IPJSsuceava a lansat programul judeţean de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor

Legea este prietenul nostru, dacă o cunoaştem şi o respectăm!”

Sub acest slogan, poliţiştii din Cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – IPJ Suceava, au lansat recent, la Vatra Dornei, Programul judeţean de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor  care se va derula până la finalul anului 2018.

Scopul programului este diminuarea riscului infracţional şi victimal în rândul minorilor la nivelul Judeţului Suceava până la finele anului 2018.

Programul are două module: prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor şi prevenirea violenţei în mediul şcolar.

Obiectivele programului sunt:

Cunoaşterea permanentă a evoluţiei fenomenului violenţei din incinta  şcolilor şi zonele adiacente acestora, a formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor şi identificarea  categoriilor de minori aflaţi în situaţii de risc victimal sau delictual;

Informarea opiniei publice cu privire la adevărata dimensiune a criminalităţii în care sunt implicaţi minorii şi educaţia anti – infracţională şi anti victimizare a elevilor;

          – Dezvoltarea colaborării cu alte instituţii care au atribuţii în domeniu protecţiei copilului  pentru  atragerea şi implicarea elevilor în proiecte – campanii de prevenire, activităţi extraşcolare, etc.;

Consolidarea parteneriatului FAMILIE – ŞCOALĂ – POLIŢIE  în vederea dezvoltării unui proces educaţional antiinfracţional şi prevenirii comportamentelor violente;

 

În cadrul programului vor fi desfăşurate acţiuni de informare în şcoli dar şi înafara unităţilor de învăţământ, vor fi iniţiate campanii şi proiecte punctuale de prevenire. De asemenea, pe perioada vacanţei vor fi organizate şcoli şi tabere de vară cu tematică preventivă şi vor fi desfăşurate concursuri şi activităţi interactive.

 

IPJ Suceava le reamintește părinţilor şi tinerilor câteva repere legislative statuate în Codul Penal românesc.

Astfel, la art.113 din Codul Penal sunt prevăzute limitele răspunderii penale a minorului.

X

Jurisprudenta

(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal.
(2) Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai                   dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ.
(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.
La art. 114 sunt prevăzute consecinţele răspunderii penaleJurisprudenta

(1) Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.
(2) Faţă de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:
a) dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat;
b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă.

Reclame