Activităţi preventive cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava pentru aniversarea Zilei Direcţiei Generale Anticorupţie

Serviciul Judeţean Anticorupţie Suceava continuă activităţile destinate aniversării Zilei Direcţiei Generale Anticorupţie –30 mai, prin organizarea unei acţiuni preventive, în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi cu sprijinul structurii centrale a Direcţiei Generale Anticorupţie.

În acest context, în data de 24 mai 2018 s-a desfăşurat Atelierul de lucru ”Modalităţi de promovare a eticii şi integrităţii în rândul studenţilor” la care au participat studenţi din cadrul Facultăților Drept şi Științe Administrative, Ştiinţe Economice şi Administrație Publică, Litere şi Ştiinţe ale Comunicăriişi din cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni.

Cele 8 echipe de tineri au elaborat şi susţinut, argumentat şi creativ, modalităţi proprii de promovare a unui mediu universitar etic.

În data de 25 mai 2018, coroborând cu activităţile din cadrul Proiectului „Tinerii României la Centenarul Marii Uniri”, iniţiat de Universitatea „Ovidius” din Constanţa, concursul deeseuri ”Integritatea – valoare naţională a culturii româneşti” a înscris o diversitate de teme: „Geneza Eticii”, „Etica în societatea contemporană. Etica şi discriminarea”, „Etica în marketing” sau „Valori etice în lumea contemporană”.

Evaluarea lucrărilor a fost realizată de un juriu alcătuit din doamna prefect Mirela Adomnicăi, a domnului prorector al universităţii, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a şefului Departamentului Drept şi Ştiinţe Administrative, prof. univ. dr. Sandu Ştefan Antonio, a comandantului Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, a reprezentantului Inspectoratului de Poliţie la Judeţului Suceava, eseul câștigător fiind „Actualitatea valorilor etice. Etica şi morala – corolare indispensabile preeminenţei dreptului”.

Eseurile premiate vor fi publicate în Buletinul Documentar şi de Informare privind Activitatea de Prevenire şi Combatere a Corupţiei.

 

Direcţia Generală Anticorupţie pune la dispoziţia cetăţenilor o linie telefonică gratuită, Call center anticorupție 0800.806.806, undecetăţenii pot semnala faptele de corupţie comise de funcţionarii publici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Reclame