biserica adormirea - 1912Cultură

8 august 1780 – 8 august 2011: Fălticeni – 231 de ani de existenţă ca aşezare urbană

Astăzi, 8 august 2011, s-au împlinit 231 de ani de când Fălticeniul este cunoscut ca localitate urbană. Mai exact, în data de 8 august 1780, domnitorul Constantin vodă Moruzi a emis hrisovul domnesc de înfiiţare a târgului, acum municipiul Fălticeni. Noua aşezare a avut statutul de reşedinţă a isprăvniciei ţinutului al Sucevei, după răpirea zonei de nord-vest de către Imperiul Habsburgic la sfârşitul Războiului Ruso-Otoman din 1768-1774. Noul târg se regăseşte în diverse documente ale vremii sub numele de Folticeni, Tâmpeşti, Şomuzul şi Şoldăneşti.
„Evoluţia târgului Fălticeni n-a fost deloc uşoară. Desele incendii care mistuiau în câteva ore casele, prăvăliile, magaziile cu mărfuri, în majoritate acoperite cu şindrilă sau stuf, epidemiile de holeră, devastările unor trupe străine, lăcomia boierilor şi certurile dintre proprietari, însoţite de procese interminabile, au dus ca viaţa oamenilor să fie aspră, bântuită de sărăcie, drame, deznădejde. Pe parcurs apar mici ateliere meşteşugăreşti (tinichigerii, cizmării, tăbăcării, croitorii, frizerii), crâşme, prăvălii, în genere un peisaj economic eterogen şi cenuşiu. În fiecare an existau totuşi şi zile pătrunse de un minim tonus de viaţă, în care,(…)bătrânii îşi uită vârsta, văduvele jalea şi gospodarii treburile. Scarlat vodă Calimah emite la 10 septembrie 1814 un hrisov domnesc, în care, printre altele, hotărăşte ca, anual, la Fălticeni să aibă loc patru iarmaroace (bâlciuri): la Sfântul Ilie, la Sfântul Dumitru, la Sfântul Gheorghe şi la Miezul Păresimii. Însă bâlciul care s-a impus şi a impresionat prin amploare şi importanţă s fost bâlciul de Sfântul Ilie”, scrie fălticeneanul Vasile Nistoreasa în cea mai recentă monografie a oraşului, „Fălticeni repere în timp”, despre apariţia urbei de pe Şomuz.
Pentru fălticenenii îndrăgostiţi de târgul de altă dată, publicăm câteva fotografii document ale oraşului, aflate în arhiva Cronicii de Fălticeni. (Alex|Săvescu)


facebook.com/cronicadefalticeni