Administratie

Noul Plan Urbanistic General al municipiului Fălticeni a mai parcurs o etapă

Primăria Fălticeni a organizat la mijlocul acestei săptămâni o dezbatere publică premergătoare aprobării noului PUG, cu reprezentanţii instituţiilor de mediu de la nivel judeţean şi regional, instituţii care au un cuvânt de spus în lungul proces al avizării unui astfel de document. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău şi Agenţiei de Protecţia Mediului Suceava au vrut să afle, de la cei angrenaţi în actualizarea PUG-ului, ce anume implică modificările aduse acestui document care va sta la baza întocmirii planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor urbanistice pentru următorii 10 ani. S-au purtat discuţii despre: extinderea reţelelor de apă şi canalizare, construirea noii staţii de epurare a apelor uzate, gestionarea deşeurilor urbane, creşterea suprafeţei intravilane a municipiului cu 14,5%, amenajarea spaţiilor verzi, mai exact despre cum vor influienţa aceste activităţi mediul înconjurător.