Concurs Internaţional Studenţesc de Calculatoare „HARD & SOFT” la Suceava

concurs_calculatoare_suceavaFacultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din  Suceava organizează,  în perioada 15  – 20 mai 2016, Concursul Internaţional Studenţesc de Calculatoare HARD & SOFT, aflat la cea de-a24-a ediţie.

Hard&Soft este un concurs adresat studenților seniori din domeniile calculatoarelor, electronicii şi automaticii, care își propune să testeze competențele tehnice hardware și software și de relaționare socială ale viitorilor ingineri. Pe parcursul a 5 zile, echipe formate din câte 4 studenți vor încerca, iar unii vor și reuși, să rezolve sarcini cu un grad ridicat de complexitate. O asemenea reușită solicită cunoștințe avansate din domeniile Ştiința calculatoarelor, Inginerie electronică și Automatizări, referitoare la proiectarea sistemelor electronice, interfaţare, programare, utilizarea mediilor de dezvoltare software și hardware, testare și documentare, și nu numai.

Concursul a debutat în anul 1994, cu sprijinul profesorului John MILNER de la City University din Londra, în calitate de președinte al juriului pentru primele 9 ediții ale concursului. Începând cu anul 2003, coordonarea activității de jurizare a fost asigurată de profesorul Timothy HALL, de la Universitatea din Limerick, Irlanda. Concursul Hard&Soft a devenit o competiție internațională de prestigiu, ocupînd un loc privilegiat în programele manifestărilor studențești. De-a lungul anilor,au participat echipe din principalele centre universitare din România, alături de reprezentanţi ai mai multor universități partenere din Europa.Până astăzi, peste 3000 de studenți s-au confruntat la Suceava, în încercarea de a soluţiona provocări tehnice spectaculoase.

La ediţia 2017 a concursului s-au înscris 16 echipaje – 9 echipaje din ţară (Cluj Napoca și Oradea cu câte un echipaj, București, Timișoara, Iaşi și Suceava cu câte 2 echipaje) şi 6 echipaje din exterior (Cernăuţi și Vinița – Ucraina, Chişinău – Republica Moldova, Novi Sad – Republica Serbia, Ilmenau – Germania și Hebei – China).   Juriul acestei ediţii este format din Timothy HALL, Universitatea din Limerick, Irlanda – președinte, Ciaran MacNAMEEde la aceeași universitate, Nela OLSAROVA și Nicolae FOICAde la ServiceXpert GmbH Munchen – Germania, Jean Michel DUTHILLEULUniversite Lille 1 – France, în calitate de membri.

Concursul beneficiază de sprijinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, al Primăriei Suceava şi al Consiliului Local Suceava, Consiliului Judeţean Suceava,precum şi al unor firme care se implică în sprijinirea, încurajarea și afirmarea tinerelor valori prin competiție. Sprijinulacestora va contribui la reuşitaacţiunilor propuse, frontulcomunastfelcreataducând un surplus de imagine firmelorrespective, facultăţiinoastreşi, nuînultimulrând, comunităţiiştiinţificesucevene.

Prezentarea sistemelor realizate de echipele competioare ca răspuns la tema-proiect propusă de juriu – un adevărat spectacol al unor aplicații puse în funcţiune – va avea loc pe parcursul zilei de vineri, 19 mai 2017.

Festivitatea de premiere se va desfăşura vineri, 19 mai 2017, începând cu ora 16.00, în Aula din corpul E.

Informaţii suplimentare pot fi găsite la adresa: http://www.hardandsoft.ro/

Reclame