Eroul Regimentului 16 Dorobanți în luptele de la Odessa: Locotenentul Ionel Tescariu din Fălticeni

locotenent-ionel-tescariu

EXCLUSIV!

După eliberarea Basarabiei, armata română a declanşat, în august 1941, operaţiunea de cucerire a Odessei. Din cauza rezistenţei înverşunate a ruşilor, românii au trebuit să lupte trei luni ca să cucerească oraşul puternic fortificat (16 octombrie 1941). Operaţiunile militare de amploare s-au sprijinit în principal pe Armata a 4-a, din care făcea parte şi Regimentul 16 Dorobanţi din Fălticeni.

Din totalul celor aproximativ 340.000 de militari angajaţi de România în bătălia Odessei, pierderile au fost extrem de mari: 17.729 de morţi, 63.345 de răniţi şi 11.471 de dispăruţi. În această încleştare, în care a fost testată la maxim întreaga capacitate operativă a armatei, fiecare militar român a trebuit să-şi aducă contribuţia pentru a se obţine victoria.

Această implicare departe de ţară, în condiţii extreme, cu un adversar care lupta în apărare şi puternic îndoctrinat, a dus în nenumărate cazuri la fapte eroice.

O astfel de pagină de o sensibilitate aparte şi, totodată, de un dramatism deosebit a fost consemnată în scrisorile trimise către părinţi de plutonierul Ion Ilioaia din Regimentul 15 Dorobanţi Piatra-Neamţ, care, la rândul său, cu toate că a scăpat cu viaţă la Odessa, a murit luptând în linia întâi la Cotul Donului, la 22 noiembrie 1941.

Puţinele însemnări păstrate de la plutonierul Ion Ilioaia şi adunate în volumul În Războiul Sfânt cu Vânătorii de Munte de către Gr. Sturza şi publicate la Bacău în 1943, ne prezintă şi povestea sublocotenentului erou Ionel Tescariu din Regimentul 16 Dorobanţi din Fălticeni, pe care v-o redăm mai jos:

„Sunt bine sănătos şi facem faţă cu cinste hoardelor bolşevice din faţa Odessei. Regimentul meu – 15 Dorobanţi – Piatra Neamţ, e lângă 16 Dorobanţi [din Fălticeni]. Nu ştiu dacă aţi auzit, dar despre Ionel Tescariu se vorbeşte pe aici ca de un Erou. E omul care face onoare Regimentului 16 Baia.

E de-o îndrăzneală nemaipomenită; dă iureş prin bolşevici. A cucerit singur, cu plutonul, din proprie iniţiativă, un sat, mânuind personal puşca-mitralieră, suit pe acoperişul unei case, capturând un ofiţer cu oamenii săi şi câteva căruţe cu alimente şi muniţii. De asemenea a pus mâna şi pe 80 de săpători bolşevici din acel sat.

Altădată, a capturat nişte mitraliere care terorizau batalionul său, mitraliere pe care le-a adus la ai lui, trase chiar de bolşevicii servanţi, luaţi prizonieri. Vă închipuiţi cu ce urale au primit Românii pe ciolovecii ce-şi duceau mitralierele pe roţile, coborându-se la vale!

Cu această ocazie, a fost rănit la şold, de-o schijă. Iată o parte din convorbirea lui cu dl. maior Nemţanu, Comandantul Batalionului său, atunci când încă avea o schijă în şold:
– Du-te la ambulanţă, Tescarule!
– Nu mă duc, D-le Maior.
– Îţi ordon!
– Ordinul acesta nu-l ascult.
– Du-te la Dracu, i-a răspuns Maiorul cu drag, văzând că n-o scoate cu el.
În sfârşit, mi-au spus cunoştinţele de la 16 că nu se iveşte ocazie, ca Ionel Tescariu, să nu facă vreo năzbâtie, de să rămână camarazii cruciţi!

S-a vorbit la radio şi s-a scris în ziare despre el.

Cu firea sa veselă, cu sufletul său de viteaz şi de-o bunătate rară, e cunoscut, iubit şi preţuit de întregul regiment.
Iată lucrurile care pe mine mă fac să salt de mândrie şi să-mi fac una din cele Mai mari plăceri aducându-vi-le la cunoştinţă.
(…)

Neegalatul sublocotenent Ion Tescariu, din Regimentul 16 Dorobanţi – strănepotul lui Moldoveanu din Ardeal, fost Prefect în Legiunea lui [Avram] Iancu în 1848 – cum, viteazul Ionel Tescariu a căzut în uriaşa încleştare de la Cotul Donului la Ferma Frunza, lovit în inimă de un glonţ bolşevic. Acum doarme liniştit, în pământul Răsăritului îndepărtat, ca unul ce şi-a făcut datoria până la capăt; acolo, alături de camarazii pe care i-a comandat şi care l-au iubit cu tărie.

Când a căzut dl. sublocotenent Tescariu, spune sergentul Mucileniţa a trebuit să ne retragem, că era prăpăd. Camaradul Dăriuţă din Fălticeni şi cu alţii doi, au început să tragă de ofiţerul mort şi să strige că fără el nu pleacă.
– Sunteţi nebuni? Nu vedeţi că vin tancurile? le-am spus. Haideţi că vă prind bolşevicii”.
Şi oştenii au plecat plângând. Acolo, departe, de-acum neobosit va călători gândul încărcat de nemărginită dragoste, al celor care l-au iubit şi-l vor iubi neîncetat, al celor ce le-a fost copil, frate şi prieten”.

Faptele sublocotenentului Tescariu, un militar care a plecat din cazarma Fălticeni pentru a apăra interesele drepte ale României în „Răsăritul îndepărtat”, precum şi sacrificiul său necondiţionat izvorât din dragoste de patrie ne fac să ne plecăm astăzi în faţa acestor eroi adevăraţi ai neamului nostru şi să nutrim cu toţii speranţa că „tot ce-i românesc nu piere”.

Ionel Tescariu a fost avansat postmortem la gradul de locotenent.

Ilie Nuțu

Reclame

Elevii jandarmi din seria 2015-2017 au depus Jurământul militar

juramant_militar_10Vineri, 6 noiembrie a.c., începând cu ora 11.00, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni a organizat şi desfăşurat pe aleea pietonală din faţa Primăriei Municipiului Fălticeni ceremonia depunerii Jurământului militar de către elevii jandarmi din anul I, seria 2015-2017.

După prezentarea onorului reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne, dl. comisar șef de poliție Valentin Minoiu, comandantul şcolii a prezentat semnificaţia jurământului militar. Cuvintele jurământului, rostite cu tărie din pieptul celor 125 de tineri elevi jandarmi, în faţa Drapelului de Luptă, au fost pecetluite de rugăciunea de sacralizare a legământului şi de către comandantul şcolii : “De azi înainte, prin voia voastră şi ocrotirea lui Dumnezeu, v-aţi legat pe viaţă de ţară! Fiţi demni de acest legământ! Dumnezeu să vă ajute!”.

Ulterior, a luat cuvântul eleva Monacu Xenia – Ionela, admisă cu cel mai mare punctaj la concursul de admitere, care a exprimat încrederea că la finalul celor doi ani de şcoală vor avea puterea de a depăşi toate provocările şi încercările cu care se vor confrunta în profesia aleasă.

Au urmat alocuţiunile prefectului judeţului Suceava – domnul Constantin Harasim, a viceprimarului municipiului Fălticeni – domnul Constantin Bulaicon, precum şi a comisarului șef de poliție Valentin Minoiu – Director general adjunct al Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul M.A.I.

La activitate au participat domnul colonel Costel Laurențiu Hopu – reprezentantul Jandarmeriei Române, reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice, membri ai comunităţii locale, precum şi familiile, rudele şi prietenii elevilor.

În încheierea ceremoniei, tinerii elevi jandarmi au defilat în acordurile muzicii militare a Brigăzii 15 Mecanizate „Podul Înalt” Iaşi şi în aplauzele asistenţei, demonstrând astfel că după aproximativ o lună petrecută în şcoala militară au înţeles misiunea ce le revine şi modul în care să-şi consolideze opţiunile pentru cariera aleasă.

Activităţile s-au desfăşurat premergător sărbătoririi la data de 8 noiembrie a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, patronii spirituali ai Jandarmeriei Române.

Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” organizează „Zilele Sadoveanu”

casa_memoriala_m.sadoveanuSub genericul „Zilele Sadoveanu”, Casa memorială „Mihail Sadoveanu” din Fălticeni organizează o serie de manifestări culturale dedicate aniversării a 135 ani de la nașterea scriitorului Mihail Sadoveanu şi a 100 ani de la apariția romanului istoric Neamul Șoimăreștilor.

Manifestările vor avea loc duminică, 8 noiembrie, şi marţi, 10 noiembrie, după următorul program:

Duminică, 8 noiembrie 2015, ora 13.00:

  •  Lansarea volumului omagial: Mihail Sadoveanu, „fiul țărăncii” din Verșeni (autorul proiectului Gh. Pârlea);
  • Expoziție de fotografii „Pe urmele lui Mihail Sadoveanu” (autor  prof. dr. Vasile Șoimaru);

  • Romanul istoric , expoziție de carte.

Invitați: Prof .dr. Vasile Șoimaru, scriitorul și publicistul Vlad Pohilă  şi conf. univ. dr. Diana Vrabie de la Universitatea de Stat din Bălţi.

Marţi, 10 noiembrie 2015, ora 10.00:

–  Opera lui Sadoveanu în cinematografie, dezbateri și comentarii la filmele apărute după cărțile scriitorului.

  • Vizionarea filmului Vacanță tragică – după Nada Florilor  și alte povestiri,

Invitat  ing. Constantin Horbovanu, membru al grupului Cygnus și CIL Suceava.

Mihai Horga – Starea naţiunii

Motto : „Furtul creează proprietatea”
             (C.Noica – Jurnal de idei)
E plină țara de proteste
Și loc de mulțumire nu-i
Toți vor ca să se manifeste
Clamând că-s împotriva …cui?!
E plină țara de contraste
Și diferențele-s adânci
Cei „norocoși” s-au tras în  caste
Drum neted nu-i, sunt numai stânci
Nemulțumirea-i generală
Și fiecare vrea mai mult
Doar latura materială
Este acum al vieții cult
Nu ne animă idealuri
Și visele-s abandonate
Ura revarsă peste maluri
Speranțele ne sunt deșarte
Și peste tot și peste toate
Tronează astăzi zeul Ban
Și s-a cam dat munca la spate
Și nu sunt depășiri de plan…
Iar, ca în voie să se fure
Fără să-i pese nimănui
O vorbă s-a lansat anume:
Cea cu „capra vecinului”
Cu țara asta ce-am făcut?
Puțini se-mbuibă și mulți mor
Și-s mulți cu prea puțin avut
Se-așteaptă valul salvator
Ce va veni, de nu se pune
O stavilă acestei stări
Se vrea o mai curată lume
Nu bătălie pe averi
Nu ca în codru jefuire
(Codrii aproape nu mai sunt)
N-am vrea ca alții să se mire
Românii ce au fost…ce sunt …
Vai, ne vor blestema urmașii
Că lor nimic nu le-am lăsat
Și că aiurea ne-au fost pașii
Tot s-a distrus …tot s- s-a furat …
Mihai Horga (Clepsidra vieții, 2009)