Învăţământ

Colegiul Naţional „ Nicu Gane” sărbătoreşte 140 de ani de existenţă instituţională

În perioada 22-24 octombrie 2010, la Fălticeni, cea mai reprezentativă unitate de învăţământ, Colegiul Naţional „ Nicu Gane” sărbătoreşte 140 de ani de existenţă instituţională. Această instituţie de învăţământ şi cultură funcţionează începând cu anul 1870, dar tratativele preliminare înfiinţării, datează încă din 1865. La 3 septembrie 1870 comitetul permanent pentru înfiinţarea gimnaziului cere Ministerului autorizaţia de funcţionare a Gimnaziului, autorizaţie ce se eliberează în octombrie 1870. Aprobarea pentru deschiderea Gimnaziului a apărut în Monitorul Oficial nr.10 din 1870 (aşa cum reiese din documentele existente la A.N.Suceava, Prefectura judeţului Baia, D.1/1870, p.7.).În data de 2 noiembrie 1870 îşi deschide cursurile Gimnaziul din Fălticeni cu o clasă de 20 de elevi înscrişi,17 frecventând cursurile.
Acum se împlinesc 140 de ani de existenţă instituţională şi 87 de ani de activitate ca liceu. În prezent, funcţionează 4 clase de gimnaziu(125 elevi) şi 32 clase de liceu(909 elevi). Filiera este teoretică iar cele două profiluri sunt uman şi real. Specializările oferite de şcoală sunt filologie – limbi străine,ştiinţe socio-umane, matematică-informatică, (intensiv informatică sau intensiv limba engleză ), ştiinţe ale naturii – chimie-biologie. Activitatea colegiului se desfăşoară în 4 corpuri de clădire, bibliotecă, două săli de sport, un internat cu 200 locuri şi cantină cu 300 locuri având o suprafaţă totală de 8248 mp. Colegiul este dotat cu 36 săli de clasă, 3 laboratoare, şi 12 cabinete. Laboratoarele de chimie, fizică, biologie, au în dotare aparatură performantă şi materiale educaţionale. Cele 5 cabinete de informatică sunt dotate cu 110 calculatoare Pentium 4, multifuncţional xerox, videoproiector, laptop, proiector, ecran, staţii lucru, DVD-uri, licenţe software. Din cele 5 cabinete două sunt laboratoare AEL.Centrul de documentare şi informare(CDI) este dotat cu 3 calculatoare, două imprimante, tablă, copiator Xerox, toner, tablă şcolară magnetică, flipchart, mobilier , L.C.D., sistem home cinema. Toate celelalte cabinete au spre folosinţă aparatură modernă. Corpul profesoral este format din 60 de cadre didactice, dintre care 6 sunt profesori doctori, 3 sunt doctoranzi, 39 au gradul didactic I.
Pregătirea elevilor pentru performanţă este o constantă a şcolii noastre. Astfel, în 2009-2010, au fost 106 elevi participanţi la concursuri şi olimpiade naţionale, iar cel mai bun rezultat este obţinerea medaliei de bronz la olimpiada internaţională de geografie din Taiwan, de către elevul Popa Constantin, îndrumat în pregătirea sa, de către prof.dr. Porof Marcel. Sunt excelente şi rezultatele obţinute la Mathématiques sans Frontiéres Junior. Au existat deasemenea participări cu succes la evaluări naţionale prin concursurile “Kangourou” matematic, “Kangourou” lingvist, Olimpiadele Cunoașterii, Concursul ,,Evaluarea în educaţie” la limba şi literatura română, matematică, limba engleză , fizică şi alte evaluări externe.Dintre activităţile extraşcolare amintim: Cercul de lectură, Cercul de matematică, Cercul de entomologie, Cercul de acvaristică, Clubul “Sanitarii pricepuţi”, Clubul civic, Cercul de hermeneutică filosofică, Corul „ Animosi”, Trupe de teatru ( Les 9 fantastique, premiată în competiţii naţionale), „ Revista noastră”, Clubul” Photosphera”,ş.a.La nivelul şcolii se derulează proiecte educaţionale dintre care amintim: Împreună pentru o comunitate bazată pe participare, respect reciproc şi sprijin( în colaborare cu organizaţia „ Salvaţi copiii”, IŞJ Suceava, Primăria Fălticeni) Ecoşcoala.
Colegiul Naţional „ Nicu Gane”este deopotrivă o instituţie de învăţământ cu rolul de a educa tinerii şi un centru cultural. În actualul context educaţional şi comunitar,şcoala şi oamenii ei îşi asumă misiunea de a continua tradiţia centenară.
Colegiul National „Nicu Gane” îşi propune să fie o şcoală de progres pentru toţi elevii care îi trec pragul, motiv pentru care urmăreşte: să valorifice resursele umane, materiale şi experienţa acumulată ca liceu teoretic; să ofere şanse egale tuturor elevilor printr-o bună pregătire şi consiliere a acestora; să-şi găsească parteneri viabili în actul educaţional; să formeze oameni care vor fi capabili să se integreze social şi să se adapteze cu uşurinţă schimbărilor impuse de societatea în care trăim; să ofere un învăţământ de calitate care să-i ajute pe absolvenţi să se îndrepte fie către instituţiile de învăţământ superior fie să-şi găsească un loc de muncă.

Scurt istoric:
1870-1892 – Gimnaziul din Fălticeni (cu propunerea să fie denumit Gimnaziul „Alexandru Ioan I”)
1892-1923 – Gimnaziul „Alecu Donici”
În anul 1892 denumirea devine Gimnaziul „Alecu Donici” sau Gimaziul clasic „Alecu Donici”, mutându-se în clădirea nouă;
Şcoala a funcţionat ca gimnaziu clasic până în 1923, cu clase de curs superior extrabugetare. (Prima promoţie a absolvenţilor de liceu datează din anul şcolar 1923-1924). Un proces verbal (A.N.Suceava, Prefectura judeţului Baia, D.26/1921, p.20.) consemnează că deja funcţionau clasele a V a şi a VI a, pregătind trecerea spre învăţământul de opt clase liceale; În arhivele vremii, apare, după 1920, când denumirea Liceul „Alecu Donici”, când Gimnaziul „Nicu Gane”, reprezentând tranziţia de la gimaziu la liceu sau de la cursul inferior la cursul superior al învăţământului secundar
1923-1948 – Liceul „Nicu Gane”
1 aprilie 1923 – aprobarea Ministerului Instrucţiunii publice pentru ridicarea gimnaziului la rangul de liceu; Monitorul Oficial semnalează înfiinţarea Liceului „Nicu Gane” cu opt clase, acestea fiind trecute în bugetul statului; ulterior s-a trecut la învăţământul liceal de şapte clase, revenindu-se apoi iar la opt clase;
1928-1929 – prima serie de liceu cu durată de 7 ani;
1934-1935 – se trece la liceu cu durata de 8 ani;
1948-1951– liceul a funcţionat sub titulatura „Liceul de băieţi Fălticeni”;
1952-1965 -„Şcoala Medie nr.1” sau „Şcoala Medie de 10 ani” (1953-1957) sau „Şcoala Medie de 11 ani” (1957-1965);
1965-1970 -„Liceul nr.1”, cu durata de 12 ani;
1970-1980 – Liceul „Nicu Gane” (Buletinul Oficial I, nr. 5, februarie 1970);
1980 – clase cu profil mecanic şi clase de matematică-fizică; Liceul industrial „Nicu Gane”;
1990 – Liceul teoretic „Nicu Gane”, având clase de matematica-fizică, chimie-biologie, informatică, filologie, limbi străine, istorie-stiinţe sociale si educaţie fizică;
1999-Colegiul Naţional „Nicu Gane” (Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.4972/26.XI.1999).
La „ Nicu Gane”au învăţat scriitorii Mihail Sadoveanu, Eugen Lovinescu, Horia Lovinescu, Nicolae Labiş, Constantin Ciopraga, Grigore Ilisei, Mihai Gafiţa, Elena Ştefoi, sculptorul Ion Irimescu, biologul Mihai Băcescu, actorii Grigore Vasiliu Birlic, Jules Cazaban.
Director,
Prof. Nechifor Elena Cristina

1 răspuns »