Advertorial

Forumul România Jună – idei pentru viitor

Parteneriat media România Jună, Liga Studentilor Romani din Strainatate şi Cronica de Fălticeni
____________________________________________________________

Bucureşti, 18 august 2011. Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS), alături de partenerii săi, a organizat la Bucureşti Forumul România Jună – eveniment în cadrul căruia peste 200 de experţi au discutat posibile direcţii pentru dezvoltarea României, asumându-şi construcţia viitorului pe care şi-l doresc.
Mesaj de inaugurare.
Deschiderea Forumului România Jună a fost marcată de discursul domnului Academician prof. univ. dr. Mugur Constantin ISĂRESCU, Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), care a vorbit despre rolul generaţiei tinere în dezvoltarea României şi a subliniat importanţa proiectelor ulterioare ce vor urma Forumului. Iniţiativele pot valorifica potenţialul experţilor emergenţi – tineri cu performanţe academice şi profesionale recunoscute la nivel internaţional – în a contribui cu soluţii la problemele României pe termen scurt, mediu şi lung.
Ca semn de recunoaştere, Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) a oferit domnului Academician prof. univ. dr. Mugur Constantin ISĂRESCU o medalie pentru împlinirea a 40 de ani de activitate în domeniul financiar-bancar. De asemenea, printre alţii, au fost distinşi cu medalii „Putna 140 de ani de la Primul Congres al Studenţilor Români de Pretutindeni”, pentru sprijinul acordat LSRS următoarele personalităţi: General Marin Dragnea, Președintele Asociației Naţionale a Veteranilor de Război, Justin Capră, inventator de renume mondial, Excelenţa Sa, Domnul Ambasador Sergiu Celac, Academician Eugen Simion, Aurel Weiner, Președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, Gabriela Szabo şi Petru Rareş, Preşedintele Institutului Bancar Român. La Forum au participat activ reprezentanţi ai Partidei Rromilor şi ai altor minorităţi din România.
Cadru pentru dialog. Ca organizator, rolul LSRS a constat în facilitarea interacţiunii dintre experţi emergenţi şi consacraţi, astfel încât concluziile Forumului să reflecte convergenţa opiniilor a două generaţii. Echipa LSRS a asigurat condiţiile optime pentru desfăşurarea discuţiilor, nefiind implicată în dezbateri şi nici în formularea concluziilor.

Viziune pentru România următorilor 30 de ani. La finalul celor trei zile ale Forumului, grupurile de expertiză s-au reunit în Aula Institutului Bancar Român (IBR), pentru prezentarea concluziilor pe baza cărora va fi formulată o posibilă viziune pentru dezvoltarea României în următorii 30 de ani. Fiecare grup de expertiză a identificat de-a lungul celor trei zile problemele majore pe care le confruntă România în domeniul lor specific, soluţii viabile pentru aceste probleme şi modalitatea în care acestea pot fi implementate. Rapoartele finale ale grupurilor de expertiză vor fi supuse dezbaterii publice în luna septembrie şi publicate ulterior într-un document ce va sintetiza direcţiile de dezvoltare pe care tineri experţi români şi le doresc pentru România în perioada 2011 – 2030.
De la idei la fapte. Ca răspuns la numeroasele discuţii referitoare la continuarea Forumului, în ultima zi a evenimentului a fost prezentat CAESAR – Centrul pentru Acces la Expertiza Studenţilor şi Absolvenţilor Români. Pe termen scurt, prin CAESAR se va asigura o platformă de comunicare online şi în persoană între participanţii la eveniment, astfel încât discuţiile să fie transformate în proiecte. Un exemplu în acest sens este grupul de expertiză Tehnologie şi Antreprenoriat, care, în cele trei zile ale Forumului, a pus bazele unui proiect care vizează promovarea antreprenoriatului în rândul elevilor de liceu.
Pe termen mediu şi lung, CAESAR va deveni o entitate independentă de LSRS, oferind un cadru permanent şi insituţionalizat pentru implementarea de proiecte şi solutii discutate la Forum. CAESAR va informa instituţiile statului şi alte organizaţii despre problemele şi soluţiile identificate de către experţi, devenind un participant permanent la dialogul public din România. LSRS va sprijini proiectele CAESAR apelând la instituţiile statului român, la partenerii săi din mediul de afaceri, din mediul ONG şi din media, păstrând imparţialitatea şi echidistanţa politică şi acţionând într-un cadru şi după principii moderne, democratice şi seculare.
Concluzii. Concluziile preliminare ale Forumului România Jună sintetizează discuţiile care s-au derulat în cele 10 grupuri de expertiză. Ele reprezintă opinia tinerilor experţi prezenţi. Aceştia le vor definitiva într-un document ce va fi disponibil online, pentru a fi supus dezbaterii publice. Pentru moment, LSRS prezintă principalele concluzii rezultate în urma Forumului, cu menţiunea că toate acestea vor fi detaliate şi argumentate ulterior:
1. România are nevoie de o justiție predictibilă și instituții funcționale, transparente și corecte pentru fiecare. Cetățenii acestei țări trebuie să fie motorul și fundamentul statului român.
2. Tinerii experţi îşi doresc valorificarea diversităţii şi a bogăţiei noastre culturale în ţară şi în străinătate.
3. România viitorului va fi o Românie prosperă, care să asigure tuturor acces la bunăstare. România viitorului poate redeveni grânarul Europei, cu ferme competitive la scară mare şi poate fi una în care întreprinzătorii privați vor reprezenta dinamica unei economii echilibrate și puternice.
4. Pe scena internațională, România își poate asuma un rol diplomatic activ și va fructifica poziția deosebită de care se bucură în plan regional. De asemenea, va încheia și pune în aplicare parteneriate de importanță strategică pentru dezvoltarea ei în plan extern.
5. În sfera energetică și a mediului, experţii propun ca România să nu mai ignore soluțiile de eficientizare și liberalizare a pieței de energie și să arate un interes sporit pentru prezervarea diversității mediului și recuperarea a cât mai multor păduri exploatate abuziv. De asemenea, se susține organizarea unui referendum național pe tema Roșia Montană.
6. Pentru România viitorului este necesară o școală de calitate, formatoare, adaptată și adaptabilă la schimbările de pe piața muncii.
7. În opinia tinerilor experţi, identitatea noastră națională are la bază cinci atribute esențiale – respectul de sine, munca, libertatea, cumpătarea și demnitatea – şi se manifestă mai ales prin: limba română; conștiința și memoria istorică; credința și morala; tradițiile; obiceiurile și simbolurile naționale.
8. Se doreşte o Românie pregătită din punct de vedere antreprenorial și constant actuală din perspectivă tehnologică. De aceea, ne propunem să pledăm pentru formarea antreprenorială timpurie a persoanelor și pentru încurajarea dezvoltării centrelor de cercetare tehnologică de înaltă performanță.
9. În privinţa sănătăţii populaţiei se doreşte atingerea unui echilibru funcțional în favoarea prevenției și nu a tratării, în scopul vindecării mai mult decât în scop paliativ – un echilibru care să deservească pe cei activi (tineri și adulți) și să-i sprijine pe cei în nevoie.
10. În domeniul solidarităţii sociale experţii propun incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, stabilizarea și creșterea populației şi asigurarea coerenţei dintre oferta educaţională şi cerinţele pieţei muncii.
După 140 de ani, din nou la Putna. Luni, 15 august, Liga Studenţilor Români din Străinătate, alături de organizaţiile de tineret partenere, a plecat în pelerinaj la Mănăstirea Putna, comemorând astfel împlinirea a 140 de ani de la Primul Congres al Studenţilor Români de Pretutindeni. Serbarea a început cu mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a continuat cu prezentarea concluziilor Forumului România Jună. Ulterior, Elena Kuji şi Ştefan Valentin Rusu au rostit discursurile câştigătoare ale concursului A.D. Xenopol. Evenimentul s-a încheiat cu interpretarea „Baladei” lui Ciprian Porumbescu de către talentatul violonist Tudor Andrei.
„România Jună este un demers pur civic, fără nici un fel de aspirații politice. Dorința noastră este ca rezultatul Forumului România Jună de la București și a întâlnirii de astăzi să fie o platformă deschisă de idei viabile pentru România anilor 2030 – o Românie democratică, meritocratică, prosperă și decentă, parte integrantă a Uniunii Europene.”, a susţinut Sebastian Burduja, Preşedintele Ligii Studenţilor Români din Străinătate, în discursul rostit la Putna.
„România Jună” este un eveniment organizat cu sprijinul sponsorilor Vimetco Alro, Banca Transilvania, BRD, Raiffeisen Bank, CRIS-TIM, Omniasig, Tehnostrade, TCE 3 Brazi, Hotel Ibis şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
Evenimentul se bucură de susţinerea partenerului media principal Intact Media Group şi al partenerilor media Foreign Policy, Radio România Internaţional, Business Woman, 7Seri, Zile şi Nopţi, Ambition!, Business Review,Studenţie.ro, Lumebună.ro, Centruldepresă.ro, Best Resource, Stud-Life, Cariere Online, Glare Magazine, Business-edu. Metropotam.ro, Hipo.ro, Studentul.info, BusinessLive.ro, E-scoala.ro, OnlineStudent.ro, Evenimente Studenţeşti, Amelie.ro, Academiclink, România în contact, Agenţia de presă RADOR, Business Cover, PR România, Radio Iaşi, Agenda deIaşi.ro, OraşulSuceava.ro, JudeţulSuceava.ro, FlacăradeIaşi.ro, PiatraNeamţCultural.ro, CronicadeFălticeni.com, Iaşi-City.ro, Crai Nou, IaşiLive.ro, SuceavaNews.ro, Intermedia TV, TV Plus, Rom TV, VranceaMedia.ro, Est 1 TV, Informatorul Moldovei, Radio StiLL Online, Radio Metafora, JurnaluldeMâine.ro, Informaţia de Alba, TVR Iaşi, Polemika, Monitorul de Galaţi, Magazin Sălăjean, TVR Craiova, Gazeta de Maramureş, Obiectiv de Vaslui, Monitorul de Botoşani, Incomod.ro, NewsRoman.ro, Câmpina PH, Time4News.ro, Ne-cenzurat.ro, ŞtiriMM.ro, AlexandriaOnline.ro, BistriţaOnline.ro, OradeDolj.ro, Lumina, Radio Târgu-Mureş, Radio Neptun, Baricada.ro.
Susţinem şi ne susţin: ANOSR, USR, RYE, EDMUNDO, Educativa, Senatul Studenţesc ASE Bucureşti, ASER, VIP, AEGEE Sibiu, AIESEC Bucureşti, AIESEC România, ASUB, ASB, Young Professionals Club, ELSA Bucureşti, ECOU, Institutul ASPEN, FDSC, APIC, LSB, ASCB.

Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) asigură un cadru de organizare reprezentativ al studenţilor și absolvenților români din străinătate, promovând o puternică solidaritate între membrii săi, ca reprezentanţi de valoare ai României, precum şi o atitudine pozitivă faţă de perspectivele întoarcerii lor în ţară după terminarea studiilor. Scopul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale şi culturale ale membrilor săi, precum şi de a facilita contribuţia lor la dezvoltarea României.