Învăţământ

Formare profesionala in Italia pentru profesorii de la C.T. ”Mihai Bacescu”

mobilitate_ct_mihai_bacescu

Un grup de cadre didactice de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni a participat recent (24 aprilie – 11 mai 2014), la un stagiu de formare profesională, în Italia, la Palermo, în cadrul proiectului LLP-LdV/PLM/2013/RO/366, finanţat de Comisia Europeană, prin programul Leonardo da Vinci, Persoane pe piaţa muncii.

Tema proiectului Formarea la nivel european a profesorilor tvet în identificarea şi lucrul cu elevii care prezintă simptome ADHD şi ASC, din cadrul Programului de învǎţare pe tot parcursul vieţii (LLP).

Coordonatorul proiectului, prof. Dr. Raluca Iuliana Suciu ne-a informat că mobilitatea a fost implementată în parteneriat cu Send Sicilia, Palermo, organizaţie intermediară şi ITT Istituto tecnico per il turismo „Marco Polo” respectiv ITI „Vittorio Emanuelle III”, şcoli VET din Palermo, organizaţii de primire.

Cadrele didactice care au participat la stagiul de pregătire sunt: Bădărău Gabriela, Cărămidă Dan, Creţu Cătălin Gabriel, Dominte Mihaela Roxana, Dumitriu Bogdan, Ioniţe Viorica Georgeta, Maftei Daniel, Maleş Lucian, Suciu Raluca Iuliana,  Suseanu Claudia (directoarea şcolii).

„Profesorii au dobândit cunoştinţe necesare pentru recunoaşterea / identificarea elevilor cu ADHD/ASC, cunoştinţe referitoare la programele de lucru utilizate în cazul acestor elevi, cunoştinţe despre metodele pedagogice şi practicile educaţionale, formale, non-formale şi informale folosite pentru a încuraja la copiii cu ADHD/ASC, dezvoltarea conştiinţei critice şi dezbaterea de idei. Profesorii fălticeneni au mai învăţat modalităţile de promovare a perspicacităţii la copiii cu ADHD/ASC, cum să le stimuleze educaţia participativă şi îndrăzneala, să le cultive creativitatea şi să le stimuleze înţelepciunea şi capacitatea critică. La finalul proiectului, cei 10 participanti au primit Atestat de participare, documentul de Mobilitate Europass si Certificat de competente lingvistice, urmând ca experienţa acumulată în urma stagiului să fie implementată în şcoală şi comunitatea locală. Dacă un copil nu poate învăţa după cum i se predă, atunci ar trebui să ne schimbăm felul de a-i preda după cum învaţă el”, ne-a informat prof. Dr. Raluca Iuliana Suciu.