Joi, 29 octombrie, ora 17 – Şedinţa Ordinară a Consiliului Local Fălticeni

Proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, conform prevederilor H.G. nr. 956/2009.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 42/10.07.2009 pentru aprobarea depozitării, pe perioadă determinată, a deşeurilor menajere ale unor unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Suceava, la depozitul Antileşti – Fălticeni.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PUZ – Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru Staţia de transfer deşeuri” din Municipiul Fălticeni, jud. Suceava.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi a structurii personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ din Municipiul Fălticeni.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuinţe către titularii constractelor de închiriere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992 şi ale Legii nr. 112/1996.
7. Adresa nr. 250/MA/13.10.2009 transmisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava.
8. Informare privind activitatea desfăşurată în perioada trim. III, respectiv 01.07.2009 – 30.09.2009 de către agenţii comunitari din cadrul Poliţiei Comunitare.

Consultaţi materialele şedinţei AICI

„VOTUL ILEGAL ÎNSEAMNĂ ÎNCHISOARE!”

votul ilegal

Având în vedere gradul ridicat de aşteptare din partea cetăţenilor faţă de acţiunile structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului electoral din lunile noiembrie-decembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava a demarat o amplă campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor împotriva fraudelor electorale. Acest demers are în vedere atât situaţia efectivă înregistrată de către Inspectoratul General al Poliţiei Române la procesele electorale anterioare cât şi o anumită percepţie publică privind posibilitatea fraudării alegerilor prin exercitarea abuzivă a dreptului la vot de către cetăţeni. Scopul Campaniei în constituie conştientizarea de către cetăţeni a riscurilor pe care le presupune nerespectarea legii electorale, precum şi sancţiunile legale prevăzute pentru încălcarea legislaţiei în cauză.Acţiunile au debutat la nivel naţional în data de 23.10.2009, odată cu începerea campaniei electorale şi se vor desfăşura pe toată perioada campaniei electorale şi a procesului de votare, până pe data de 06 decembrie a.c.. Campania de responsabilizare a cetăţenilor împotriva fraudelor electorale are mesajul „VOTUL ILEGAL ÎNSEAMNĂ ÎNCHISOARE!”.

Cu acest prilej, mai multe afişe şi pliante editate în acest sens vor fi distribuite cetăţenilor şi afişate la gazetele de stradă ale poliţiei, în alte spaţii publicitare, în sălile de aşteptare ale instituţiilor publice şi în zonele centrelor comerciale. Astfel de materiale preventive şi de informare nu vor lipsi nici din zona secţiilor de votare şi a primăriilor. Totodată, vom cere sprijinul tuturor cotidianelor locale şi regionale pentru publicarea acestor mesaje preventive, în scopul diseminării informaţiilor către un spectru larg de cetăţeni. De asemenea, un mesaj electronic tip banner conţinând acelaşi avertisment împotriva votului ilegal a fost postat pe toate site-urile instituţiilor M.A.I. din judeţul Suceava, intenţionând ca şi paginile web ale altor instituţii şi parteneri să posteze acest mesaj. Nu în ultimul rând, pentru această perioadă au fost realizate spoturi audio şi video ce vor fi difuzate în mod repetat pe toate fluxurile media de Radio şi Televiziune de pe plan local şi regional. Pentru partenerii noştri din massmedia audiovizuală, facem precizarea că aceste miniclip-uri cu o durată de 20 de secunde au caracter non-comercial, conform deciziei C.N.A.

Autorităţile de aplicare a legii îşi vor focaliza acţiunile pe fiecare din eventualele posibilităţi de săvârşire a fraudelor electorale. În perioada premergătoare şi în zilele alegerilor, se va avea în vedere identificarea mijloacelor de transport în comun suspectate de transportul persoanelor în scop de ,,turism electoral”, în special a celor care nu se află pe traseele stabilite conform licenţelor de transport şi verificarea legalităţii transportului. Va avea loc identificarea cazurilor de racolare a unor persoane, în scopul deplasării în grup, în alte localităţi, pentru exercitarea dreptului la vot în mod repetat. Vor fi verificate semnalizările primite de la personalul care execută misiuni de pază şi ordine publică la secţiile de votare, referitoare la prezenţa în zonă a unor persoane şi vehicule suspecte.
Compartimentul de Analiză şi prevenire a Criminalităţii /
Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţan Suceava