Zi: 15 aprilie 2020

Fălticeni – Repere istorice (6)

1814 (10 septembrie) Domnitorul Scarlat Calimachi hotărăşte prin hrisov ca târgul nou înfiinţat să organizeze anual patru   iarmaroace; cel de la 20 iulie va face multă vreme faima noii aşezări. 1818 Târgul se dezvoltă economic, în special datorită iarmarocului. 1821 Se atestă prezenţa în târg a turcilor şi […]