Cugetarea zilei / 9 decembrie

„Un scop bun poate fi valoaros doar dacă și mijloacele suficiente pentru atingerea lui sunt la fel de valoaroase.”

David Hume (1711 – 1776)

Filozof, psiholog, istoric englez