Comunitate

Acţiune de colectare a maculaturii

Asociaţia „Euroşansa for Life” – Fălticeni împreună cu Grădiniţa Specială Fălticeni, parteneri în Proiectul umanitar „Şansa de a dărui”, demarează o acţiune de colectare a maculaturii în vederea valorificării acesteia. Banii proveniţi vor fi folosiţi pentru a rezolva probleme legate de transportul unor copii de acasă la grădiniţă şi invers şi pentru achiziţionarea unor materiale necesare copiilor cu deficienţe de vedere de la cele două grupe din grădiniţă. Campania de colectare se desfăşoară sub deviza „ Educaţia copiilor trebuie să urmărească dezvoltarea respectului faţă de mediul natural” (art. 29, Convenţia cu privire la Drepturile Copilului). De aceea, acţiunea are şi un caracter ecologic şi anume acela de a educa la preşcolari şi elevi respectul pentru mediul natural curat prin colectarea deşeurilor, maculaturii, dar şi prin salvarea pădurilor. Statisticile arată că 17 copaci sunt necesari pentru obţinerea unei tone de hărtie. Partener în campanie este Primăria Municipiului Fălticeni, care va facilita transportul maculaturii colectate către firma colectoare. Acţiunea de ridicare a maculaturii de la unităţile de învăţământ se va desfăşura în ziua de 7 aprilie 2011.
Iniţiatorii campaniei îi roagă pe cei interesaţi să participe, să ţină cont de câteva reguli de reciclare.
Hârtia cu excepţia documentelor care trebuiesc tocate din raţiuni de confidenţialitate, este bine să fie lăsată întreagă, presată şi nemototolită. Se pot recicla consumabile de hârtie, hârtie imprimată, caiete, agende, plicuri, ziare, reviste, oferte promoţionale, anuare, cataloage de produse, cărţi si carton. Hârtia şi cartonul să fie ambalate separat, iar pachetul să fie legat cu sfoară sau scoci pentru a nu se desface în timpul manipulării.
Nu se reciclează şerveţele, batiste de unică folosinţă, hârtie igienică, hârtia/cartonul care a ajuns în contact cu mâncarea, ambalaje de la detergenţi.
Pentru înscrierea în campanie persoană de contact este prof. Sandu Mihaela 0743843685, 0735838810.(Silviu Buculei)