s-a dotat si cu un microbuz nou-nout care sta la dispozitia tuturor pensionarilor din Falticeni si membrilor din mediul rural. Rep: Dincolo de aceste ajutoare cum a reactionat conducerea CARP Falticeni la situatia speciala provocata în tara de ultimele inundatii? Fiind si presedintele Consiliului Judetean al Persoanelor Vârstnice, ce decizii s-au luat la nivelul judetului Suceava pentru sprijinirea sinistratilor? „Întradevar, si pentru CARP Falticeni, din perspectiva ultimelelor evenimente, este un an special pentru unele comitete din mediul rural. Avem membri afectati de ploi la Gainesti si Draceni-Slatina. Pentru ei CARP Falticeni a alocat 50 milioane de lei (ROL). În ce ma priveste, personal voi da jumatate din pensia mea pentru sinistrati. În sedinta Consiliului Judetean al Persoanelor Vârstnice din 2 august, s-a discutat si aprobat ca toti pensionarii membri ai Caselor de Ajutor Reciproc din judet, care nu sunt afectati de capriciile naturii, sa participe cu cât poate la ajutorarea sinistratilor”. Rep: Pensionarii falticeneni au si facilitati la prestarile unor servicii care pe piata libera le-ar aduce cheltuieli substantiale…„ Am avut si în aceasta directie câteva initiative care s-au concretizat cu avantaje pentru contribuabilii nostri. De exemplu, atelierul de tâmplarie este dotat corescpunzator, specializat în confectionarea sicrielor – activitate principala -, binale – usi, ferestre -, reparatii de mobila, toate acestea cu reduceri de 20% fata de ce ofera piata de profil. Pentru înmormântari punem la dispozitia familiilor membrilor nostri un dric special pregatit. Am mai deschis o cizmarie si o frizerie care practica tarife reduse la jumatatea celorlalte preturi din oras. Si la tâmplarie, si la cizmarie sau frizerie lucreaza mesteri priceputi, pensionari, recunoscuti pentru profesionalismul lor”. Rep: Exista si nemultumiri sau lucruri care puteau merge mai bine în cadrul casei?„Un fapt dureros pentru casa, este casa mortuara care a fost construita de catre pensionari si nu se pot folosi de ea. Un fost primar al municipiului a dat-o Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, care a închiriat-o unui cetatean. Acesta a adus numai prejudicii pentru protectia pensionarilor. A înfiintat un magazin în incinta casei mortuare, care ocupa locul de depunere a pensionarului decedat. În loc sa beneficieze de gratuitate la acest serviciu în casa mortuara a orasului, urmasii pensionarilor sunt nevoiti sa cheltuiasca milioane bune pentru una-doua nopti în capelele bisericilor din oras. Urmasii pensionarilor au facut numeroase sesizari si reclamatii la CARP Falticeni, pentru ca aceasta sa fie folosita în scopul pentru care a fost construita. Primaria Falticeni a dat în judecata respectiva persoana, s-au judecat sase termene, dar casa mortuara a ramas în aceiasi situatie incerta”. (A consemnat Alexandru Mitu)

Adio maestre!
Ion Irimescu nu mai este. Au ramas marturie trecerii prin aceasta lume operele sale si amintirile celor care îl vor pomeni de acum în vecii vecilor. Duminica 30 octombrie maestrul creator de frumos si-a parasit operele pentru a se întâlni cu creatorul divin. În Cimitirul Opriseni, sub piatra de marmura alba a mormântului, maestrul se odihneste în linistea binemeritata unei vieti transcentenare, reîntâlnindu-si sotia Eugenia si parintii Maria si Petru. Sute de persoane, prieteni, artisti plastistici, mediul politic românesc, cu totii i-au prezentat omagii marelui disparut si l-au condus drum spre somnul vesnic. În fata muzeului în cadrul adunarii de doliu asistenta a ascultat mesajele de adio. Au luat cuvântul: preotul Gheorghe Bradatanu – cu mesajul Arhiepiscopiei Sucevei, viceprimarul de Falticeni – Sabin Ghilea cu mesajul administratiei publice falticenene, academicianul Alexandru Zub, ministrul Gheorghe Flutur – mesajul presedintiei si al Guvernului României, Mihai Victcu – mesajul fostului presedinte Ion Iliescu, pictorul Dan Hatmanu, secretarul de stat din Ministerul Culturii – Virgil Nitulescu, prefectul de Suceava – Orest Onofrei, subprefectul Alexandru Baisanu, presedintele CJ Suceava – Gavril Mîrza, criticii de arta Alexandru Cebuc si Valentin Ciuca si comandantul centrului de Instructie Jandarmi „Petru Rares”. Cortegiul funeral deschis de calareti purtând drapelul României, a urmat pe ultimul drum traseul dintre Piata strajuita de statuia maestrului închinata marelui Mihail Sadoveanu si Ulita Radasenilor, strada pe care au locuit marile nume ale culturii falticenene, multe dintre ele find prieteni de suflet celui care a strabatut suta de ani. Chiar daca la sfârsit de octombrie vremea din ultimele zile a fost destul de friguroasa si posomorâta, soarele de duminica i-a luminat cu raze calduroase drumul spre eternitate. Sicriul a fost purtat pe brate de jandarmii falticeneni care la momentul despartirii sub faldurile drapelului de lupta al veteranilor falticeneni au impresionat asistenta îndoliata cu salve de artilerie. Flori pentru Maestru. Zilele în care trupul neînsufletit al maestrului s-a aflat depus în Galeriile de Arta pe care singur si le-a amenajat, în apropierea Muzeului ce-i poarta numele au fost prilej de real pelerinaj. Au venit prieteni ai sai, au venit cunoscuti, au venit oameni de pretutindeni doar pentru a-i aduce un ultim omagiu, doar pentru a-i atinge, chiar si asa, reci, mîinile maiastre care au iscat atîtea minuni. Numarul coroanelor, s-a apropiat de vîrsta la care s-a stins din viata Ion Irimescu, fiecare dintre acestea fiind aduse în semn de regret pentru savîrsirea maestrului din lumea aceasta. Prieteni (inclusiv fostul presedinte Ion Iliescu), rude, parlamentari din judet si din tara, Consiliul Judetean, primari, consilierii locali, institutiile scolare din municipiu, veteranii si persoanele vîrstnice, Jandarmeria Suceava, Inspectoratul Judetean de Politie, Politia Municipiului Falticeni, Centrul de Instructie Jandarmi “Petru Rares”, Ocolul Silvic Falticeni sînt doar cîteva dintre persoanele si institutiile care au tinut ca prin coroanele depuse la capatîiul maestrului sa îsi exprime regretul fata de plecarea sa la Dumnezeu. I.P.S. Pimen a venit sa-si ia ramas bun de la dragul sau prieten Ion Irimescu. Dupa amiaza zilei de sîmbata a fost, asa cum o cere rînduiala Bisericii Ortodoxe, cea de a doua seara a citirii Stîlpilor la capatîiul lui Ion Irimescu. Parintele consilier Gheorghe Bradatan a anuntat ca va veni IPS Pimen Suceveanu, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautiului, si bun prieten al maestrului pentru a oficia aceasta slujba. Toti cei prezenti la acea ora lînga catafalcul artistului se asteptau ca arhiereul sa apara însotit de alti preoti, dar nu a fost asa. IPS Pimen a coborît în fata Galeriei dintr-un camion. Venea de la sinistrati, unde dusese ajutoare. Trist si obosit, IPS Pimen parea un simplu calugar, nicidecum un arhiereu. A intrat tacut în Galerie si, dintr-o punga si-a scos vestmintele. Apoi, cu lacrimi în ochi si glasul gîtuit de emotie a rostit rugaciunile care se cuveneau, isonul fiindu-i tinut doar de parintele Gheorghe Bradatan si de artista de muzica populara Maria Tanasa, o apropiata a regretatului maestru. Doar cîteva voci au rostit odata cu arhiereul “Dumnezeu sa-l ierte!”, însa clipele acelea au fost extrem de emotionante. “Noi nu avem cuvinte pentru a vorbi îndeajuns despre faptele deosebite si viata maestrului. Ce sa retinem si ce sa ne calauzeasca sa fie dragostea sa fata de munca, fata de valorile spirituale si culturale ale neamului românesc. Dragostea sa fata de biserica neamului. Permanent s-a simtit român si crestin, crestin ortodox. A prelucrat materia pe care a spiritualizat-o si i-a dat, într-un fel, nemurire sau a încercat sa o încarce cu valoare spirituala si morala. Nu a fost un om materialist ci a avut constiinta ca aici este un trecator, ca oricare om care trebuie sa dea seama în fata lui Dumnezeu. Am simtit ca e un bun român si crestin, un apostol al siritualitatii, al credintei noastre stramosesti. Regret ca mîine (n.a. – duminica, la înmormîntare) nu voi fi aici sa-l petrec pe ultimul drum. Totusi, îl port mereu în sufletul meu si în rugaciunile mele”, a rostit IPS Pimen, la capatîiul prietenului sau, maestrul Ion Irimescu. Înainte de a se desparti pe vecie de dragul maestru, IPS Pimen l-a binecuvîntat pentru calatoria spre lumea de dincolo, l-a sarutat pe frunte si i-a mîngîiat mîinile rostind soptit “mîini binecuvîntate”. A iesit din Galerie la fel de tacut cum a intrat, în urma sa plutind în aer doar vorbele de suflet cu care si-a petrecut prietenul în acea ultima seara a ramînerii între creatiile sale iubite”. “Soarta l-a despartit ani buni de sotia sa si iata ca acum se reîntîlneste cu Jenita, fata de care asa cum am surprins si în cartea Cazabanii, si-a cerut scuze cândva ca trebuie sa mai fie martor unor lucruri care se întâmpla pe pamânt. Nu a fost o dorinta egoista. Sa de-a Dumnezeu ca falticenenii sa-l pomeneasca vesnic.” ne-a declarat unul dintre apropiatii celui disparut, scriitorul Eugen Dimitriu. Un mesaj de suflet a fost transmis din America de catre Presedintele Asociatiei Mondiale de Psihiatrie Sociala, falticeneanul Eliot Sorel „Cu inima îndurerata am primit vestea încetarii din viata a patriarhului culturii oraselului meu natal, Maestrul Ion Irimescu. Slava Domnului, Maestrul a fost binecuvântat cu o viata lunga, cu realizari exceptionale în domeniul sculpturii, de talie Europeana si chiar mondiala, care a influentat multe generatii de artisti din acest domeniu spre mândria Falticenilor, a falticenenilor si a României. A fost un om deosebit, un adevarat fiu al Falticenilor, a Moldovei si a României, cu un spirit glumet, vioi, generos, plin de energie si inspiratie creativa, un bun prieten.Regret ca nu sunt cu concetatenii nostri la ceremonia înmormântarii Maestrului la Cimitirul Opriseni dar voi fi în spirit. Unul dintre gesturile noastre modeste de rasplatire si recunostinta pentru toate cele frumoase obiecte de arta create de catre iubitul nostru Maestru din Muzeul Ion Irimescu de la Falticeni si din alte parti ale lumii, pentru omul deosebit care a fost Maestrul Ion Irimescu, cred ca ar fi de rigoare sa reînnoim eforturile noastre guvernamentale si private de a initia în solidaritate demersurile necesare si de a le încununa cu succes, obtinând binemeritata desemnare al acestui muzeu unic, de talie Europeana, un muzeu al Patrimoniului UNESCO, un adevarat diamant în coroana culturala si artistica a României si a Europei.” Mesaje de condoleante au mai transmis Patriuarhia Româna, Comitetul de înfratire al localitatii Tavarnelle (Italia) prin prin presedintele Rino Capezzuoli.(A consemnat Alexandru Mitu)

Copiii din Dumbrava Minunata învata sa se descurce pe cont propriu
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava a lansat la începutul lunii octombrie serviciul „Case de tip familial”, în cadrul proiectelor de închidere a centrelor de plasament „Dumbrava Minunata” din Falticeni si „George Sidorovici” Gura Humorului. În prezenta directorului general Gheorghe Straton, a sefei Centrului de plasament „Dumbrava Minunata”, Georgeta Focsineanu si a sefilor de servicii din cadrul DGASPC Suceava, au fost inaugurate patru unitati de tip familial: 1 aparament pe strada Maior Ioan si 3 apartamente pe strada 2 Graniceri. Referitor la acest eveniment, sefa de proiect Angelica Teodorovici ne-a declarat: „proiectul este finantat în întregime cu fonduri PHARE si se deruleaza în perioada decembrie 2004 – decembrie 2005. Probabil ca vom fi nevoiti sa ne prelungim activitatea si pentru începutul lui 2006. Proiectul în valoare de 522.460 Euro presupune reorganizarea Centrului de plasament „Dumbrava minunata”. Pâna la acest moment am creat o retea de asistenta maternala de 33 de asistenti maternali si tot atâtia copii. Zece dintre aceste cazuri sociale primesc un ajutor lunar de 3,5 milioane de lei pâna la finalizarea proiectului. Alti 20 de copii au fost reintegrati în familia naturala si familia largita (bunici – nr.). Am inaugurat la Falticeni patru apartamente, doua cu patru camere si doua cu trei camere în care vor locui si se vor învata sa traiasca pe cont propriu 22 de fete. Aceasta faza a proiectuluji a costat 150.000 Euro aici fiind incluse si dotarile locuintelor. În total vor exista sapte astfel de locatii. Am achizitionat deja înca un apartament si urmeaza sa cumparam înca un apartament si o casa”. Si alti peste 20 de adolescenti vor beneficia de acelesi conditii de viata la începutul anului viitor când Centrul de Plasament “Dumbrava Minunata” din Falticeni se va închide definitiv. În fiecare locuinta a fost oficiata de preotul Mihai Axinia o slujba de sfintire si au fost rostite rugaciuni pentru copii care vor locui în ele. Directorul Gheorghe Straton a precizat ca “centre de plasament mari cum sunt “Dumbrava Minunata” în Falticeni si “George Sidorovici” din Gura Humorului sunt înlocuite prin derularea unor programe cu locuinte de tip familial, copiii fiind mai apropiati de viata de familie. Si în continuare este implicata familia noastra în realizarea acestor copii. Aici acestia îsi vor dezvolta independenta, vor face singuri curatenie, vor face cumparaturi, vor merge la scoala”.În Falticeni, acesta este al doilea proiect de acest tip care se deruleaza în ultimii patru ani, primul proiect vizând darea în folosinta a doua apartamente de tip social pentru copiii institutionalizati la Falticeni. În aceast al doilea proiect grupul tinta este format din 102 copii, din cei 107 aflati în Centrul de Plasament “Dumbrava Minunata”.

Rezerva la standarde europene în cadrul sectiei de cardiologie În prezenta primarului Vasile Tofan si a sefei Directiei de Sanatate Publica Suceava, Spitalul din Falticeni a inaugurat prima rezerva la standarde europene în cadrul sectiei de cardiologie. Doi pacienti, din cei 30 cât poate primi în mod normal sectia, vor beneficia de servicii medicale, hrana si grija medicilor asa cum ar fi normal într-un sistem sanitar care nu traieste cu frica zilei de mâine. Rezerva dispune de instalatii sanitare proprii, obiecte de igiena personala (papuci de casa, pijamale noi, pasta de dinti si periuta). Directorul economic Mircea Lupu ne-a spus ca sunt oferite conditii hoteliere: frigider, televizor, radio si contracost acces la telefonia mobila. Pacientii au si posibilitatea de a primi vizitatorii în salon. Investitia de 35 milioane de lei vechi a fost realizata în regie proprie, facându-se o economie de 30% din pretul real al lucrarii. În fuctie de venituri, persoanele cu peste sase milioane de lei pe luna vor plati 100.000 lei pentru o zi de spitalizare iar pentru cei cu venituri sub sase milioane de lei spitalizarea este gratuita. Pe lânga cele doua meniuri zilnice, cu acordul medicului bolnavii pot beneficia si de o masa îmbunatatita.„Chiar daca este vorba de doua persoane, ne bucuram ca pacientii vor vedea ca gasesc serviciile pe care le întâlnesc doar în marile spitale ale tarii. Daca vor pleca ei multumiti vom fi foarte fericiti. În general în spitalul de la Falticeni vin oameni foarte saraci care nu au acasa ceea ce le vom oferi de acum încolo. Pe viitor speram sa putem moderniza câte o rezerva pe fiecare dintre cele 10 sectii ale Spitalului Municipal Falticeni. În acest an s-au facut eforturi considerabile pentru aceasta unitate si încheiem anul fara datorii. Alimentele si combustibilii sunt asigurate pâna în februarie 2006. În plus au fost achizitionate lenjerii si pijamale (câte 450 de fiecare – nn) pentru toate sectiile si am reabilitat spalatoria. Stocurile de medicamente sunt asigurate pâna în 10 februarie, astfel ca nu vor mai exista cazuri de pacienti care sa fie nevoiti sa si le procure singuri pe perioada spitalizarii”, ne-a declarat directorul economic Mircea Lupu. (Alexandru Mîtu)

A 46 – a aniversare de octombrie a Armatei Române
An de an, la 25 Octombrie, Armata României îsi cinsteste trecutul de lupta si jertfa. „Sprijinul cel dintâi si cel din urma al unui neam” – cum o definea Simion Mehedinti -, în vremuri de restriste sau de tranzitie Armata României este o institutie fundamentala a statului, în apararea intereselor poporului roman. Ea polarizeaza încrederea si sperantele românilor, fiind mereu la înaltimea asteptarilor si nazuintelor poporului. Ziua Fortelor Armate Române a fost sarbatorita pe 2 octombrie în primii ani dupa sfârsitul celui de-al doilea razboi mondial. Din anul 1959, 25 octombrie a fost stabilita ca ziua în care se aniverseaza eliberarea definitiva a teritoriului national temporar ocupat în urma Dictatului de la Viena. Ieri, la Falticeni, Administratia locala, Consiliului Local, Centrul de Instructie Jandarmi „Petru Rares”, Detasamentul pentru situatii de urgenta Falticeni, Politia, veteranii de razboi, cadrelor militare în rezerva si retragere, partidelor politice au cinstit memoria ostasilor români la Monumentul tuturor eroilor falticeneni din Piata „Nada Florilor”. Preotul bisericii din incinta Centrului de Instructie Jandarmi Falticeni a oficiat o slujba religioasa iar onorul militar a fost asigurat si de aceasta data de catre Garda de Onoare, fanfara militara si un pluton de jandarmi din cadrul unitatii militare mentionate. Dupa festivitatea de depunere a coroanelor, corul militar si fanfara au prezentat lânga monument un program de cântece patriotice. Jandarmii falticeneni au participat si la actiunile din municipiul resedinta de judet, precum si la spectacolul de gala special organizat la nivel de judet cu ocazia Zilei Armatei Române.

Povestea calugarului – jandarm Pahomie
Tinerii care au fentat si mai încearca sa fenteze si acum stagiul militar numara precum ceasul ministrului apararii nationale zilele ramase pâna la ultima încorporare pentru satisfacerea serviciului militar, acum vre-o 362 de zile. Pretutindeni, despre armata se vorbeste în fel si chip dar concluzia este ca tinerii care pasesc pe portile unitatilor militare nu sunt deloc încântati iar vorba ca „armata scoate barbatul din tine” mai este de capatâi doar prin satele uitate de lume. În aceasta problema plina de controverse am întâlnit, un caz aparte. Alaturi de multi gura-casca, marti la festivitatile consacrate Zilei Armatei Române l-am întâlnit …pe calugarul Pahomie, care în februarie a strigat la rîndul sau „Hai liberare!” când si-a încheiat stagiul militar la Centrul de Instructie Jandarmi „Petru Rares” din Falticeni. „Umblu prin tara dupa fonduri pentru constructia Manastirii Dornelor” si am auzit în piata acordurile fanfarei jandarmeriei. Am venit sa-i revad pe fostii mei comandanti”, ne-a declarat fostul jandarm Stefan Petru Catalin. Povestea calugarului-jandarm a început în februarie 2004. „Înainte de a îmbraca haina militara, timp de un an si jumatate am fost calugar la Manastirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Rosiori. Am primit ordinul de încorporare si, desi puteam refuza, am ales sa merg la armata. Am vazut si ce înseamna instructia de front dar marea mea bucurie a fost sa fiu repartizat la Biserica din incinta unitatii de jandarmi din Falticeni, cu hramul Sf. Mare Mucenic Mina si Sf Mare Mucenic Gheorghe. Am fost paraclisierul bisericii si am cântat în corul religios”. Dupa armata, calugarul Pahomie s-a întors la cele sfinte si îsi duce crucea asa cum i-a fost scris. Acum strânge fonduri pentru Manastirea Dornelor din satul Neagra, comuna Sarul Dornelor. „Nu-mi pare rau ca am avut o asemenea experienta. Este adevarat ca în armata sunt si momente care te schimba în rau ca om dar eu si multi dintre camarazi am avut de câstigat si conteaza foarte mult ca experienta de viata”.

Alo ! Se fura
Fenomenul furturilor de capace ale caminelor de vizitare care tin de furnizorii locali de utilitati a revenit în actualitate. Într-un timp, în fata furturilor numeroase, primaria a fost nevoita sa produca pe banda rulanta un model substitut de capac pentru a acoperi gaurile din carosabil si trotuare. Evenimente de acest fel se produc exclusiv la adapostul întunericului, dupa ce oamenii legii trec în misiunile de patrulare de zonele vizate de hoti lasându-le acestora timp berechet sa poata actiona. Acesta este si motivul pentru care cazurile celor prinsi furând capacele de fonta pot fi numarate pe degete. Pentru ca s-au furat suficiente capace capace de la caminele canalizarii, hotii au trecut la cele aflate în gestiunea Romtelecom. Pe cea mai pazita strada din municipiu, strada Armatei, în vecinatatea jandarmeriei si pompierilor militari si în fata scolii din suburbia Soldanesti s-au furat doua capace duble speciale apartinând serviciilor telefonice. Despre furt, servicul tehnic al sectiei Romtelecom din localitate a aflat, dar înlocuirea capacelor va mai dura pentru ca mai întâi trebuie sa se treaca de faza birocratica… „Capacul de la scoala Soldanesti l-am mai schimbat si în urma cu trei luni”, ne-a declarat un responsabil local. Pâna atunci, riveranii de pe Armatei trebuie sa supravegheze cele doua guri de canal pentru a preîntîmpina accidentarea trecatorilor, în special elevi. Pentru ca nu a existat o alta initiativa de semnalizare, vecinul canalului a pus la groapa din asfalt o prajina folosita pentru alungarea ciorilor de pe câmpul de porumb.

Reclame

Introduceti anuntul dumneavoastra

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s