fotografie

Biserica Fălticenii Vechi – ianuarie 2021

Foto – Alex Săvescu

 Biserica Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” – Fălticenii Vechi.

16 ianuarie 2021