Info Actualitate

Protocol de colaborare ANITP cu Asociația Salvați Copiii pentru prevenirea traficului de persoane și a traficului de minori

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane și Asociația Salvați Copiii – România au semnat un protocol de colaborare care vizează cooperarea în domeniul prevenirii traficului de persoane și a traficului de minori.

Cele două organizaţii îşi propun derularea unor activități comune adresate copiilor, parinților și profesorilor, la nivel local, regional și naţional, în vederea informării și conștientizării cu privire la riscurile şi implicaţiile asociate traficului.

În egală măsură, parteneriatul urmărește desfășurarea unor acțiuni informativ-preventive care să abordeze pericolele la care pot fi expuși copiii prin intermediul internetului și al rețelelor de socializare.

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, îndeplinind rolul de raportor naţional. 

 Asociația Salvați Copiii – România, în calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, dezvoltă programe educaționale, de protecție socială și de promovare a drepturilor copiilor, asumându-și misiunea de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viaţa acestora.