Învăţământ

„Zilele Porţilor Deschise” la grădiniţele din Fălticeni

porti deschise 5Vand teren 300x150Vârsta preşcolară reprezintă vârsta de aur a copilăriei, vârsta când au loc cele mai mari achiziţii psihocomportamentale fundamentale, a căror calitate va influenţa în mare măsură nivelul de adaptare şi de integrare a copilului în etapele următoare ale evoluţiei şi dezvoltării lui. Pornind de la ideea că vârstele mici constituie baza personalităţii, pentru reuşita educaţională a copilului este necesar să fie antrenaţi toţi actorii cu care acesta interacţionează, începând cu membrii familiei, personalul care asigură servicii de educaţie şi finalizând cu membrii comunităţii.
Educaţia timpurie abordează copilul ca fiind unic, cu nevoile lui specifice şi particulare, diferite de la un copil la altul, de la o perioadă la alta.
Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile care i se oferă zilnic, de interacţiunile cu ceilalţi, de organizarea mediului şi a activităţilor de învăţare. Învăţarea copilului mic se realizează prin explorări şi experienţe în situaţii de joc.
Copilul are dreptul la şanse egale, aceasta însemnând că are acces la servicii de calitate.
În perioada 25 martie – 26 aprilie 2013 grădiniţele din Municipiul Fălticeni îşi deschid porţile pentru a fi vizitate de cei care doresc să le cunoască activitatea, derulând acţiunea „Zilele Porţilor Deschise”.
Tot în această perioadă se desfăşoară etapa de înscriere a copiilor în grădiniţe pentru anul şcolar 2013 – 2014, în funcţie de numărul locurilor rămase neocupate în etapa de reînscriere. Fiecare grădiniţă este arondată unei circumscripţii şcolare, astfel încât toţi copiii să poată fi cuprinşi în grădiniţe în noul an şcolar.
Vă invităm să ne vizitaţi în fiecare zi de joi, la Grădiniţa cu Program Prelungit „Pinocchio” (strada Nicolae Beldiceanu) şi structurile: „Licurici” (strada Ion Creangă) şi „Dumbrava Minunată” (strada Ţărăncuţei), precum şi la Grădiniţa cu Program Normal ”Voinicelul” şi structurile aferente: ”Scufiţa Roşie”, ”Lizuca”, ”Alice”, pentru a ne cunoaşte oferta educaţională pentru anul şcolar 2013 – 2014, pentru a întâlni echipele de profesori pentru învăţământul preşcolar de la fiecare grupă, pentru a vă informa cu privire la activităţile ce se desfăşoară în fiecare unitate, şi despre rezultatele obţinute cu preşcolarii, ne-a declarat prof. Adriana Samson, directorul Grădiniţei ”Pinocchio”, coordonatorul programului ”Zilele Porţilor Deshise”. (Alex S.)

Galerie foto: