Zi: 25 noiembrie 2012

Noiembrie de Fălticeni. Ad honorem

Dragul şi neuitatul nostru coleg şi magistru V. Gh. Popa, sadovenian diac Radu Suliţă din stirpea lui Kesarion Breb, La ceas de taină, stăpân pe ziua şi noaptea cuvintelor, sunteţi amintire vie la adunarea Consiliului local unde vi s-a decernat titlul Cetăţean de onoare post-mortem al municipiului Fălticeni. […]