Zi: 18 septembrie 2018

Noutăți filatelice – Făuritori ai Marii Uniri (II)

Sursa: romfilatelia.ro Centenarul desăvârșirii unității statale reprezintă un moment de apogeu al dezvoltării națiunii române. Unul din cele mai vechi popoare ale acestei părți a continentului a ajuns astfel la o împlinire. Timp de veacuri, românii trăiseră în state diferite și, de asemenea, sub stăpâniri străine. În 1859, […]