Info Actualitate

Județul Suceava în topul angajărilor realizate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin
intermediul ANOFM, în primele unsprezece luni ale anului 2018 au fost încadrate 267.129 persoane.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 noiembrie 2018, 97.195 au peste 45 de
ani, 67.602 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 56.612 au între 25 și 35 de ani, iar
45.720 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 25.537 tineri NEET).
Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (150.679), numărul femeilor fiind de 116.450.
În funcţie de rezidenţă, 145.555 persoane angajate în perioada de referinţă provin din
mediul urban, iar 121.574 persoane sunt din mediul rural.
Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (83.767), profesionale (63.681), gimnaziale (59.445),
27.343 fiind cu studii universitare.
Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul ANOFM în primele unsprezece luni ale 2018, 163.888 (61,35%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele ANOFM.
Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că București ocupă
primul loc (19.887), urmat de Timiș (19.580), Suceava (16.205), Neamţ (12.734) şi Iași
(11.030).
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a
cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri
active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
În primele unsprezece luni ale anului 2018, numărul persoanelor care au beneficiat de
asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în
vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau
cuprinderea în măsuri active, a fost de 557.881 persoane.